Hvor mye støy må man tåle fra naboen?

Nabostøy: Hvor mye støy må du tåle? Som naboerman tåle støy, men hvor går tålegrensen i et naboforhold? Generelt sett står enhver nabo fritt til å gjøre det de ønsker, så lenge det ikke medfører unødvendig eller urimelig skade eller ulempe for de andre naboene.

Kan man anmelde naboen for bråk?

Støy gir ikke grunnlag for å anmelde til politiet, det er ikke en bestemmelse i straffeloven som rammer dette. Hvis du vil ta rettslige skritt etter naboloven er dette en sivilrettslige saker, det vil si en sak hvor du saksøker en annen privatperson.

Når kan man ringe politiet for nabobråk?

Blir du plaget av høy musikk eller annen støy etter klokken 23.00 anbefaler politiet deg å snakke med naboen. Nytter ikke dette kan du ringe politiet på 02800.

Hvor mye støy må man tåle fra naboen? – Related Questions

Hva sier naboloven om støy?

Naboloven (granneloven), paragraf 2

Nabolovens § 2 sier: ”Ingen må ha, gjera, eller setja iverk noko som urimeleg eller uturvande (unødvendig) er til skade eller ulempe på granneeigedom”. Dette er en relativt vag og omfattende paragraf, og kan dekke alt fra leirdueskyting til høyde på trær eller hekker.

Hvem ringer man når naboen bråker?

Om bråket er sjenerende og strekker seg ut over lang tid kan du kontakte politiet på telefon nummer 02800. De har etter politiloven § 7 lov til å gripe inn ved forstyrrelser av den offentlige ro og orden.

Når kan man klage på festbråk?

Folk har lov til å ta seg en fest, og barn må ha plass til å utfolde seg, men alt med måte. – Når bråket vedvarer etter klokken elleve på kvelden, gjentatte ganger, har du lov til å klage.

Når er det greit å ringe politiet?

Nødnummeret 112 skal bare benyttes når du trenger øyeblikkelig hjelp. 02800 skal du benytte ved alle andre henvendelser. Feil oppringing til 112 kan føre til at linjen er opptatt for dem som er i reell nød. Du kan selv velge om du vil oppgi kontaktinformasjon, men politiet ønsker å ha mulighet til å kunne kontakte deg.

Når skal jeg ringe politiet?

Ring nødnummeret 112 når det er behov for øyeblikkelig hjelp. Du kan sende SMS til 112 i en nødsituasjon hvis mobilnummeret ditt allerede er registrert. Denne tjenesten er kun for deg som er døv, hørselhemmet eller talehemmet.

Når naboen spiller høy musikk?

I straffeloven § 181 om ordensforstyrrelse står det blant annet at det er straffbart å forstyrre omgivelsenes nattero. Når det skal være nattero vil som regel være beskrevet i de ulike kommunenes vedtekter som man kan finne på kommunens hjemmeside. Ofte er dette mellom kl 23 og 06 eller 07.

Hvor lenge kan man spille musikk på kvelden?

Når det gjelder offentlig sted, har politiet i et rundskriv om normalpolitivedtekter for kommunene fastsatt at det skal være nattero på offentlig sted mellom kl. 23.00 og 06.00.

Når skal musikk dempes?

I loven står det at: «På helligdag fra kl 00 til kl 24 samt påske-, pinse- og julaften etter kl 16 skal det være helligdagsfred som ingen noe sted må forstyrre med utilbørlig larm».

Hvor lenge kan man bråke på kvelden?

Dette er reglene

På eller i umiddelbar nærhet av offentlig sted må ingen delta i oppløp, sammenstimling, støy eller bråk som forstyrrer den alminnelige ro og orden. Enhver som ferdes på eller i umiddelbar nærhet av offentlig sted plikter å overholde nattero etter kl. 23.00 og til kl. 06.00.

Hva er akseptabel støy?

Støy fra eksisterende veg

Regelverk: Forskrift om begrensning av forurensning (Lovdata). Boliger som har et gjennomsnittlig innendørs støynivå gjennom døgnet over 42 dB, har krav på tiltak. Grenseverdien på 42 dB gjelder i rom som er godkjent for varig opphold; det vil si stue, kjøkken og soverom.

Når kan man begynne å bråke på lørdager?

På eller i umiddelbar nærhet av offentlig sted må ingen delta i oppløp, sammenstimling, støy eller bråk som forstyrrer den alminnelige ro og orden. Enhver som ferdes på eller i umiddelbar nærhet av offentlig sted plikter å overholde nattero etter kl. 23.00 og til kl. 06.00.

Er det lov å pusse opp på lørdager?

Støyende arbeid er kun tillatt i visse perioder

Hamring, boring og annet støyende arbeid er dessuten ikke tillatt etter kl. 20:00 på hverdager og kl. 18:00 på lørdager. Søn- og helligdager er det ikke tillatt med støyende aktiviteter.

Er det lov å støvsuge på søndager?

Ifølge loven om helligdagsfred er det «utilbørlig larm» som er forbudt. «På helligdag fra kl 00 til kl 24, samt påske-, pinse- og julaften etter kl 16 skal det være helligdagsfred som ingen noe sted må forstyrre med utilbørlig larm», står det i paragraf 3 i «Lov om helligdager og helligdagsfred».

Hva har du lov til å gjøre selv på badet?

Som hovedregel har du mulighet til å gjøre alt av arbeid som ikke vil skade eller gå på bekostningen av våtromsreglene. I tillegg kan du spare mye penger på å gjøre rydding, bortkjøring av avfall og vasking selv. Du kan : Rive og strippe badet.

Er det lov å legge fliser på badet selv?

Legge flisene på badet selv? Noen vil kanskje savne et punkt på denne lista om å legge fliser. I prinsippet er det ikke vanskelig å legge fliser, men du må være veldig nøye slik at du ikke skader membranen. For å være sikker på at våtromsnormen blir fulgt, anbefaler jeg at du bruker fagfolk til dette.

Er Mikrosement godkjent?

MIKROSEMENTEN ER LIKE GODKJENT PÅ BAD SOM DET EN VANLIG FLIS ER. Det kan legges på gulv, vegger, trapper, piper, kjøkkenbenk, møbler, bad, i dusjsoner, basseng og kan brukes til å lage vasker og badekar.

Leave a Comment