Hvor mye skal en lærling jobbe?

Lærlinger kan jobbe inntil: 9 timer i løpet av 24 timer (normalarbeidsdag) 40 timer i løpet av 7 dager (normalarbeidsuke)

Skal man betale for en lærling?

Man får et tilskudd for opplæringen av lærlingen, og må betale lønn i læretiden. Lærlinger skaper også verdier for bedriften etter hvert som de blir mer selvstendige i læretiden.

Har lærlinger lov til å jobbe alene?

Ja, du kan gjerne jobbe noe alene som lærling. Det er naturlig at en erfaren lærling jobber mer og mer alene etterhvert. Hvis bedriften skal gjøre alt dette, er det umulig å la deg gå alene hele tiden. Du skal dessuten kjenne deg trygg når du jobber alene.

Hvor mye skal en lærling jobbe? – Related Questions

Er det lov å sparke lærlinger?

Ja, lærlinger kan bli sagt opp, men det skal være helt spesielle grunner til det og det skal ha være møte(r) for å avklare situasjonen og gi deg en reell sjanse til forbedring.

Skal lærlinger jobbe helger?

Du har krav på fri hver uke

I arbeidsmiljøloven står noen rammer som arbeidsgiver må holde seg innenfor. Du har blant annet krav på 11 timer fri per døgn og 35 timer sammenhengende fri i løpet av en uke. Du skal ha fri annenhver søndag. Som lærling må du regne med å jobbe turnus hvis det er turnus i bedriften.

Hva slags rettigheter har jeg som lærling?

Du har samme rettigheter og plikter som andre ansatte i bedriften, men har også krav på opplæring etter læreplanen i faget. Bedriften du jobber i må være godkjent som lærebedrift . Du har krav på kontinuerlig oppfølging og vurdering gjennom hele læreperioden.

Hvilke krav har en lærling?

Dine rettigheter som lærling
  • Du skal få en skriftlig lærekontrakt.
  • Opplæringen skal ta utgangspunkt i opplæringsplanen for faget, og skal tilpasses deg og dine forutsetninger.
  • Du skal få skikkelige tilbakemeldinger på arbeidet du gjør.
  • Du skal ha mulighet til å gå opp til fag- eller svenneprøve etter fullført læretid.

Hva har man krav på som lærling?

Du har rett til gratis opplæring

På samme måte som elever har rett til gratis opplæring på skole, har også du det som lærling. Det betyr at lærebedrift skal stille med læringsmateriale og utstyr. Det finnes noen få unntak, hvor du må stille med utstyr selv. Sjekk med ditt opplæringskontor hva du har krav på.

Har lærlinger rett på egenmelding?

Lærlingene er som andre ansatte pliktig til å melde fra til arbeidsstedet så snart som mulig ved sykdom / fravær og senest ved arbeidsdagens / vaktens begynnelse. Lærlingene leverer sykemelding / fyller ut egenmelding som andre ansatte. HUSK ! Lærlingene kan ikke bruke egenmelding de to første månedene.

Har lærlinger lov å jobbe natt?

Det følger av arbeidsmiljøloven § 11-3 (2) at ungdom mellom 15 og 18 år som ikke er skolepliktig (= ferdig med 10 årig grunnskole) skal ha en arbeidsfri periode på minst 8 timer som omfatter tiden mellom kl. 23:00 – 06.00.

Hvor ofte går lærlinger opp i lønn?

Prosentsats av fagarbeiderlønn

Lærlinglønnen baserer seg på en prosentsats av hva en nyutdannet fagarbeider tjener. Fra første til siste halvår går prosentsatsen fra 30 % til 80 %.

Hvem betaler lønn til lærlinger?

Bedriften betaler kun lønn til lærlingen i løpet av læreperioden, det er derfor ingen andre kostnader. Dersom bedriften er godkjent gjennom et opplæringskontor vil opplæringskontoret tilby kurs og annet kostnadsfritt til lærlingen slik at bedriften ikke har ekstra kostnader for dette.

Hvor mye fravær kan man ha som lærling?

Hvis du får 10 prosent fravær i et fag, vil du ikke få vurdering i faget. Dette er mest prekært i fag hvor du har få timer.

Kan lærlinger jobbe ekstra?

De fleste arbeidsgivere og kommuner vil nok kreve å godkjenne en ekstra jobb. Husk at læretiden oftest er en 100% stilling, og å ta på seg mer utover dette kan gå utover både deg og læreplassen din. Du kan ikke jobbe mer enn 100% hos samme arbeidsgiver.

Hvor mye tjener en lærling i måneden?

«Andre pleiemedarbeidere» har dermed den høyeste medianlønna i måneden blant lærlingene. Median månedslønn for alle lærlinger i landet var på 21.110 kroner i 2021, ifølge SSB. Lærlinger med yrket melke- og husdyrprodusenter tjener omkring 10.000 kroner mindre i måneden enn alle lærlinger sett under ett.

Kan lærlinger sykemelde seg?

Sykemelding kan brukes fra og med første ansettelsesdag. Sykemeldingen skal underskrives av lærlingen og snarest mulig overleveres arbeidsplassen! En del bedrifter har IA-avtale, snakk med tilsynsperson eller veileder hva dette betyr for deg om du blir syk.

Når kan lærlinger ta ferie?

Lærlinger har rett til ferie på lik linje med andre arbeidstakere. Er du ansatt før 01.09 kan du ta ut full ferie med 5 uker påfølgende kalenderår. Lærlinger har ikke opparbeidet seg lønn for ferie i 5 uker det første kalenderåret etter at de startet opp i lære, og kan ikke pålegges å ta ut ferie i 5 uker.

Hvor mye får man i feriepenger som lærling?

Hvor mye får jeg i feriepenger som lærling? Ferieloven gir alle rett til feriepenger fra arbeidsgiver, og skal være minimum 10,2 % av feriepengegrunnlaget. I feriepengegrunnlaget inngår blant annet bruttolønn, altså lønn før skatt, overtidstillegg og andre typer tillegg. Også bonusordninger og andre ytelser regnes inn.

Har lærlinger vinterferie?

Lærlinger har vanligvis ikke vinterferie, men du kan søke om å ta ut feriedager når du selv ønsker. Som lærling har du rett på 4 uker og en dags ferie i løpet av hele kalenderåret.

Leave a Comment