Hvor mye tjener de kongelige?

Kongeparet får 13,9 millioner kroner, mens kronprinsparet får 11,6 mill. kroner i apanasje I 2023. Pengene skal dekke personlige utgifter, medregnete utgifter til drift og vedlikehold av egne eiendommer. Det kongelige hoff får 240 millioner kroner.

Hva gjør en lakei på Slottet?

Lakei. Lakei er en livrékledd tjener hos en høytstående person. Ordet stammer fra tysk og spansk.

Kan man si du til Kongen?

Vi sier ”Hans Majestet Kongen”. Vi kan også si ”Deres Majestet”. Eller til og med ”Herre Konge”. Til dronningen sier vi ”Hennes Majestet Dronningen” eller ”Deres Majestet”.

Hvor mye tjener de kongelige? – Related Questions

Hva vil skje når kongen dør?

Kongen er død – Leve Kongen

Når en monark går bort, overtar den neste i samme øyeblikk. Herav uttrykket Kongen er død – Leve Kongen. Men overgangen ledsages også av en rekke seremonielle elementer, hvorav Kongens ed til Grunnloven er den viktigste.

Hvor mye tjener en konge?

Kongeparet får 13,4 millioner kroner i apanasje i forslaget til statsbudsjett. Kronprinsparet får 11,2 millioner, en samlet «lønnsøkning» på 3,6 prosent. Den totale apanasjen for kongehuset var i år snaut 23,8 millioner kroner og økes i statsbudsjettet for 2022 til 24,6 millioner kroner.

Hva kaller man kongen?

Kongen og dronningen omtales som Hans/Hennes Majestet og tiltales Deres Majestet(er). Kronprinsen, kronprinsessen og prinsesse Ingrid Alexandra omtales som Hans/Hennes Kongelige Høyhet og tiltales som Deres Kongelige Høyhet(er).

Er kongen fritatt norsk lov?

Ansvarligheten påligger hans råd. Loven slår fast at kongen ikke kan strafferettslig påtales, eller stilles til last i erstatningskrav. Ansvaret faller i stedet på regjeringen og statsrådene. Loven tilsier ikke at kongen står over loven, men at han ikke kan straffes om overtredelser skulle skje.

Hvordan vet man at kongen er hjemme?

På Kongsseteren flagges det med nasjonalflagget på søndager og på offisielle flaggdager i tråd med flaggreglene. Det flagges med norsk vimpel når Kongen eller andre medlemmer av Kongehuset bor på eiendommen. Når medlemmer av Kongehuset er til stede, flagges det med nasjonalflagg eller norsk vimpel.

Hvem er legen til kongen?

Kongens livlege Bjørn Bendz fortalte på en pressekonferanse fredag ettermiddag at kong Harald nå ligger på intensivavdelingen til observasjon.

Kan Kongen få fartsbot?

Kong Harald kan imidlertid ikke straffes for sine handlinger. Paragraf fem i Grunnloven gir ham immunitet. Han kan derfor ikke få bot for fartsoverskridelsen.

Hva blir mannen til dronningen?

Ei dronning kan vera kona til ein regjerande konge, eller sjølv vera den regjerande monarken i eit land. Ektemannen til ei regjerande dronning er derimot ikkje ein konge; han har andre titlar, som prinsgemal (dansk) eller prince consort (engelsk).

Hvor mange jobber på Slottet?

Stilling ledig. Det er omlag 150 faste stillinger ved Det kongelige hoff, og de fleste har sitt daglige virke på Slottet eller på Skaugum. Ledige stillinger kunngjøres her.

Hvor mange soverom har Slottet?

Det er 173 rom på Slottet.

Hvem betaler for Slottet?

Apanasjen til henholdsvis Kongen og Dronningen, Kronprinsen og Kronprinsessen skal dekke forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling (FDVU) av de private eiendommene og hushold. Apanasjen dekker også De kongeliges private utgifter og offisielle antrekk.

Er det noen som bor på Slottet?

Først og fremst er Slottet stedet der Kongen og Dronningen bor og arbeider. Kronprinsen og Kronprinsessen har også kontorer her, men de bor med barna sine på gården Skaugum i Asker. Det finnes en egen leilighet – Kongeleiligheten – inne i Slottet, og der bor Kong Harald og Dronning Sonja.

Hvorfor sover ikke Kongen og Dronningen sammen?

Kongeparene får skjønnhetssøvnen på hvert sitt rom.

SEHER.NO: Da det i 1999 brøt ut brann på dronning Sonja (74) sitt soverom på Skaugum, ble det kjent at kongen og dronningen ikke deler soverom. Det skal være praktiske årsaker som er grunnen til at ekteparet har hvert sitt rom.

Hvor bor Kongen mest?

Det kongelige slott i Oslo er den viktigste av de kongelige residensene, og det er her de fleste offisielle funksjonene finner sted. I tillegg disponerer Hans Majestet Kongen offisielle residenser i Oslo, Trondheim, Bergen og Stavanger.

Hvordan vet man at Kongen er på Slottet?

Stiftsgården flagger med kongeflagget når Kongen oppholder seg der. Når Kronprinsen er på Stiftsgården, flagges det med kronprinsflagget – forutsatt at Kongen ikke også er der. Hvis andre medlemmer av Kongehuset bor der, flagges det med statsflagg. Det gjøres det også ved offisielle flaggdager.

Hvor mye koster det å gå inn på Slottet?

Priser
Voksen Entre 175
Honnør/student Entre 145
Barn Entre 125
Barn u 3 år Fri entré 0

Leave a Comment