Hvor mye må man tjene for å få ektefelle til Norge?

Du som er referanseperson ha en inntekt på minst 232 212 kroner i året før skatt. Det være sannsynlig at du vil ha denne inntekten i minst et år framover. Du kan senere bli bedt om å dokumentere at du hadde denne inntekten det første året familiemedlemmet ditt var i Norge.

Hva er krav for familiegjenforening?

Krav til begge

Ekteskapet / partnerskapet må være gyldig inngått. Dere må ha planer om å bo sammen i Norge. Dere må ikke ha blitt tvunget til å gifte dere (tvangsekteskap). Dere må ikke ha giftet dere proforma.

Hvor mye koster familiegjenforening?

Familieinnvandring
Type søknad Gebyr
Førstegangs søknad om familieinnvandring for voksne 10 500,-
Førstegangs søknad for voksne om familiegjenforening med en flyktning som har midlertidig oppholdstillatelse 7 800,-
Søknader fra barn under 18 år 0,-

Hvor mye må man tjene for å få ektefelle til Norge? – Related Questions

Hvor lang tid tar det å få familiegjenforening?

I dag tar det normalt 12 måneder fra du leverte dokumentene dine hos politiet, eller på ambassade, konsulat eller søknadssenter i utlandet, til du får svar på søknaden din. Hvis UDI må gjøre ekstra undersøkelser, kan det ta lengre tid før du får svar.

Hvem har rett til familiegjenforening?

De som søker om familieinnvandring er vanligvis ektefelle, samboer eller barn av en som bor i Norge. Andre typer familiemedlemmer som kan søke er foreldre som har barn i Norge, de som skal gifte seg med en i Norge (forlovede), fosterbarn og helsøsken.

Kan man søke familiegjenforening?

Du kan søke om familieinnvandring hvis du har nær familie i Norge. Familieinnvandring skiller gjerne mellom familiegjenforening og familieetablering. Familiegjenforening gjelder dem som allerede har familie i Norge og ønsker å bli forent i Norge mens familieetablering gjelder dem som ønsker å bli en familie i Norge.

Hva koster det å bli statsborger?

Nye gebyrsatser fra 2022
Type søknad Gebyr 2021 Gebyr 2022
Statsborgerskap 5 500,- 6 500,-
Studietillatelse for søkere over 18 år (gjelder også for fornyelse) 4 900,- 5 900,-
Tillatelse for forsker med egne midler (gjelder også for fornyelse) 4 900,- 5 900,-
Permanent oppholdstillatelse for voksne 4 700,- 3 800,-

Hva er en familiegjenforening?

Familiegjenforening innebærer at familiemedlemmer som er atskilt ved at en bor i Norge mens de resterende bor i andre land, kan bosette seg sammen i Norge. Det gis da oppholdstillatelse til de utenlandsboende nære familiemedlemmene av en norsk borger eller utenlandsk statsborger som har lovlig opphold i Norge.

Er det mulig å endre fødselsdato?

Du kan også søke om å få registrert riktig fødselsdato i et eget felt i Folkeregisteret. For å søke om å få registrert riktig fødselsdato i eget felt i Folkeregisteret, må du sende oss kopi av legitimasjon som pass eller nasjonalt ID-kort og skrive i søknaden at du ønsker å endre fødselsdatoen.

Hvordan få dobbelt statsborgerskap?

Hvis du er borger av flere land, og ett av dem er et EU/EØS-land, velger du dette. Det er ikke et eget søknadsskjema for dobbelt statsborgerskap. Når du søker om norsk statsborgerskap, trenger du ikke å gi beskjed til UDI om at du ønsker å beholde det andre statsborgerskapet ditt.

Hvordan unngå gratulasjoner på facebook?

Trykk på Se din informasjon i Om-delen under profilbildet ditt. Bla ned til Grunnleggende informasjon og trykk på Rediger. Bruk rullegardinmenyene til å endre fødselsdatoen din, og bruk publikumsvelgeren til å velge hvem som kan se den. Bla helt ned på siden, og trykk på Lagre.

Er barnet mitt norsk statsborger?

Ikke alle barn som blir født i Norge blir norske statsborgere. I Norge er det ikke slik at alle som er født i landet automatisk blir norske statsborgere. Barn som blir født i Norge, men har to foreldre som er utenlandske statsborgere, blir ikke norske statsborgere når de blir født.

Er det lov å ha 2 statsborgerskap?

Fra 1. januar 2020 er det tillatt å ha ett eller flere statsborgerskap i tillegg til det norske. Du kan ha ett eller flere statsborgerskap i tillegg til det norske. Hvis landet du er statsborger av nå ikke tillater at du har flere statsborgerskap, kan du likevel miste dette statsborgerskapet når du blir norsk.

Hvor lenge kan man bo i utlandet uten å miste statsborgerskapet?

Du kan ikke bo i utlandet i mer enn to år

Du kan miste den permanente oppholdstillatelsen din hvis du oppholder deg for lenge i utlandet. Du kan ikke oppholde deg i utlandet sammenhengende i to år eller mer. Du kan ikke ha flere opphold som til sammen utgjør to år eller mer i løpet av en fireårsperiode.

Kan jeg miste norsk statsborgerskap?

Norske statsborgere kan bli løst fra statsborgerskapet sitt etter søknad. Norske borgere med dobbelt statsborgerskap som er straffet for alvorlige handlinger og har utvist fremferd sterkt til skade for Norges vitale interesser fradømmes det norske statsborgerskapet.

Hvor lenge må man bo i Norge for å bli norsk statsborger?

For å bli norsk statsborger du oppfylle flere vilkår. Ett av vilkårene er at du som hovedregel ha bodd i Norge med tillatelse i minst åtte år. Dette kaller vi vilkår om oppholdstid.

Hva er fordelen med dobbelt statsborgerskap?

For det første kan dobbelt statsborgerskap gi den enkelte fordeler som andre statsborgere ikke har – i denne forbindelse kan nevnes stemmerett i og retten til pass fra mer enn ett land. Krav om oppgivelse av tidligere statsborgerskap kan dessuten bidra til å påvirke søkerens vurdering av statsborgerskapets betydning.

Kan noen få unntak fra å ta en slik prøve?

Kan noen få unntak fra å ta en slik prøve? Du kan be om å få unntak fra kravet til å ha bestått prøve hvis du er i en av disse situasjonene: Du har gjennomført ordinær opplæring i norsk eller samisk i grunnskolen og har fått standpunktkarakter eller eksamenskarakter i faget (minimum karakteren 2).

Hvem har rett til gratis norskprøve?

De som har rett til gratis prøve er de som har rett og plikt til norskopplæring og ikke tidligere har benyttet seg av retten til gratis prøve. Lurer du på om du har rett til gratis prøve, kan du ringe Rosenhof på 22 38 77 00.

Leave a Comment