Hvor mye penger får Kongen i året?

Den totale apanasjen for kongehuset var i år snaut 23,8 millioner kroner og økes i statsbudsjettet for 2022 til 24,6 millioner kroner. Kongeparets apanasje er foreslått økt med rundt 470.000 kroner fra 13 millioner kroner i år, mens kronprinsparet får en økning på nesten 390.000.

Er Kong Harald rik?

Kongen skal ha en personlig formue på 100 millioner kroner. På toppen av dette kommer et årlig tilskudd fra regjeringen på rundt 145 millioner kroner. Disse pengene dekker også Kronprins Haakon og Kronprinsesse Mette- Marits virksomhet.

Hvor mye er Kongens apanasje?

I 2021 fikk de nemlig utbetalt nesten 27,5 millioner i apanasje.

Hvor mye penger får Kongen i året? – Related Questions

Hvor stor formue har kong Harald?

Kong Haralds private formue er i underkant av 100 millioner kroner.

Hvor mye er kongen verdt?

Mange forsøk har vært gjort for å finne ut det og NRK Brennpunkt har kommet svært nær. Det var Brennpunkt som konkluderte med at kongeparet har en formue på 130 millioner kroner. Men dette er bundet opp i verdipapirer og eiendom. Det kongen og dronningen lever av er apanasjen, som de får tildelt over statsbudsjettet.

Har kongen tjenere?

Ordet “adjutant” stammer fra latin og betyr “å hjelpe til”. Kongen har tre adjutanter og tre overadjutanter, mens Hans Kongelige Høyhet Kronprinsen har tre adjutanter. Disse kommer fra hver av de tre forsvarsgrenene: Hæren, Sjøforsvaret og Luftforsvaret.

Kva blir meint med Kongens nei?

«Kongens nei» brukes om kong Haakon 7 avslag på den tyske okkupasjonsmaktens krav om å gjøre Vidkun Quisling til statsminister.

Hva er kongens favorittmat?

Elsker pølser. Det i skrivende stund ikke laget bøker om kong Haralds (84) matvaner, men det er en kjent sak at han elsker pølser. – Etter å ha jobbet på kongeskipet vet jeg at pølse i brød er hans favoritt, burger kommer ikke langt bak, har Dan Aasen fortalt til Natt&Dag om kongens favorittmat.

Hvorfor sover ikke Kongen og dronningen sammen?

Kongeparene får skjønnhetssøvnen på hvert sitt rom.

SEHER.NO: Da det i 1999 brøt ut brann på dronning Sonja (74) sitt soverom på Skaugum, ble det kjent at kongen og dronningen ikke deler soverom. Det skal være praktiske årsaker som er grunnen til at ekteparet har hvert sitt rom.

LES OGSÅ  Hvor mye tjener en lærer i timen?

Hvor mye makt har Kongen?

At Kongen er statsoverhode, innebærer at han må signere alle regjeringens offisielle beslutninger, såkalte kongelige resolusjoner, samt sanksjonere lover vedtatt av Stortinget. Dette gjøres normalt ved de faste møtene i Statsrådet (Kongen og regjeringen) på Slottet. Kongens rolle her betegnes som Kongen i statsråd.

Hva vil skje når Kongen dør?

Kongen er død – Leve Kongen

Når en monark går bort, overtar den neste i samme øyeblikk. Herav uttrykket Kongen er død – Leve Kongen. Men overgangen ledsages også av en rekke seremonielle elementer, hvorav Kongens ed til Grunnloven er den viktigste.

Har kongen kreft?

I desember 2003 fikk kong Harald diagnosen kreft i urinblæren. 8. desember samme år ble kreftsvulsten fjernet i det som legene betegnet som en svært vellykket operasjon. Etter operasjonen var kongen sykmeldt i flere måneder, og bare et knapt år etter friskmeldingen ble han igjen rammet av sykdom.

Kan kongen bli arrestert?

I Norge er monarkens ansvarsfrihet nedfelt i Grunnloven § 5. Kongens person kan ikke lastes eller anklages. Ansvarligheten påligger hans råd. Loven slår fast at kongen ikke kan strafferettslig påtales, eller stilles til last i erstatningskrav.

Kan kongen slå?

Om de slår en brikke, må de stoppe på det feltet. Kongen kan kun flyttes til nærmeste felt: loddrett, vannrett eller på skrå. Det er ikke lov å sette egen konge i sjakk. Springeren er den eneste brikken som kan hoppe over andre brikker.

Hvordan bor kongen?

Hvor bor Kongen? Kongen og Dronningen bor på Slottet, men de har også andre eiendommer som de besøker av og til. Om sommeren er de mye på Bygdø Kongsgård og på Mågerø på Tjøme utenfor Tønsberg. De feirer gjerne jul på Kongsseteren utenfor Oslo.

Kan dronning gå som hest?

Dronningen er den sterkeste brikken i sjakk. Den kan flytte både som et tårn og som en løper, det vil si at den kan flytte loddrett, vannrett eller diagonalt så mange felt man ønsker. Dronningen kan imidlertid ikke hoppe over andre brikker.

Er det lov å rokere i sjakk?

Så lenge spilleren enten slo brikken som sjakket eller blokkerte sjakken, kan han eller hun fortsatt rokere. Alle feltene mellom kongen og tårnet må være tomme, så en spiller kan ikke slå en brikke samtidig som han eller hun rokerer.

Leave a Comment