Hvor mye skatter man av jobbtelefon?

Maksimalt skattlegges du for 4 392 kroner per år. Det har ikke noe å si om regningen allerede er betalt av deg eller om den sendes direkte til arbeidsgiver for betaling. Beløpet blir rapportert inn av arbeidsgiver den måneden arbeidsgiver dekker regningen.

Når dekker arbeidsgiver telefon?

Varekjøp via telefon

Arbeidsgiver er ikke forpliktet til å dekke disse tjenestene, men dekkes det så vil de første 1 000 kroner være skattefrie. Dekkes beløp utover 1 000 kroner per år, så skal det overskytende beløpet fordeles etter hva som er privat bruk og yrkesbruk.

Er fri telefon skattepliktig?

Den nye beløpsgrensen for skattefrie gaver åpner for at arbeidsgiver kan gi mange ulike typer ytelser skattefritt til sine ansatte. Både fri telefon og dekning av bredbånd er blant ytelsene som kan gis som skattefri gave.

Hvor mye skatter man av jobbtelefon? – Related Questions

Kan man nekte mobilbruk på jobb?

Det står ingenting i arbeidsmiljøloven om bruk av privat mobiltelefon i arbeidstiden, så der står hver individuell arbeidsgiver fritt til å legge sine egne regler og rutiner rundt mobilbruk. Det betyr at arbeidsgiver kan kreve at du legger fra deg mobilen, eventuelt låser den inn i et skap mens du er på jobb.

Kan arbeidsgiver lese SMS?

Har du en sjef du har lite tillit til, bør du følge ekstra godt med. Fra i dag er det nemlig lovlig for arbeidsgiveren å lese eposten din. Og ikke bare det, alle “elektroniske kommunikasjonsmedier” omfattes av den nye lovforskriften, så lenge utstyret er eid av arbeidgiveren.

Hva er skattepliktig fordel?

Naturalytelser er goder som arbeidstakeren mottar i annet enn penger fra sin arbeidsgiver. Noen kaller det også for frynsegoder. Hovedregelen er at alle fordeler en arbeidstaker får er skattepliktig.

Hvordan føre fri telefon?

Elektronisk kommunikasjon/fri telefon registreres på den ansatte ved lønnskjøring og rapporteres inn via a-meldingen. Hvilken lønnsart som benyttes avhenger av om det er en naturalytelse eller en utgiftsgodtgjørelse eller en kombinasjon av disse to.

Hvor mye kan man motta i gave uten å betale skatt?

Så lenge verdien av gaven ikke overstiger kr 5000 per ansatt, per år, utløses ikke skatteplikt. Merk at skattefrie gaver ikke kan være kontanter.

Hva er fordelsbeskatning?

Fordelsbeskatning er skatt på det som kalles naturalytelser (populært kalt frynsegoder), f. eks. forsikring, bruk av firmabil, mobiltelefon og internett-abonnement.

Kan arbeidsgiver dekke månedskort?

Fra og med 2021 kan arbeidsgiver dekke goder som telefonabonnement, treningsabonnement, månedskort på kollektivtransport, forsikringer, private bompasseringer og billetter til kulturarrangement skattefritt for sine ansatte! Selvfølgelig med enkelte begrensninger.

Hvor mye kan man få i personalrabatt?

Kort om skattepliktige rabatter (personalrabatter)

Oppgi skattepliktig personalrabatt på varer og tjenester fra arbeidsgiver som overstiger beløpsgrensen på 8 000 kroner per år. Også personalrabatter som ikke oppfyller vilkårene for å være skattefrie oppgis her.

Hva er fri telefon?

Fri telefon i arbeidsforhold er en av de mest vanlige godene arbeidstaker har i tillegg til lønn. Men mange føler skattlegging av telefonbruk er unødvendig. Når arbeidstaker er pålagt å ha mobiltelefon fra arbeidsgiver og har tilgang til privat bruk utenfor jobb, så skal de beskattes etter en sjablong.

Hvor mye må man skatte av firmabil?

Bruker du bil som eies eller leases av arbeidsgiver, skal fordelen normalt regnes som lønnsinntekt, og du skal betale skatt av fordelen. Trekkpliktig fordel ved privat bruk av firmabil fastsettes til: 30 prosent av bilens listepris som ny inntil kr 329 600 og 20 prosent av overskytende listepris.

Hva er EK tjenester?

Ledelsen i en virksomhet kan bestemme at en ansatt kan få dekket utgifter til fast telefon, mobiltelefon, internettilgang og lignende hjemme dersom den ansatte har behov for dette i sitt arbeid. Dette kalles for Elektroniske kommunikasjonstjenester eller EKOM-tjenester.

Hva er Sjablongregelen?

Tilbakeføring av privat bruk (sjablongregelen)

Du vil bli skattlagt for 30 prosent av bilens listepris opp til 325 400 kroner (2021) og 20 prosent av det overskytende. Den skattepliktige fordelen skal likevel ikke overstige 75 prosent av beregnede samlede kostnader ved bilholdet.

Kan man skrive av bil på skatten?

Bruker du en privatbil kan du få fradrag per kilometer du kjører i forbindelse med jobb, såkalt kilometergodtgjørelse. Skattefradrag for bil beregnes ut fra en standardsats, satt til 3,50 kroner per kilometer (2021).

Kan firma kjøpe bil?

Ja, det er fullt mulig å kjøpe firmabil til et aksjeselskap eller et NUF, men med mindre bilen kun brukes i jobb, og det føres kjørebok på dette, må man skatte en hel del privat.

Hvem må ha elektronisk kjørebok?

Yrkeskjøring som overstiger 40 000 km dokumenteres med elektronisk kjørebok. Disponerer arbeidstakeren elbil blir fordelen beregnet av 80 prosent av bilens listepris som ny. For bil eldre enn 3 år blir fordelen beregnet av 60 prosent av bilens listepris som ny. Det gis ikke bunnfradrag for varebiler.

Kan arbeidsgiver sjekke GPS?

Den elektroniske kjøreboken samler inn personopplysninger om den enkelte ansatt og er derfor omfattet av personopplysningsloven. Overvåkning av ansatte via GPS i bil kan også sees på som et kontrolltiltak, og er derfor omfattet av Arbeidsmiljølovens kapittel 9.

Leave a Comment