Hvor mye tjener en automatiker på oljeplattform?

Alt som skal styres automatisk kan være en mulig jobb. Både å bygge det, programmere det og drifte det. En automatiker tjener i snitt 603 480,- i året.

Hvor jobber en automatiker?

En automatiker kan jobbe innen alle typer industri eller i bedrifter som bygger, reparerer og vedlikeholder automatiske prosessanlegg og maskiner. Eksempler på industri kan være tradisjonell industri som prosess, olje- og gass, mekanisk, kjemisk og næringsmiddel, eller innen gjenvinning og batterifabrikker.

Hva har en automatiker lov til å gjøre?

En automatiker monterer og vedlikeholder robot-, styre- og reguleringssystemer i industrielle og automatiserte anlegg. En automatiker er en elektrofagarbeider som monterer, kontrollerer og vedlikeholder systemer for styring og regulering av automatiserte produksjonsprosesser og elektromekaniske systemer.

Hvor mye tjener en automatiker på oljeplattform? – Related Questions

Hva er forskjellen på elektriker og automatiker?

Elektrikeren skal vurdere kortsluttningsstrømmer, og legge kabler og koble til komponenter. Dem stripser kabler på stiger og kobler til styretavle. Automatikren stiller inn grenseverdier i komponenter, og programvarer i PLS. Kjører igang prosseser, og overvåke systemer.

Kan automatiker jobbe som elektriker?

Forskriftene sier at dette er helt på sin plass og helt trygt. Men: En automatiker som vil begynne å jobbe som elektriker må avlegge fagprøve i elektrikerfaget.

Hvilke koblinger har vi lov til å gjøre selv?

Du har lov til å gjøre mindre elektriske arbeider hjemme eller i ferieboligen.

Dette kan du gjøre selv:

 • Skifte deksel på brytere, stikkontakter og koblingsbokser.
 • Montere og skifte varmeovner hvis de har bevegelig ledning og støpsel.
 • Koble til eller skifte topolede støpsler til og med 25 A, med og uten jording.

Hva kan du bli hvis du går automasjon?

Du kan få studiekompetanse om du går automasjon vg2 og tar påbygg (vg3) eller om du tar to år som lærling, tar fagbrev og så tar påbygg (vg4). Da kan du søke lærerutdanning etter dette. Da kan du også vurdere å bli yrkesfaglærer på videregående skole om du får et fagbrev innen elektro.

Hvor mye tjener automatiker i året?

Hva kan man forvente i lønn som automatiker? – Mange starter nok på rundt 400.000 kroner i årslønn. Etter noen år, ligger den på om lag 500.000 kroner.

Hva kan man bli etter automasjon?

Yrker og kompetanser
 • Yrker som bygger på Vg1 elektro og datateknologi.
 • Aluminiumskonstruktør.
 • Anleggsmaskinmekaniker.
 • Automatiker.
 • Avioniker.
 • Bilmekaniker, lette kjøretøy.
 • Bilmekaniker, tunge kjøretøy.
 • Bore- og vedlikeholdsoperatør.

Hva er negativt med automatisering?

Mens noen av ulemper inkluderer følgende:

Behov endres og derfor vil automasjonene måtte endres, og dette krever endringsbehandling. Hver ny automatisering krever en kvalitetssikringsprosess, som tar varierende grad av innsats og tid.

Hvor mye tjener en mekaniker?

Lønn i bilbransjen

Gjennomsnittslønnen for en bilmekaniker ligger i dag på kr 472 440/år (hentet fra www.utdanning.no/SSB). I mange bedrifter er lønnen lagt opp med en fastlønn og en variabel bonusordning oppe på dette, som gjør at du kan tjene mer enn gjennomsnittslønnen.

Hvor mye tjener en elektriker?

Hvor mye tjener en elektriker? Ifølge Statistisk Sentralbyrå tjener en elektriker i snitt 517 440 kr per år. Det vil si at den gjennomsnittlige elektrikeren i Norge tjener 43 120 kr per måned.

Hva tjener man som politi?

Gjennomsnittlig årslønn for politibetjenter i 100 % stilling ligger på omtrent 610 000 kroner i året, noe som tilsvarer nesten 51 000 kroner i måneden. Når man inkluderer gjennomsnittlig overtidsbetaling med grunnlønna ligger årlig gjennomsnittslønn for politibetjenter på 628 000 kroner.

Hva er vanlig lønn i Norge?

I 2021 var median månedslønn 45 830 kroner per heltidsekvivalent. Det er nesten 5 000 kroner lavere enn gjennomsnittslønnen. Ganget med 12 gir det en årslønn på omtrent 550 000 kroner. Her kan du se både median og gjennomsnittlig månedslønn for alle yrkene SSB har statistikk for.

Hvor mye tjener man som pilot?

Gjennomsnittslønnen for piloter er høy. I følge utdanning.no er den på 932.000 i året. Men det er mange faktorer som spiller inn på lønn for piloter, både hvor de er ansatt, hvor mye de flyr og hvor mye ansiennitet (erfaring) de har. Du må nok regne med å tjene mindre som nyutdannet, og at det stiger etterhvert.

Hvor mye tjener flyger?

En nyansatt flyger i SAS har en bruttolønn på rundt 479 000 kroner. Dette er lavere enn for de fleste nyutdannede sykepleiere, hvis man tar med alle tillegg. Gjennomsnittslønnen for alle flygere er imidlertid langt høyere enn for sykepleiere.

Hvor mye tjener en snekker?

444.000,- i året. Dette tallet er hentet inn fra Statistisk sentralbyrå, og samlet inn i 2019. Det er et mediantall, som vil si et slags gjennomsnitt “på midten”, det som er vanligst å tjene for snekkere.

Hvor mye tjener en pilot i KLM?

Pilotene med den høyeste lønnen jobber i KLM (2 854 000 kr i årslønn), men Lufthansa gir også en god lønn (2 698 000 kr). Pilotene som tjener mindre jobber ofte for lavpris flyselskapene som Ryanair og Easyjet (der er ofte startlønnen rundt 300 000 kr i året).

Hva tjener en pilot i USA?

Piloter tjener ikke så mye som du tror.

USA: I mai 2014 var en gjennomsnittlig amerikansk pilotlønn 75.000 dollar (460.000 norske kroner). Tidene da de tjente 300.000 dollar i året med fem arbeidsdager i måneden, forsvant sammen med røykingen om bord.

Leave a Comment