Hvor mye tar Elden i timen?

Vår veiledende timepris ligger i området kr 1 600 til kr 3 900 + mva. avhengig av sakens art og kompleksitet.

Har Elden barn?

Sivilstaus: Gift med Sol Elden, sammen har de en datter (14). Har tre barn (19, 22, 0g 24) fra et tidligere ekteskap. Bor: Oslo.

Hvem har elden vært advokat for?

Elden har også vært forsvarer for satanisten Varg Vikernes, islamistene Arfan Bhatti og Ubaydullah Hussain, den tidligere fotballstjernen Claus Lundekvam, komiker Kristian Valen, tidligere ordfører i Bergen Trude Drevland, den korrupsjonstiltalte eks-polititoppen Eirik Jensen, og Nokas-raner Erling Havnå.

Hvor mye tar Elden i timen? – Related Questions

Er advokat gratis?

Du kan få gratis advokat fra det offentlige dersom du er tiltalt eller siktet i en alvorlig sak. Det samme gjelder om du er den fornærmede part. Andre ordninger er gratis advokat gjennom forsikringen, fagforeningen eller ulike organisasjoner og hjelpetiltak.

Hvor mye koster advokater?

Den enkelte advokats timepris vil derfor varierer etter hvor omfattende og komplekst saksforholdet er og hvilken sakstype det er snakk om. Timeprisene spenner fra fra kr 1060 (fri rettshjelpsats) til kr 2.400. Eksakt timepris avtales med den enkelte advokat. Merk at advokattjenester er belagt med 25 % mva.

Hvem er advokat Elden gift med?

Sol Elden
John Christian Elden / Ektefelle (g. 2010)

Hvem var advokat for Breivik?

Geir Lippestad er en norsk advokat, organisasjonsleder og politiker. Han er mest kjent for rollen som forsvarer for massedrapsmannen Anders Behring Breivik i 2011-2012.

Hvem er Norges beste advokater?

Mens Wiersholm-partner Morten Goller igjen er kåret til advokatbransjens aller mest ettertraktede advokat, sto Advokatfirmaet Mageli fra Hamar for årets juridiske prestasjon. I dagens Finansavisen Jus blir vinnerne av Advokatundersøkelsen for 2020 avslørt.

Hva slags dommer er Elden?

Advokat John Christian Elden har omfattende erfaring innen både strafferettslig og sivilrettslig prosedyre for alle landets domstoler. Han er den advokat i Norge som de siste år har prosedert flest saker for Høyesterett.

Hvor mye får en dommer?

Dommerhonorar
Klasse: Oppdrag: Honorar:
G/J13 alle divisjoner 9er Dommer 450,-
G/J13 alle divisjoner 9er AD 250,-
G/J12 9er Dommer 400,-
Alle 7-er kamper ungdom og senior Dommer 450,-

Hvor lenge varer Elden?

Elden har premiere 26. juli og spilles fram til 5. august i 2023 …

Kan man lese dommer på nett?

På Lovdatas åpne nettsted har du tilgang til nye avgjørelser avsagt av Høyesterett og lagmannsrettene. Du finner også norske sammendrag av et utvalg avgjørelser fra Menneskerettsdomstolen i Strasbourg. ℹ Artikkelen er mer enn ett år gammel.

Kan man lese straffesaker?

Du har rett til utskrift av en dom i en straffesak når disse tre kravene er oppfylt: Du kan vise til en konkret sak. Dommen er ikke eldre enn fem år. Dommen har ingen begrensninger i adgangen til offentlig gjengivelse.

Er straffesaker offentlige?

I utgangspunktet er rettsaker offentlige. Det betyr at du kan følge nesten alle saker. Se Når går rettsaken for oversikt over hvor og når rettssakene skal gjennomføres.

Er rettssaker åpne for alle?

Utgangspunktet er at rettssaker er åpne for alle. Det er imidlertid noen saker som skal gå for lukkede dører. Hvis rettssaken går for lukkede dører, kan ikke mennesker som ikke er en del av rettssaken komme og se på. Saker som skal gå for lukkede dører er bestemt av domstolloven § 125.

Kan tiltalte lyve i retten?

Det er straffbart å lyve til politiet i avhør når du blir kalt inn som vitne for å avgi en forklaring som skal brukes som bevis i en straffesak. Dette står i straffeloven § 221. I samme paragraf står det at det også er straffbart å lyve i retten når du er et vitne.

Hvordan kle seg i rettssak?

Du skal kle deg fint i retten, men du trenger ikke å være stivpyntet. Du trenger altså ikke dress eller finkjole i retten. Tennisskjorte, genser eller en fin bluse er greit. Unngå altfor sprelske mønster og velg gjerne nøytrale farger – vis at du tar situasjonen på alvor.

Hvor lang tid tar en rettssak?

Domstolene har en målsetting om å få berammet sine saker innenfor et tidsrom på 90 dager. 3) Hvis “alt går som det skal” og saken er helt kurant, blir utgangspunktet derfor at det vil gå ca. 120 dager fra en sak har kommet inn til statsadvokaten og til hovedforhandlingen i tingretten er i gang.

Kan man si nei til å være vitne?

Du kan bare bli fritatt fra plikten til å vitne dersom du har gyldig fravær, og det er kun retten som kan bestemme om du har gyldig fravær eller ikke. Avklar tidligst mulig med retten hvis du mener du har gyldig fravær. På nettsidene til Norges domstoler finner du praktisk informasjon om det å vitne i en rettssak.

Leave a Comment