Hvor mye må man tjene for å få maks ut av BSU?

Kan man sette inn mer enn 25000 på BSU i året?

Boligsparing for ungdom (BSU) er en spareform for deg som er under 34 år. Du kan spare inntil 27 500 kroner i året og du kan trekke fra inntil 5 500 kroner i året på skatten. Totalt sparebeløp er 300 000 kroner.

Hvor lenge får man renter på BSU?

I tillegg beholder du din gode BSUrente frem til det året du fyller 36. Det kan derfor være lurt å la pengene stå og godgjøre seg om du ikke behøver dem for å investere i ny bolig.

Hvem har høyest rente på BSU?

De beste BSUrentene

Orkla Sparebank er har den høyeste rente blant bankene som er landsdekkende med 3,10 prosent. De største bankene ligger på 2,80 prosent. Det er 0,60 prosentpoeng under den høyeste.

Hvor mye må man tjene for å få maks ut av BSU? – Related Questions

Hva skjer med BSU etter 34 år DNB?

Hva skjer med BSU kontoen når jeg fyller 33 år? BSU kan bli stående ved oppnådd maksimal sparing eller etter fylte 34 år så lenge man ønsker. Du kan fritt disponere renter som påløper fra og med det inntekståret du fyller 34 år. Når du fyller 34 år blir renten på BSU-kontoen lik som renten på ordinær sparekonto.

Er det lønnsomt med BSU?

BSU, boligsparing for ungdom, er den mest lønnsomt sparingen. Dette fordi du får en garantert avkastning i form av skattelette opp til 5.000 kr årlig pluss renter. Dette er også grunnen til at du ikke bør bruke BSUen før du blir 34 år. Du må utnytte denne spareformen så lenge som mulig.

Hvor høy er renten på BSU?

Bank Rente
1 Askim og Spydeberg Sparebank 5,15
2 Trøgstad Sparebank 5,00
3 Eidsberg Sparebank 4,90
4 SpareBank 1 Ringerike Hadeland 4,85

Hvor får man best rente på innskudd?

DNB og Nordea gir best innskuddsrente på innskuddsbeløp mellom 500 000 og 2 millioner kroner. Andebu Sparebank tilbyr en bedre rentesats når beløpet er på 500 000 kroner eller høyere. De fleste banker opererer på denne måten, og renteforskjellen kan være over ett prosentpoeng.

Hva skjer med BSU når man dør?

Dødsfall. BSU-kontrakten anses bortfalt ved skattepliktigs død, hvilket innebærer at kontrakten ikke anses brutt. Dette innebærer at tidligere skattefradrag for utført sparing blir endelige og at investeringsforpliktelsene for det akkumulerte sparebeløpet bortfaller.

Kan man ta ut renter fra BSU?

Renter som har påløpt og er godskrevet til du fyller 33 år kan ikke taes ut uten å bryte avtalen. Renter du får fra du fyller 34 år kan du ta ut uten konsekvenser.

Hva er ulempene med BSU?

Pengene ‘låses’ hvert år. Du kan kun ta ut penger du har satt inn nåværende år. Pengene du har spart opp på BSU må bli brukt til å kjøpe eller betale boliglånet.

Kan man sette inn mer enn 27500 på BSU?

Du kan spare inntil 27 500 kroner årlig i boligsparing for ungdom. Du kan totalt spare 300 000 kroner på kontoen. Du kan spare til og med det året du fyller 33 år. Du får skattefradrag på 20 prosent av årlig innbetalt sparebeløp på BSU.

Er BSU en del av formue?

BSU, fond, aksjer, arv, bil og bolig er eksempler som sammen utgjør din totale formue.

Kan man bruke BSU til å betale ned boliglån?

Pengene på BSU-kontoen kan kun brukes til å kjøpe bolig eller nedbetale gjeld på et boliglån. Hvis du bruker pengene på kontoen til noe annet, må du betale tilbake hele skattefradraget.

Hvor mye kan man tjene uten å betale skatt?

Du kan ha frikort hvis du tjener 65 000 kroner eller mindre i løpet av året. Det inkluderer all skattepliktig lønn, sykepenger og feriepenger. Både feriepenger du tjente opp i fjor og som blir utbetalt i år, og feriepenger du får utbetalt hvis du slutter i jobben i år, inngår i frikortbeløpet på 65 000 kroner.

Kan man bruke BSU på møbler?

Hei! BSU kan bare brukes til kjøp av bolig og ikke til møbler. Hvis du tar ut penger fra BSU-kontoen må du tilbakebetale skattefradraget du har fått. Dersom du tar ut penger du har spart i tidligere år bryter du kontrakten og mister muligheten til å spare i BSU i framtiden.

Når er det best å sette inn penger på BSU?

– Mange setter inn penger i desember, og spesielt i romjula. Men om man er opptatt av å kunne få mest mulig ut av BSU-en sin, bør man sette inn maksimalt beløp allerede i januar. Da får man mer renter, sier Sandmæl.

Hva kan BSU ikke brukes til?

Hva kan du IKKE bruke BSU-pengene til?
  • Hytte/fritidsbolig. Det hjelper ikke om du kan bo og sove der hele året – du kan ikke bruke BSU på kjøp eller betjening av lån til hytte.
  • Husbåt. Det gjelder ikke mange, men noen bruker og bor i båten sin hele året.
  • Kjøp av bolig FØR du startet BSU-sparing.

Hva skjer med BSU når man kjøper bolig?

Gjør du uttak fra BSU-kontoen til oppussing, vedlikehold eller kjøp av bolig kan du ikke fortsette BSU-sparing og få skattefradrag. Du mister retten til skattefradrag når du per 31.12 i inntektsåret eier bolig (helt eller delvis). Om du vil bruke din BSU når du kjøper bolig er derfor opp til deg selv og din økonomi.

Kan man bruke BSU som egenkapital?

En av de er at pengene du sparer på BSU-kontoen er øremerket bolig. Dette kan du bruke pengene fra BSU-kontoen til: Pengene kan brukes til egenkapital ved boligkjøp, nedbetaling av boliglån eller kjøp av byggetomt. Pengene kan brukes til bygging av garasje.

Leave a Comment