Hvor mye ned i vekt med Mysimba?

Gode resultater. Eli Heggen sier at pasientene som får Mysimba og Saksenda i gjennomsnitt går ned mellom 5 og 10 prosent i vekt.

Hva skal til for å få Saxenda?

Dette kan hjelpe deg med å spise mindre og redusere kroppsvekten. BMI på 27 kg/m² og mindre enn 30 kg/m² (overvektig) og har vektrelaterte helseproblemer (slik som diabetes, høyt blodtrykk, unormale nivåer av fett i blodet eller pusteproblemer under søvn som kalles “obstruktiv søvnapné”).

Hvem får Mysimba på blå resept?

Retningslinjer for individuell refusjon av Mysimba og andre fedmelegemidler: KMI ≥ 40. KMI ≥ 35 og < 40 og en tilleggslidelse som øker risikoen ved alvorlig fedmerelatert sykdom, som for eksempel deriblant hypertensjon, type 2-diabetes og obstruktiv søvnapné.

Hvor mye ned i vekt med Mysimba? – Related Questions

Hvor mye koster Mysimba?

Mysimba er en tablett som koster drøyt 1000 kroner per måned, mens Saxenda gis i form av en pennesprøyte og koster drøyt 2700 kroner per måned.

Er Mysimba antidepressiva?

Ifølge Felleskatalogen er Mysimba et sentralvirkende middel mot fedme. Virkestoffene er naltrekson, hvor indikasjonen er støttebehandling av alkoholavhengighet, og bupropion (antidepressiva) hvor indikasjonen er behandling av depresjon hos voksne, men som også er godkjent til røykavvenning. BIVIRKNINGER.

Hvem får slankemedisin på blå resept?

Viss ein ber fastlegen sin søkje om individuell refusjon, kan ein få medisinen på blå resept. Da må ein ha kroppsmasseindeks (BMI) på meir enn 35 pluss tilleggssjukdommar, eller BMI over 40.

Hvem kan få slankemedisin?

Medikamentene kan forskrives som supplement til livsstilsbehandling hos voksne pasienter med fedme (BMI ≥ 30 kg/m2) eller overvekt (BMI 27,0–29,9 kg/m2) pluss minst én vektrelatert følgetilstand eller risikofaktor.

Når får apotekene inn Mysimba?

Det er mangel på Mysimba depottabletter 8 mg/90 mg. Ny forsyning er forventet tilgjengelig tidligst 09.06.2022. Leveringssituasjonen forventes være usikker fremover. Mangelen skyldes økt salg og utilstrekkelig forsyning – kombinert med råvaremangel.

Hva koster Mysimba på blåresept?

Pakninger, priser og refusjon
Styrke Pakning Varenr. Pris (kr)2
8 mg/90 mg 112 stk. (blister) 130348 1 161,00

Kan man kjøpe Mysimba uten resept?

Mysimba er ikke tilgjengelig uten resept fordi det ikke er egnet for alle individer, og kan forårsake bivirkninger. Det er derfor viktig at du aldri gir Mysimba til noen andre enn resepten er forskrevet til, og holder legemiddelet utenfor barns rekkevidde.

Hvilke medisiner går man ned i vekt av?

I Norge finnes det tre godkjente legemidler som kan hjelpe deg å gå ned i vekt. De heter orlistat, liraglutid og naltrekson/bupropion.

Hvem apotek har Mysimba?

Mysimba 8 mg/90 mg depottabletter 112 stk | Vitusapotek.

Hvordan kjøpe Mysimba?

Bestilling med Klikk og Hent. Dette produktet er et legemiddel som krever ekstra veiledning fra farmasøyt før kjøp. Mellom kl 16.00 og 08.00, samt i helger, er produktet derfor kun tilgjengelig for bestilling med Klikk og hent i apotek.

Kan man få Saxenda på blå resept?

Dersom Mysimba ikke kan brukes, kan Saxenda fås på blå resept etter søknad fra lege. Liraglutid (Saxenda) virker ved å påvirke de delene av hjernen som har med appetittregulering å gjøre, og medikamentet demper sultfølelsen og øker metthetsfølelsen.

Kan man kjøpe Mysimba i Sverige?

Dette er reseptbelagt i Norge, men ikke i Sverige, sier hun. Det stilles noen krav fra det svenske apoteket: Det må være en skriftlig resept og legemiddelet må være godkjent i begge land, noe nesten alle er. Legemiddelet må ha samme navn i begge land, og forpakningsstørrelsen må være lik.

Hva gjør Mysimba med kroppen?

Mysimba er et relativt nytt medikament som er ment som tilleggsbehandling til kalorifattig kosthold og økt fysisk aktivitet for å raskere oppnå vektreduksjon. Man bør følge anbefalt dosering og ta medikamentet som forskrevet av lege.

Kan man kjøpe slankepiller på apoteket?

Se spørsmål og svar som ligner for nyere spørsmål. Hei, og takk for at du skriver til ung.no! Det finnes midler for vektnedgang på apoteket, og de som har effekt må skrives ut av lege.

Hvem kan få slanke sprøyte?

1961 voksne uten diabetes med en kroppsmasseindeks (KMI) på 30 eller høyere, eller med en KMI ≥27 dersom de samtidig hadde minst 1 vektrelatert tilstand, ble inkludert.

Kan man få hjelp av lege til å gå ned i vekt?

Du kan bestille time til fastlegen din og informasjon og hjelp til å gå ned i vekt. Det er anbefalt at en sjekker med fastlegen sin før en starter å slanke seg. Det å ha en overvekt fører ofte til helseplager. Legen kan gi deg råd og veiledning i forhold til det å gå ned i vekt på en bra måte.

Hvor mye vektnedgang med Saxenda?

– Det finnes to medikamenter som har omtrent like stor gjennomsnittlig vektreduserende effekt. Det er Liraglutid 3,0 mg (Saxenda) og bupropion-naltrekson-tabletter (Mysimba), som gir fem og fire prosent større vektreduksjon i løpet av ett år, sammenlignet med livsstilbehandling alene.

Leave a Comment