Hvor mye penger tjener man i militæret?

I førstegongstenesta får du betalt ut ca. 5940,– kroner kvar månad. Forsvaret held deg med mat, klede og bustad så lengje du er i førstegongsteneste. Du kan dessutan søke om å få dekt faste økonomiske utgifter som husleige og liknande.

Hvor mye tjener befal i Forsvaret?

Du finner en oversikt på utdanning.no . Befal med sersjant grad kan f. eks tjene rundt 440 000 kr i året, mens offiserer fra fenrik og høyere grad kan tjene rundt 660 000 kr i året. På utdanning.no kan du søke på spesifikke stillinger og se oversikt over gjennomsnittlønnen.

Hvor mye tjener man som fallskjermjeger?

Fallskjermjegere er soldater inne til førstegangstjeneste, så de mottar ikke lønn, men vanlig tjenestetillegg. Dette tillegget er på drøyt 5000,- kroner i måneden pluss andre tillegg man kan søke om.

Hvor mye penger tjener man i militæret? – Related Questions

Hva er den hardeste førstegangstjenesten?

Bortsett fra fallskjermjegerne, så regnes grensejegerne som den hardeste utdannelsen i førstegangstjenesten.

Hva er det vanskeligste i militæret?

En marinejeger er en spesialoperatør (spesialsoldat) som jobber i Marinejegerkommandoen (MJK). Spesialoperatørene i FSK og MJK har gjennomgått Norges hardeste militære seleksjon og utdanning. I det første utdanningsåret utsettes kandidatene kontinuerlig for krevende prøvelser.

Er fallskjermjeger vanskelig?

Opptaket er hektisk og krevende. Det stilles høyt krav til motivasjon, fysikk og læringsevne. Det er få av de som møter til opptak som tas opp som fallskjermjegere, men det er ingen umulighet. Ønsker du å være en av de få som blir fallskjermjeger må du gjøre gode forberedelser før du møter til opptak.

Hvor mange kommer inn som fallskjermjeger?

Det er tross alt kun én mulighet, sier kandidat 3216. Han var én av 500 som hadde møtt opp i håp om å bli en del av Forsvarets Spesialkommando. Av disse 500, var det 370 gutter som siktet seg inn for å bli fallskjermjeger, mens 130 jenter søkte seg til jegertroppen.

Kan jenter bli fallskjermjeger?

Hos Hærens fallskjermjegerskole på Rena Leir har de fått flere søknader fra jenter til både fallskjermjeger og spesialjeger-utdanningen. Men så langt er det ingen av jentene som har bestått de fysiske kravene.

Hva gjør man som fallskjermjeger?

Fallskjermjegere er soldater opplært og trent for å slippes fra fly, hvor fallskjerm brukes som transportmiddel på siste etappe for at soldaten så raskt og så overraskende som mulig kan nå sitt operasjonsområde.

Kan man ha samleie i militæret?

Det er ikke en lov som sier at det ikke er lov å ha sex i Forsvaret, og det er ikke forbudt å få kjæreste. Men fordi det etter en seksuell handling kan stilles spørsmål om uavhengighet, lojalitet og integritet, skal Forsvarets personell unngå slike situasjoner.

Hva heter sjefen i militæret?

Forsvarssjefen fører kommando over Norges militære styrker og er ansvarlig for planlegging og forberedelse av landets militære forsvar, for beredskaps- og mobiliseringsplanlegging og for den militære langtidsplanleggingen. Eirik Kristoffersen er Norges forsvarssjef siden august 2020.

Kan man droppe militæret?

Du kan kan søke om utsettelse hvis du ikke kan møte til førstegangstjenesten. Er du militærnekter (pasifist) eller toppidrettsutøver kan du søke også søke om fritak. På Forsvaret.no finner du skjema for både utsettelse og fritak . Der finner du også kriteriene for å få dette godkjent.

Er det lov å kysse i militæret?

Men det er ikke lov å ha seksuell omgang på militært område. I selve tjenesten kan man heller ikke kysse. Man skal ikke være til sjenanse for andre man bor med. Det skal helst ikke være et kommandoforhold mellom to som er kjærester.

Hvem må i krig i Norge?

Alle som har verneplikt, militært tilsatte og andre som har inngått kontrakt om tjeneste med Forsvaret, har tjenesteplikt. Verneplikten er den plikten som norske statsborgere og utenlandske statsborgere etter § 6 har til i fred og krig å gjøre tjeneste i Forsvaret hvis Forsvaret finner dem skikket til tjeneste.

Kan du takke nei til militæret?

Jeg kom ikke videre til sesjon etter egenerklæringen, kan jeg svare på nytt? Nei, egenerklæringen gjennomføres kun én gang. Du kan ikke svare på nytt, og du kommer derfor heller ikke på sesjon. Du kan fremdeles søke på utdanning eller frivillig tjeneste i Forsvaret dersom du ønsker det.

Er det lov å ha tatovering i militæret?

Så lenge tatoveringene dine ikke strider mot Forsvarets verdier, vil dette etter all sannsynlighet gå fint. På studier vil også dette svært sjeldent ha noe å si. Det er sikkert noen som ikke har fått jobb p.g.a. tatovering, men det varierer fra sted til sted.

Kan jenter slippe militæret?

De kvinnene som blir kvalifiserte på sesjon og innkalt til førstegangstjeneste, kan ikke velge dette bort.

Hvor kort må håret være i militæret?

#15 Alle klippe håret kort

Det er ikke sant – med mindre du er gutt og i Garden. For alle andre tjenester gjelder et minstekrav om at håret ikke skal dekke ører, øyne og nakke. Dette av sikkerhetsmessige årsaker, blant annet for vernemaske, hjelm og hørselsvern. Har du langt hår, det flettes eller settes opp.

Kan sivile gå i uniform?

Sivile klær kan nyttes i stedet for uniform når forholdene tilsier det. Tillatelse gis av nærmeste foresatte. Militært tilsatte som har plikt til å holde seg med uniform etter forsvarsgrenenes regler tilkommer uniformsgodtgjøring med en månedlig sats for ivaretakelse av denne plikten.

Leave a Comment