Hvor mye støy må man tåle fra naboen?

Nabostøy: Hvor mye støy må du tåle? Som naboerman tåle støy, men hvor går tålegrensen i et naboforhold? Generelt sett står enhver nabo fritt til å gjøre det de ønsker, så lenge det ikke medfører unødvendig eller urimelig skade eller ulempe for de andre naboene.

Kan man anmelde naboen for bråk?

Støy gir ikke grunnlag for å anmelde til politiet, det er ikke en bestemmelse i straffeloven som rammer dette. Hvis du vil ta rettslige skritt etter naboloven er dette en sivilrettslige saker, det vil si en sak hvor du saksøker en annen privatperson.

Hvor lenge kan man bråke på kvelden?

Dette er reglene

LES OGSÅ  Hvilke iPhone kan lades trådløst?

På eller i umiddelbar nærhet av offentlig sted må ingen delta i oppløp, sammenstimling, støy eller bråk som forstyrrer den alminnelige ro og orden. Enhver som ferdes på eller i umiddelbar nærhet av offentlig sted plikter å overholde nattero etter kl. 23.00 og til kl. 06.00.

Hvor mye støy må man tåle fra naboen? – Related Questions

Når naboen spiller høy musikk?

Om naboen spiller høy musikk til langt på natt gjentatte ganger er det urimelig. En fest eller to i året kan ansees som rimelig og må derfor tolereres med mindre ordensreglene i sameiet sier noe annet. Om en nabo har fått gjentatte advarsler uten å føye seg etter styret eller flertallet av naboene, blir § 13 relevant.

Hvor lenge kan naboen spille høy musikk?

23.00 og kl. 06.00». Innenfor dette tidsrommet skal man ikke stå for «støy eller bråk som forstyrrer den alminnelige orden eller ferdsel». Disse reglene gjelder på offentlig sted eller i umiddelbart nærhet til offentlig sted.

Hvor lenge kan man bråke lørdag?

Tidene det er lov å bråk /hamre/bygge er mellom 10-17 og mellom 19-21 på hverdager, som betyr at vi på grunn av jobb bare får brukt to timer daglig. Lørdager er det lov mellom 10-15. Søndager skal det være stille.

Hvor lenge kan man bråke i borettslag?

De fleste borettslag har egne regler om når det skal være stille. Som regel er grensen satt kl 23.00, men noen steder kan den være så lav som 20.00. Dette er som regel kun i bakgård der det er svært lytt. Uavhengig av årsaken til bråket har du flere rettigheter.

Hvor lenge kan man bråke på søndag?

Ifølge lovverket er det ikke lov å forstyrre med utilbørlig larm mellom klokken 00 til 2400, altså hele dagen. Dette gjelder søndager og alle andre røde dager. På pinse-, påske og julaften skal freden senke seg fra 16.00. – Erfaringsmessig ser vi at det er mange som ikke vet at dette er straffbart.

LES OGSÅ  Hvor mye watt bør en kjøkkenmaskin ha?

Når kan man bråke på en søndag?

I helligdagsfredsloven § 3 fremgår det at «På helligdag fra kl. 00 til kl. 24 samt påske-, pinse- og julaften etter kl. 16 skal det være helligdagsfred som ingen noe sted må forstyrre med utilbørlig larm».

Hva er utilbørlig larm?

Vakthavende politiadvokat i Øst politidistrikt, Tea Sletto Øverseth, sier utilbørlig larm vil si støy som er mer enn hva som er rett og rimelig. – Noe støy må vi nok tåle til tross for at det er helligdagsfred. Det som avgjør om støyen skal tolereres er hvor vidt den kan anses å være utilbørlig.

Er det lov å støvsuge på søndager?

Ifølge loven om helligdagsfred er det «utilbørlig larm» som er forbudt. «På helligdag fra kl 00 til kl 24, samt påske-, pinse- og julaften etter kl 16 skal det være helligdagsfred som ingen noe sted må forstyrre med utilbørlig larm», står det i paragraf 3 i «Lov om helligdager og helligdagsfred».

Er det lov å pusse opp på lørdager?

Støyende arbeid er kun tillatt i visse perioder

07:00 alle dager. Hamring, boring og annet støyende arbeid er dessuten ikke tillatt etter kl. 20:00 på hverdager og kl. 18:00 på lørdager.

Kan styret nekte oppussing?

Oppussing må ikke være til sjenanse

Dersom oppussingen ikke medfører inngrep i bærende konstruksjoner, eller påvirker fellesanlegg på andre måter, kan du dermed pusse opp sin egen eierseksjon hvis du ønsker, uten forutgående styregodkjennelse.

Hva kan man gjøre når naboens hund bjeffer?

Kan gå til retten

Når du ikke frem hos naboen kan du, dersom du bor i borettslag eller sameie, henvende deg til styret for å få råd til håndtere situasjonen. – Kommer du ikke noen vei med dette, som skjer ganske ofte, kan du søke hjelp hos konfliktrådet.

Skal man ignorere bjeffing?

Bjeffer hunden for å få vår oppmerksomhet, for å få kontakt med oss, er en mulighet å ignorere bjeffingen. Belønn hunden først når den har vært stille og rolig i minst tre sekunder. Hundens opplevelse kan være at negativ oppmerksomhet er bedre enn ingen.

Finnes det hunder som ikke kan bjeffe?

Basenji er også kjent som «hunden som ikke kan bjeffe».

Når hunden knurrer og bjeffer?

Noen årsaker til at hunder knurrer kan være:

Utrygghet, usikkerhet, redsel. Ressursforsvar. Smerte/sykdom. Blir trengt opp i et hjørne / står fastbundet uten mulighet for å komme unna.

Hvilken hund biter mest?

Helt øverst på lista står nemlig de forholdsvis små hundene av rasen dachs, mens den vesle chihuahua kommer på andreplass. Både Border Collie og Beagle står på bittlista, mens hunder som mange mener urettferdig kalles «kamphunder», ikke er blant de ti hunderasene som biter mest.

Leave a Comment