Hvor mye tjener en analytiker?

Hva tjener en analytiker? Tall fra SSB viser at i 2017 hadde en finansanalytiker i snitt en lønn på 724.800kr. Dette er gjennomsnittstall på tvers av industri og antall år med erfaring. Lønnsutviklingen for analytikerer har vært varierende de siste årene.

Hva er laveste lønn i Norge?

Minstelønn per time (fra 1.

For ufaglærte uten bransjeerfaring: 198,30 kr [tidligere: 188,40 kr, 01.06.2019–30.06.2021] For ufaglærte med minst ett års bransjeerfaring: 206,50 kr [tidligere: 196,50 kr, 01.06.2019–30.06.2021] For arbeidstakere under 18 år: 132,90 kr [tidligere: 126,50 kr, 01.06.2019–30.06.2021]

Hva er den vanligste lønnen i Norge?

Når vi fordeler alle lønningene fra lavest til høyest, er medianen verdien akkurat på midten. Halvparten av lønningene er på den ene siden av medianen, og den andre halvparten på andre siden. I 2021 var median månedslønn 45 830 kroner per heltidsekvivalent. Det er nesten 5 000 kroner lavere enn gjennomsnittslønnen.

Hvor mye tjener en analytiker? – Related Questions

Hvor mange tjener over 750 000 i Norge?

5695 nordmenn hadde i 2019 en bruttoinntekt på 5 millioner eller mer. Av disse var 86 prosent menn. 1 av 10 tjener mellom 700.000 og 1 million, og bare 6 av 100 har en inntekt over én million.

Hva er landets best betalte yrke?

På topp. De aller best lønnede i Norge er handels- og skipsmeglere. I gjennomsnitt har de en månedslønn på 115.060 kroner før skatt. Like etter følger ledere av olje- og gassutvikling med en månedslønn på 110.850 kroner, mens finansmeglere ligger på tredjeplass.

Er lønn likestilt i Norge?

Utgangspunktet for likelønn

Kvinner og menn i samme virksomhet skal ha lik lønn for samme arbeid eller arbeid av lik verdi. Arbeidsgiver må sikre at det er kjønnsnøytrale kriterier og normer som ligger til grunn for avlønningen og at lønnen fastsettes på samme måte for kvinner og menn.

Er det lønnsforskjeller i Norge?

Per årsverk utgjorde kvinners gjennomsnittslønn 87,9 prosent av menns lønn i 2021, mot 87,5 i 2020 og 87,8 prosent i 2019. Regner man om til gjennomsnittlig årslønn per årsverk, tjente menn: 644.520 kroner i 2021, mens kvinner tjente: 566.280 kroner. Forskjellen var: 78.240 kroner.

Er det lik lønn for likt arbeid?

Likelønn handler om både lik lønn for likt arbeid, og lik lønn for arbeid av lik verdi. Likelønn handler ikke om at alle skal tjene det samme, eller at alle kvinner skal tjene det samme. Det at mange kvinner er lavtlønte, innebærer ikke at likelønn og lavtlønn er det samme.

Er det lik lønn for likt arbeid i Norge?

Viktigste plikter om likelønn

§ 34: Kvinner og menn i samme virksomhet skal ha lik lønn for samme arbeid eller arbeid av lik verdi. Lønnen skal fastsettes på samme måte, uten hensyn til kjønn. Retten etter første ledd gjelder uavhengig av om arbeidene tilhører ulike fag, eller lønnen reguleres i ulike tariffavtaler.

I hvilke yrker tjener menn mer enn kvinner?

Ifølge statistikken tjener kvinnelige helsefagarbeidere i gjennomsnitt 38.910 kroner i måneden mens menn tjener 38.200. Blant barnehagelærere er kvinnelønna 39.370 kroner i måneden, mens menn tjener 38.580. For helsesekretærer er kvinnenes månedslønn 34.770 kroner, mens menn tjener 32.480.

Hvor mye tjener en sjef?

Dette er lønnsnivået i 350 forskjellige yrker.
Yrke 2020 Endring
1112 Toppledere i offentlig administrasjon 1 195 800 3,5 %
1114 Toppledere i interesseorganisasjoner 804 360 2,6 %
1120 Administrerende direktører 1 034 640 4,9 %
1211 Finans- og økonomisjefer 1 093 920 7,2 %

Hvorfor tjener menn mer enn kvinner i Norge?

Generelt sett er det sånn i Norge at menn tjener mer enn kvinner. Dette skyldes blant annet at kvinner oftere enn menn jobber deltid og at kvinner oftere har jobber med lavere lønnsnivå enn menn. Arbeidslivet i Norge er fortsatt ganske segregert, altså at menn og kvinner ofte velge ulike yrker.

Hva påvirker lønnsforskjeller?

Alder, yrke og likelønn

De kvinnedominerte yrkene har i større grad vært preget av lavere lønninger. Dersom vi sammenligner lønnsforskjeller mellom kvinner og menn innenfor samme yrke og ser på aldersforskjeller, er det ulike trender.

Hvor mye tjener en spesialsykepleier?

Spesialsykepleiere med ti års ansiennitet er sikret en lønn på 602 000 kroner i år og er garantert en lønn på 650 000 kroner senest 1. januar 2024.

Hvordan regner man ut ansiennitet?

Ansiennitet angir hvor lenge en person har vært ansatt i en virksomhet eller en sektor. Lønnsansiennitet fastsettes ved tilsetting og regnes fra fylte 18 år. Man går trinnvis opp i lønn med stigende ansiennitet. Trinnene varierer fra tariffområde til tariffområde.

Hvor mye mer tjener menn enn kvinner i fotball?

I toppidretten er det likevel store forskjeller i ressursbruk i kvinne– og herrefotball, både internasjonalt og nasjonalt (Balsvik 2019). En mannlig landslagspiller i fotball tjener i snitt 6,4 millioner mer i året enn en kvinne på fotballandslaget (Lie 2017).

Hvor mye får man for å spille på landslaget?

I dagens avtale får spillerne på herrelandslaget totalt 6,55 millioner i sin markedsavtale med NFF. Kvinnelandslaget har en ordning med stipender som har en totalramme på omtrent 3.1 millioner.

Hvem tjener mest av kvinner og menn i håndball?

Innsamlingen av inntektsinformasjonen til 110 av Norges beste kvinner og menn, viste at herrene tjente over 100 millioner mer enn kvinnene i 2016. Det var store forskjeller i favør herrene i alle idrettene bortsett fra golf. håndballandslaget.

Hvilken kvinnelig fotballspiller tjener mest?

Verdens best betalte mannlige fotballspiller, Cristiano Ronaldo, har en årslønn på 420 millioner kroner, mens den beste betalte kvinnelige spilleren, Ada Hegerberg, tjener 4 millioner.

Leave a Comment