Hvor mye tjener du på Mcdonalds?

Medarbeidere over 20 år har en begynnerlønn på kr. 156,03 per time + tillegg. For medarbeidere under 18 år varierer lønnen fra kr. 101,98- 111,98 per time (avhengig av alder) + tillegg.

Hvor mye tjener en 17 åring på Mcdonalds?

17–18 år: 98,68 kroner. 18–20 år: 113,68 kroner. Over 20 år: 134,99 kroner. Kveldstillegg: 10,21 kroner per time.

Hvor mye tjener en som jobber på Burger King?

Gode lønnsvilkår. 16 år; kr 105,- 17 år kr 112,- 18 år (kr 130,- opplæringslønn) 18 år kr 158,- etter 4 måneder praksis/opplæring. (lønnen reguleres årlig).

Hvor mye tjener du på Mcdonalds? – Related Questions

Kan en 16 åring stå i kassa?

Normalt må man være 15 år for å stå i en kasse og betjene kunder. Hvis du har fylt 13 år kan du utføre “lett” arbeid. Forutsatt at arbeidet er lett, kan du for eksempel ta jobb som avisbud eller utføre kontor- og butikkarbeid.

Kan en 15 åring jobbe på Burger King?

Det er mulig for en 15 år gammel person å jobbe på Burger King, men det er opp til arbeidsgiver om du blir ansatt.

Kan en 14 åring jobbe på Burger King?

Forutsatt at arbeidet er lett, kan du for eksempel ta jobb som avisbud eller utføre kontor- og butikkarbeid. Hvis Burger King har en aldersgrense på 14 årkan du jobbe hos dem.

Hvordan er det å jobbe på Burger King?

Bra og utfordrende. En arbeidsdag på Burger King kan være veldig varierende. Noen dager kan være rolige med lite trafikk, andre dager kan være relativt hektiske. Ved å jobbe der har jeg fått god erfaring med å jobbe i et hektisk arbeidsmiljø, samt å måtte ha kontroll på mye samtidig.

Hva tjener man som butikkmedarbeider?

Hva tjener en butikkmedarbeider i lønn? Ifølge Statistisk Sentralbyrå er gjennomsnittslønnen for en butikkmedarbeider på ca kr 380 000 i året. Dette er gjennomsnittstallet på tvers av alle butikkmedarbeidere i Norge.

Hva er aldersgrensen på å jobbe på Burger King?

Vi søker: Deg som er over 14 år.

Kan man jobbe på Mcdonalds som 15 åring?

De fleste av våre restauranter ansetter ungdom som minimum har fylt 16 år.

Hvor gammel må man være for å jobbe i meny?

Vi har 18-års grense for de fleste av stillingene. Dette fordi vi selger alkohol og tobakk og fordi vi har maskiner og utstyr som man må være 18 år for å betjene. Jobber du heltid i butikken, vil du vanligvis få egne ansvarsområder og flere oppgaver bl.

Hvor gammel må man være for å jobbe på restaurant?

Har du fylt 15 år har du lov til å arbeide i jobb som ikke er skade for helsa di eller hindrer deg i å gå på skole. Dette kan for eksempel være på kontor, i bibliotek, butikk, restauranter, pensjonat og lignende. Overtid og nattarbeid er ikke tillatt.

Hva er normal lønn for en 16 åring?

Sommerjobber styrker CV-en din
Jobber og timelønnsatser ut i fra tariffavtaler (37.5 timers uke) 16-17 år Over 18 år
Industriarbeider 120,70 172,44
Bygningsarbeider uten fagbrev 132,90 198,30
Renholdsarbeider 144,87 194,64
Butikkmedarbeider 119,90 162,03

Hva er normal lønn for en 15 åring?

Lønn til barn som arbeider i foreldres bedrift
Alder Timesats 01.01. – 31.03.2021 Alder
16 år 123 kroner 16 år
15 år 107 kroner 15 år
14 år 94 kroner 14 år
13 år 84 kroner 13 år

1 more row

Hva er minstelønn i Norge 15 år?

Minstelønn per time (fra 1.

For ufaglærte uten bransjeerfaring: 198,30 kr [tidligere: 188,40 kr, 01.06.2019–30.06.2021] For ufaglærte med minst ett års bransjeerfaring: 206,50 kr [tidligere: 196,50 kr, 01.06.2019–30.06.2021] For arbeidstakere under 18 år: 132,90 kr [tidligere: 126,50 kr, 01.06.2019–30.06.2021]

Hvor mye tjener du på Kiwi?

Gjennomsnittlig lønn som butikkmedarbeider er 380 000 kroner i året. Om du ikke har ansiennitet eller erfaring kan du regne med en lønn på rundt 340 000 kroner i året (ca. 28 000 kroner i måneden), mens de best betalte butikkmedarbeiderne har en årlig lønn på rundt 440 000 kroner i året.

Hva er en normal lønn i Norge?

I 2021 var median månedslønn 45 830 kroner per heltidsekvivalent. Det er nesten 5 000 kroner lavere enn gjennomsnittslønnen. Ganget med 12 gir det en årslønn på omtrent 550 000 kroner. Her kan du se både median og gjennomsnittlig månedslønn for alle yrkene SSB har statistikk for.

Hva tjener man som WOLT bud?

Som Woltbud tjener du i snitt 175-185kr/timen. Wolt har en minimumsgaranti som sikrer at budene har et forsvarlig kommisjonsnivå når etterspørselen er lav, men kombinert med et provisjonsbasert kommisjonsnivå – som slår inn når etterspørselen overgår minimumsgarantien – gir det muligheten for budene å tjene langt mer.

Hva tjener man på foodora?

I foodora tjener en syklist i dag 174 kroner i timen i snitt. Med tips er snittet 185 kroner i timen. Syklistene jobber i gjennomsnitt 16 timer i uken. Vi mener den tariffavtalen som er nærmest vår bransje i Norge i dag er Avisbudavtalen.

Leave a Comment