Hvor mye koster kranfører kurs?

Kranførerkurs. Vi holder oftest kurs i klassene G4, G8, G11 og G20. Hvert av disse kursene koster kr 5000,- for teori og grunnleggende praksis. Oppkjøring inkludert sertifisert kompetansebevis fra Sentralregisteret koster kr 1500,-.

Hvor lenge varer Kranførerkurs?

Hvor lang tid tar et kranførerkurs? Lengden på kurset er avhengig av de ulike krankursene og om du har noen kranmoduler i ryggsekken fra tidligere. Det er slik at alle som skal gjennomføre Krankurs må ha 2 moduler som er felles for alle kraner. Modul 1 varer i 8 timer og modul 2.3 har 16 timers varighet.

Hvor gammel må du være før du kan bli kranfører?

Skal du bli kranfører må du ha fylt 18 år og du ha gjennomført sikkerhetsopplæring for stropping/anhuking (stropping/anhuking handler om å feste det som kranen skal løfte) og du ha kranførerbevis.

Hvor mye koster kranfører kurs? – Related Questions

Hva kreves for å bli kranfører?

Utdanning til fagarbeider er et yrkesfaglig løp i videregående opplæring. Det er også mulig å ta egne kranførerkurs som tilbys av mange bedrifter i landet. Det kreves egne sertifikater for ulike typer kraner.

Hvordan bli kranfører i Nordsjøen?

Dette trenger du:
 1. VG1 Teknikk og industriell produksjon eller elektrofag.
 2. VG2 Produksjon- og industriteknikk.
 3. Fagbrev.
 4. SRC/VHF-sertifikat.
 5. Minimum 12 måneders erfaring som rigger eller tilsvarende.
 6. Godkjent offshore kranførerbevis (G5)
 7. Truckførebevis.
 8. GSK sikkerhetskurs for arbeid på plattform.

Hva tjener en kranfører i Nordsjøen?

Boreassistenter, kranførere og dekksbaser kan regne med en startlønn på ca 446 000 ekskludert feriepenger, og ca 499 000 inkludert feriepenger.

Hvordan få jobb på oljerigg?

Minimum for alle som skal jobbe offshore er at de må ha godkjent helseattest, samt GSK sikkerhetskurs eller IMO60. De fleste stillinger krever at du har gode kunnskaper i både engelsk og norsk/skandinavisk, og søkere med fagbrev og relevant erfaring vil som oftest bli foretrukket.

Hvor mye tjener en som jobber på oljeplattform?

Gjennomsnittslønnen for norske oljearbeidere er 866.750 kroner i året. Norske oljelønninger er i år kun slått av Australia. Der er oljelønningene på 929.250 kroner i året, viser årets lønnsundersøkelse fra Hays Oil & Gas.

Hva er G5 sertifikat?

G5 Offshorekranfører – stroppekurs og kranteori

Hensikten med kurset er å gi blivende kranførere en god teoretisk grunnopplæring på offshorekran. Kurset skal gi elevene god innsikt i prinsippene for offshorekraners konstruksjon og virkemåte.

Er det toalett i heisekran?

Om noen lurer på om det finnes et toalett der oppe i høyden, er svaret nei.

Hva er en Boreoperatør?

En boreoperatør jobber i olje- og gassnæringen. Som boreoperatør jobber du offshore på en båt, rigg eller plattform.

Hva gjør en logistikkoperatør?

En logistikkoperatør arbeider med transport av materialer, varer, gods eller passasjerer. Lasting, lossing og klargjøring for forsendelse av gods eller passasjerer er vanlige oppgaver. Som logistikkoperatør jobber du med transport av materialer, varer, gods eller passasjerer.

Hvor mye tjener en truckfører?

Truckførere tjente i snitt 38 250 kroner i måneden i 2020. Dette tilsvarer en årslønn på 459 000 kroner. Mannlige truckførere tjener mer enn kvinnelige. Menn tjener i snitt 38 280 kroner i måneden, kvinner tjener 0.

Hvor mye tjener man på Asko?

Lager og sjåføransatte på Asko og andre grossistlagre organisert i Hovedorganisasjonen Virke får nå en minstelønn på 242,62 kroner timen.

Hvor mye tjener en logistikk?

Gjennomsnittslønnen til logistikkmedarbeider i 2019 lå mellom 612 240 – 445800 kr. Lønn varierer fra arbeidsplass til arbeidsplass og sted til sted.

Hvor mye tjener en togfører?

SSBs oversikt viser at gjennomsnittslønn for en lokfører ligger på 570.000 kroner, men ettersom mye av jobben består av turnus og helgejobb, er det mange som har godt over 700.000 kroner i årslønn. Selve utdanningen varer cirka ett år og gjennomføres ved Norsk fagskole for lokomotivførere.

Hvilke jobber tjener over 1 million?

Yrkene med høyest lønn
 • Handels- og skipsmeglere, 115.060.
 • Ledere av olje- og gassutvikling, 110.850.
 • Finansmeglere, 104.520.
 • Ledere av forsikring og finansvirksomhet, 103.280.
 • Toppledere i offentlig administrasjon, 103.180.
 • Flygeledere, 99.050.
 • Finans- og økonomisjefer, 97.690.
 • Flygere, 94.240.

Hva er Norges best betalte jobb?

1. Handels- og skipsmeglere. Skipsmeglere har Norges høyeste lønninger, ifølge ssb. Ifølge utdanning.no kreves det ingen spesiell utdannelse for å jobbe som skipsmegler, selv om det er å foretrekke at du har en økonomisk, teknisk eller maritim bakgrunn.

Hva regnes som lav lønn i Norge?

Minstelønn per time (fra 1. juli 2021):
 • For faglærte: 220,00 kr [tidligere: 209,70 kr, 01.06.2019–30.06.2021]
 • For ufaglærte uten bransjeerfaring: 198,30 kr [tidligere: 188,40 kr, 01.06.2019–30.06.2021]
 • For ufaglærte med minst ett års bransjeerfaring: 206,50 kr [tidligere: 196,50 kr, 01.06.2019–30.06.2021]

Leave a Comment