Hvor mye lønn har en lege?

Kvinnelige fastleger hadde en gjennomsnittlig bruttoinntekt på 1 500 000 kroner, mennene lå nesten 380 000 kroner over. Fastleger yngre enn 30 år hadde en gjennomsnittlig bruttoinntekt litt under 1 250 000 kroner, fastleger 67 år og eldre lå godt over 2 000 000 kroner.

Hvor mye tjener en LIS 1 lege?

I dag ble partene enige om en ny versjon av særavtalen som skal vare frem til september. I den nye avtalen er de økonomiske satsene justert. For LIS1leger i kommunen betyr dette at årslønnen økes med 10%, til minst 606.000 kroner med tilbakevirkende kraft fra og med 01.01.2020.

Hva er månedslønnen til en lege?

Lønnen til leger varierer fra arbeidssted til arbeidssted, selv om de er fastleger. I 2019 var gjennomsnittslønnen til leger mellom 625 680 – 1 074 480 kr (brutto).

Hvor mye lønn har en lege? – Related Questions

Hvor mye tjener en kirurg i året?

Lønnsnivå – Kirurg

Den gjennomsnittlige årslønnen blir dermed omlag 750 000. Dette er gjennomsnittet for alle legeyrker, inkludert kirurger. Lønnsnivået vil variere mye etter spesialiseringer og hvor man jobber.

Hva er en LIS1 lege?

LIS1” står for Lege i spesialisering del 1 og tilsvarer den stillingen som tidligere ble kalt turnuslege. En LIS 1 stilling utgjør begynnelsen av spesialiseringsløpet for leger og kan sammenlignes med å være «lærling» i medisin.

Hva tjener en overlege på sykehus?

En overlege som jobber fast i hel stilling hadde i 2021 en årslønn på 875.000 kroner – et system for avlønning som er fastsatt gjennom sentrale forhandlinger.

Hvor mye tjener en gynekolog?

Hva kan man forvente i lønn i dette yrket? – Lege i spesialisering som jobber på sykehus tjener mellom 650 000 til 850 000. Som ferdig gynekolog ligger lønnen rundt en million. I det privat kan man tjene litt mer.

Hvor mye tjener en anestesilege?

Hva kan man forvente i lønn i dette yrket? – Grunnlønna som overlege er litt over 800.000 kroner i året, og så kommer vakttillegg og eventuell overtid i tillegg. Som regel vil du tjene noe over 1.000.000 kroner med normal vaktturnus.

Hvor tjener leger mest?

Det er fastlegene som tjener best i Norge. Fastleger har en lønn på mellom 800.000 og 2.6 millioner i følge forskning.no.

Hvor mye tjener en øyelege?

Hva kan man forvente i lønn i dette yrket? – Som øyelege begynner man vel på rundt 600 000 i årslønn, før vakter og tillegg. Videre øker lønnen i takt med at du får mer erfaring.

Hvor mye tjener man som psykiater?

– Det varierer veldig, men lønnen for en legespesialist starter vel på noe rundt 800 000 kroner før tillegg for vaktordning og overtid. Du kan komme ganske godt opp i lønn i løpet av bare et par år.

Hvor mye tjener en nyutdannet lege?

Av andre yrker som kan gi deg god inntekt fra du er ferdig utdannet er lege, her kan du tjene om lag 455.000 kroner årlig.

Hvor mye tjener en ortoped?

Hva kan man forvente i lønn i dette yrket? – Man kan tjene fra én million og oppover.

Hva tjener en kirurg på sykehus?

Kirurger på Rikshospitalet kan tjene en drøy million kroner i året. Private sykehus betaler 3 millioner, og “stjeler” kompetansen.

Hvor mye tjener en nevrokirurg i Norge?

Der kan du søke opp “kirurg” og “nevrokirurg” osv. Der skilles det ikke så spesifikt, men det står at legespesialister generelt tjener gjennomsnittlig 1.018 680kr i året. Lønn avhenger selvsagt av ansiennitet, ansvar osv.

Hvor mye jobber en lege?

I mange medieoppslag den siste tiden kan vi lese om leger som jobber opptil 120 timer i uka. I tillegg viser Legeforeningen stadig til en undersøkelse som sier at en av ti leger jobber 100 eller flere timer legevakt per uke, i tillegg til å være fastlege på dagtid. Altså en arbeidsuke på 140 timer.

Hvor mye fri har leger?

Hvor mye ferie med lønn man har krav på, avhenger av opptjeningen året før. Full opptjening utgjør 30 virkedager ferie med lønn (5 uker). Det betyr at du opptjener rett til 2,5 virkedager ferie med lønn i ferieåret per hele måned du arbeidet forutgående år.

Hvor mange timer i uka jobber en lege?

Alminnelig arbeidstid er i utgangspunktet enten 35,5 eller 37,5 timer per uke avhengig av vaktordningen. For overleger og legespesialister, som har aktiv eller passiv vakt på arbeidsstedet i perioden 20.00 til 06.00, er alminnelig arbeidstid ytterligere begrenset til 35,5 timer per uke.

Hvor mye må man ha i snitt for å bli lege?

Fylke
Tittel Studienivå Ordinær
Medisin, høst 69.60
Medisin, vår 68.80
Medisin profesjonsstudium Master og høyere 68.20
Medisin profesjonsstudium – forskerlinje Master og høyere

Leave a Comment