Hvor mye må jeg tjene for å få kona til Norge?

Du som er referanseperson ha en inntekt på minst 232 212 kroner i året før skatt. Det være sannsynlig at du vil ha denne inntekten i minst et år framover. Du kan senere bli bedt om å dokumentere at du hadde denne inntekten det første året familiemedlemmet ditt var i Norge.

Hva kreves for å få permanent oppholdstillatelse?

Krav for å få permanent oppholdstillatelse

Du må ha hatt sammenhengende opphold i Norge de siste tre årene. For noen grupper er det et krav at du har oppholdt deg sammenhengende i Norge de siste fem årene. Du må ha hatt oppholdstillatelser som danner grunnlag for permanent oppholdstillatelse.

Hva skal til for å få oppholdstillatelse i Norge?

Er du utenlandsk statsborger og skal oppholde deg i Norge? Da må du enten registrere deg, søke om besøksvisum eller søke om oppholdstillatelse. Søke om oppholdstillatelse, registrering eller besøk i Norge på nettsidene til Utlendingsdirektoratet (UDI). Sjekk behandlingstiden hos politiet.

Hvor mye må jeg tjene for å få kona til Norge? – Related Questions

Hvor lenge kan man bo i Norge uten oppholdstillatelse?

Du kan være i Norge og resten av Schengen-området i inntil 90 dager i løpet av en periode på 180 dager. Du kan fordele de 90 dagene på flere besøk, og kan fritt reise inn og ut av Norge.

Hvor lenge må man bo i Norge for å bli norsk statsborger?

For å bli norsk statsborger du oppfylle flere vilkår. Ett av vilkårene er at du som hovedregel ha bodd i Norge med tillatelse i minst åtte år. Dette kaller vi vilkår om oppholdstid.

Hvor lang tid tar det å få oppholdstillatelse i Norge?

Innen 8 måneder etter at søknaden er mottatt i UDI, vil de aller fleste svar. Hvis du også har søkt om oppholdstillatelse, må du legge til ventetiden for svar på søknaden om opphevelse av innreiseforbudet til hvor lang tid det totalt tar før du får svar på søknaden din om oppholdstillatelse.

Hvilken norskprøve trenger man for permanent?

Fra 1. januar 2017 er det nye vilkår for permanent oppholdstillatelse. Søkere må dokumentere ferdigheter på minimum A1 i norsk muntlig, bestått prøve i samfunnskunnskap på et språk han eller hun forstår, og ha gjennomført norsk og samfunnskunnskapsopplæring. Kravene gjelder for alle søkere mellom 16 og 67 år.

Hvem har oppholdsrett i Norge?

Med varig oppholdsrett kan du som er EU/EØS-borger eller familiemedlem av en EU/EØS-borger oppholde deg og arbeide i Norge på ubestemt tid. Du har også ekstra vern mot å bli utvist. EU/EØS-borgere og deres familiemedlemmer kan søke om varig oppholdsrett etter fem år i Norge.

Hvem må ha oppholdstillatelse?

EU/EØS-borger som planlegger å bo i Norge i mer enn 6 måneder, melde flytting senest åtte dager etter ankomst. Personer fra land utenfor EU/EØS må ha gyldig oppholdstillatelse for å arbeide i Norge.

Kan man jobbe uten oppholdskort?

Hvis du har fått oppholdstillatelse for å arbeide, kan du nå reise til Norge. Når du har møtt hos politiet og politiet har bestilt oppholdskort til deg, kan du begynne å arbeide.

Hva skal til for å miste oppholdstillatelse?

Du kan miste den permanente oppholdstillatelsen din hvis du oppholder deg for lenge i utlandet.
  • Du kan ikke oppholde deg i utlandet sammenhengende i to år eller mer.
  • Du kan ikke ha flere opphold som til sammen utgjør to år eller mer i løpet av en fireårsperiode.

Kan man jobbe før man får D-nummer?

Informasjon om dnummer får du av din arbeidstaker. Dersom arbeidstaker har arbeidstillatelse, kan vedkommende begynne å jobbe i påvente av skattekort. Før skattekort er utstedt skal arbeidstaker trekkes 50 prosent i skatt.

Er det lov å jobbe uten d-nummer?

For at de som kommer skal ha lov til å jobbe i Norge, må de få et Dnummer. Bedriften kan ikke betale ut lønn uten at arbeidstager har fått dette tildelt.

Kan man jobbe uten skattekort?

Skal du jobbe i Norge må du ha et skattekort.

Kan du jobbe uten d-nummer?

Alle som jobber i Norge, må ha et norsk identitetsnummer (dnummer eller fødselsnummer).

Kan man jobbe i Norge uten oppholdstillatelse?

Som regel må borgere av land utenfor EU/EØS søke om oppholdstillatelse for å arbeide i Norge. I noen tilfeller trenger du ikke oppholdstillatelse hvis du skal arbeide i Norge i mindre enn tre måneder. Hvis du ikke faller inn under et av unntakene under, må du søke om oppholdstillatelse for arbeid.

Hvor lenge kan man jobbe uten kontrakt?

Dersom arbeidsforholdet har en varighet på mer enn en måned, skal avtalen være klar snarest mulig, og senest innen en måned etter at arbeidsforholdet startet. I arbeidsforhold med kortere varighet enn en måned, eller ved utleie av arbeidskraft, skal skriftlig arbeidsavtale bli inngått direkte.

Har man lov til å jobbe gratis?

Det finnes ingen regler i loven om minstelønn. Det er avtalefrihet mellom arbeidsgiver og arbeidstaker om hvor stor lønnen skal være. Det er derfor ingenting i veien for at man kan jobbe gratis, men dette bør avtales nærmere.

Hvor mye er det lov å jobbe svart?

Kui fra Skatteetaten sier at hvis du betaler over 10 000 kroner i året eller mer i kontanter til noen, kan du bli medansvarlig.

Leave a Comment