Hvor mye koster skifer?

2.800 kroner per kvadratmeter takflate. Denne prisen dekker både materialer og arbeidstimer. Det finnes også prosjekter der snittprisen kommer ned i 2.300 kroner, og dyrere prosjekter der den havner på opp mot 4.500 kroner per kvadratmeter takflate.

Hvilken type bergart er skifer?

Skifer er en metamorf eller sedimentær bergart, dannet ved at sand, leire og grus har blitt avsatt (sedimentert) på bunnen av et større vann eller i havet. Etter hvert som tykkelsen på dette sedimentlaget økte, økte også trykk og temperatur nede i massene.

Hva kjennetegner skifer?

Skifer er en finkornet, laminert (skifrig) bergart, som lett kan spaltes i parallelle, forholdsvis tynne skiver.

Hva kan man bruke skifer til?

Den gode norske skiferen kan brukes til det meste både inne og ute. Et flott tak med rund eller firkantet stein. Trapper, veier og stier med skiferstein lagt i sand eller sement. Mur og vegger vakkert dekorert med skifer eller plattinger, terrasser og gulv.

Hvor mye koster skifer? – Related Questions

Kan man legge skifer rett på plen?

Flisheller kan legges rett på f. eks. gress så du får en flott platting eller gangvei. Overflaten er veldig lett å holde ren og de er selvfølgelig frostsikre.

Hvor mye varme tåler skifer?

Basert på disse punktene kan vi dele steintypene inn i fire hovedgrupper: granittlike, marmor/kalkstein, skifer og sandstein. De fleste steintyper tåler varme opp til 500 C°, men ikke varmesjokk. De fleste, utenom sandstein, har lav porøsitet og tåler stort sett løsningsmidler (tynner, ren sprit etc.).

Hva vaske skifer med?

Skifer krever lite – både ute og inne. Utendørs holder det som regel å spyle med en vannslange. Inne benyttes rent vann, eventuelt tilsatt en mild, nøytral såpe (unngå vanlige grønnsåper som ofte har en PH-verdi som ikke er tilpasset naturstein).

Hvor lang tid tar det å legge skifer?

Med andre ord – 2dgr på selve bruddskiferen og en dag ‘finpussing’ – totalt 3 dager på 27m2. Med en timespris på f. eks 300kr/t x 2 personer x 3 dager x 8 timer = ca. 14-15.000.

Hvordan legge skifer?

Når du skal legge skifer i sand eller subbus, må du først fjerne eventuelt gress og det øverste laget med jord. Deretter bør du fylle på et lag med pukk som sørger for drenering og som reduserer risikoen for telehiv.

Hvordan lime skifer?

Limet påføres med en murskje eller tannet limsparkel. En buettannsparkel anbefales ved utendørs liming. Ved liming av skiferheller i varierende tykkelse er det best å bruke en tannsparkel med store tenner. Smør lim både på baksiden av skiferen og på underlaget (dobbeltliming) for å oppnå full limdekning.

Hvordan legge skifer fliser ute?

Når det legges skifer ute er det viktig med fullstendig limdekning både på underlaget og på skiferhellen for å unngå luftlommer. Luftlommer kan fylle seg med vann og føre til frostsprengning. Skal flisen legges ute så må det være litt fall på det støpte underlaget slik at overflatevann renner av.

Hvordan lime skifer på vegg?

LIME SKIFERSTEIN TIL UTVENDIG STØTTEMUR
  1. Fukt vegg og skifer for å få vekk overflatestøv.
  2. Skifersteinene kappes til ved bruk av en vinkelsliper.
  3. Påfør CT1 PGB i vertikale striper på steinen/steinene, vent 4-5 min.
  4. Press skifersteinen godt mot veggen – rugg den gjerne godt inn mot vegg.
  5. Ferdig.

Leave a Comment