Hvor mye tjener du som selger?

Selgere (engros) har en gjennomsnittlig månedslønn på 58 110 kroner. Her tjener kvinnene 52 860 kroner, mens menn tjener 60 200 kroner. I kategorien «andre salgsmedarbeidere» er den gjennomsnittlige månedslønnen på 39 280 kroner. For menn er den på 40 110 kroner, mens kvinner tjener 38 310 kroner i måneden i snitt.

Hvor mye tjener en salgsmedarbeider?

Kilde
Månedslønn (kr)
Gjennomsnitt
1219 Andre administrative ledere 74 100 75 820
1221 Salgs- og markedssjefer 82 110 :
1222 PR- og informasjonssjefer 73 990 82 690

Hva tjener en b2b selger?

Snittet på årslønnen er NOK 736 080, hvor menns snittlønn er NOK 738 600 og kvinners NOK 715 320.

Hvor mye tjener du som selger? – Related Questions

Hva er minstelønn i Norge 20 år?

Minstelønn per time (fra 1.

For ufaglærte uten bransjeerfaring: 198,30 kr [tidligere: 188,40 kr, 01.06.2019–30.06.2021] For ufaglærte med minst ett års bransjeerfaring: 206,50 kr [tidligere: 196,50 kr, 01.06.2019–30.06.2021] For arbeidstakere under 18 år: 132,90 kr [tidligere: 126,50 kr, 01.06.2019–30.06.2021]

Er selger et yrke?

Dette yrket har mange mulige stillingstitler. For eksempel selger, telefonselger, bilselger, bokhandler, butikkmedarbeider og kundeansvarlig.

Hva er en B2B selger?

Hva er B2Bsalg? Når man snakker om B2Bsalg, eller business-to-business-salg som det også kalles, snakker man om bedrifter som primært selger produkter og tjenester til bedrifter, i stedet for direkte til forbrukere (B2C: business-to-consumer).

Hvor mye tjener en markedsfører?

I følge Statistisk sentralbyrå gjennomsnitts lønn for 2431 Reklame- og markedsføringsrådgivere er 52 880,- pr måned eller 634 560,- per år.

Hvor mye tjener en markedssjef?

Lønnsnivå – Markedssjef

Lønnsnivået kan variere mye på bakgrunn av utdanning, ansiennitet, kompetanse og størrelse på bedriften. Normalt sett kan man regne med en årslønn på 350.000 og oppover.

Hva er provisjon lønn?

Provisjonslønn er en variabel godtgjørelse basert på den ansattes arbeidsprestasjoner i en viss periode. Dette innebærer at provisjonslønn tilhører kategorien variabel lønn, og er en individuelt tilpasset lønn som reguleres i arbeidstagerens arbeidsavtale.

Hva er vanlig provisjon selger?

Produkter innen varehandel, industri, forsikring ligger stort sett alltid mellom 5 og 20 prosent. Det er fortsatt et stort sprik. Et skille er at provisjonen naturligvis alltid vil være lavere når agenten overtar en eksisterende kundeportefølje i ett område, mens nysalg belønnes med høyere provisjonssats.

Er det lovlig å bare få provisjon?

Akkordlønn og provisjon er det vi kaller prestasjonslønnssystemer. Det er ikke i seg selv forbudt med akkord- eller provisjonslønn, men det er ikke tillatt å bruke det der det kan innebære en uakseptabel sikkerhetsrisiko.

Er honorar det samme som lønn?

Et honorar er en form for pengegodtgjørelse som skiller seg fra lønn i den forstand at det er av tidsbegrenset art eller begrenset til et bestemt arbeid som gjøres. Begrepet brukes gjerne om betaling til såkalte frie yrker som kunstnere og advokater, og for verv som styrearbeid i organisasjoner eller bedrifter.

Når er det vanlig å få lønn?

De aller fleste ansatte får utbetalt lønn en gang i måneden, men noen bransjer opererer med utbetaling hver 14. dag.

Hvor mye honorar skattefritt?

Dersom organisasjonen er skattefri kan du motta lønn som ikke overstiger 10 000 kroner skattefritt. Inntekt under beløpsgrensen skal ikke rapporteres til Skatteetaten. Tjener du over beløpsgrensen fra en slik organisasjon i løpet av et inntektsår, så er hele beløpet skattepliktig.

Skal man skatte av honorar?

Skattefri inntekt i et firma

Hvis inntekten overstiger 1.000 kroner, blir hele beløpet skattepliktig. Holder du for eksempel foredrag, kan du altså fra hver oppdragsgiver be om 1.000 kroner i honorar uten at pengene skal beskattes.

Hvor mye er det lov å tjene svart?

Flere små utbetalinger til samme person kan årlig utgjøre mer enn 6 000 kroner totalt. Hvis arbeidstakerens lønn i løpet av året overstiger denne beløpsgrensen, blir den samlede betalingen skattepliktig og skal innrapporteres som lønn.

Hvor mye kan du betale svart?

Kui fra Skatteetaten sier at hvis du betaler over 10 000 kroner i året eller mer i kontanter til noen, kan du bli medansvarlig.

Hva er straffen for å jobbe svart?

Det er ulovlig å arbeide svart i Norge. Det anses som skattesvik, og de som velger å gjøre dette, risikerer å bli straffet. Det følger av straffeloven § 378 at skattesvik kan straffes med bot eller med fengsel inntil to år.

Hva kan man selge uten å skatte?

Det finnes ingen bestemt grense på hvor mye du kan tjene skattefritt på salg av tjenester og egenproduserte varer, eller hvor mange oppdragsgivere du kan ha før inntektene blir skattepliktige. Fellesregelen for alle skattefrie inntekter er at aktiviteten må anses som hobby og ikke næringsvirksomhet.

Leave a Comment