Hvor mye koster det å bygge laftet hytte?

PRIS AV LAFTEKASSE: 390 000,- INKL. MVA, FRAKT TIL LEVERINGSSTED KOMMER I TILLEGG. LAFTEKASSE INNEHOLDER FØLGENDE: Tømmer vegger av furu (165x180mm),rundtåser(Ø240mm),tømmer er behandlet med Sinesto-B, dimlinger(låsestaver),beitskier for vinduer og dører,coretex lafteull mellom stokkene, komplektering og paking på bil.

Hva koster det å sette opp et byggesett hytte?

Likevel mener han at man som tommelfingerregel kan si at det koster 25 000–35 000 kroner kvadratmeteren for å bygge selve hytta. Skal du for eksempel bygge hytte på 100 kvadratmeter, koster det fort mellom 2,5 og 3,5 millioner bare for byggingen, estimerer han. – I tillegg kommer tomt og opparbeidelse av denne.

Har man lov å bygge hytte selv?

Det er lov å bygge hytte selv, med da er det viktig å ta hensyn til tomten man har valgt. Det er viktig å tenke på hvordan den er utformet, størrelse, adkomst til og fra vei, utsikt, innsyn og lysforhold.

Hvorfor laftet hytte?

Fordeler med laftede hytter

Tømmeret puster og gir et godt inneklima. Tømmerets isoleringsegenskaper gjør hytten energieffektiv. Hytten er solid og slitesterk. Den har høy brannsikkerhet – massive tømmerstokker er lite brannfarlige.

Hvor mye koster det å bygge laftet hytte? – Related Questions

Hvor mye koster det å bygge et laftehus?

– Men ferdig oppsatt kommer selve tømmerkassen på 4000 kroner per kvadratmeter. Så vil resten avhenge blant annet av egeninnsats. Men dersom vi tar for oss et nøkkelferdig hus med torv på taket, så havner vi rundt 15 000 kroner per kvadratmeter.

Hvordan behandle laftet tømmer?

I dag er det større behov for å behandle laft enn det var for eldre, originale tømmerhus, som ble bygd med malmfuru, ofte blinket ut for bruk til laftehus flere år i forveien. Beis er anbefalt behandling av laftet tømmervegg, og gir dessuten mange fine og tradisjonsrike fargevalg for tømmer.

Hvor mye koster en nøkkelferdig hytte?

Med en gjennomsnittspris på 33.000 kroner per kvadratmeter vil en hytte på 70 kvadratmeter koste ca 2.3 millioner kroner, mens en større hytte på 120 kvadratmeter vil koste nærmere 4 millioner kroner.

Hvor mye isolerer tømmer?

Rene tømmervegger, eventuelt med kledning, har ofte dårlig varmeisolerende evner og høyt varmetap. For eksempel har en 200 mm tykk laftevegg av tømmer med rektangulært eller ovalt tverrsnitt samme isoleringsevne som ca. 50 mm isolasjon. I tillegg har laftede tømmervegger vanligvis store luftlekkasjer.

Hva er stavlaft?

Stavlaft er en alternativ teknikk til vanlig laft. Dette er en rimeligere byggemetode der det kun er rammen av hytta som er laftet. Konstruksjonen av stavlaft består altså av topp, bunn og hjørner laftet, mens resten av hytta settes sammen av vanlig reisverk eller bindingsverk.

Hvordan lafte?

Laft er en veggkonstruksjon av liggende tømmer, der stokkene legges med rot- og toppenden vekselvis til hver sin side og holdes på plass ved sammenføyning i hushjørner og eventuelt ved tversgående vegger.

Hvor lenge må tømmer tørke før lafting?

Rundt omkring på tomten er det derfor flere provisoriske «tørkehus» med stokker. — Stokkene må tørke i minimum tre år før de er klare til bruk. For å kunne holde på kontinuerlig, vi til en hver tid ha nok tømmer til tre års laftevirksomhet, sier Kolstad, som startet firmaet på begynnelsen av 1990-tallet.

Hvordan isolere laftet hus?

Hvordan kan man isolere?
  1. Den gamle kledningen må fjernes.
  2. Når kledningen er demontert er det god anledning til å sjekke veggens tilstand.
  3. Isoleres det med 100mm eller mindre trenger man ikke å bruke vindtetting mellom laftestokkene og isolasjonen.
  4. Man lager spikerslag tilpasset mengden isolasjon.

Hva er Laftevatt?

Laftevatt er et tetningsmiddel som brukes til mange formål innen byggebransjen, herunder lafting av plank og tømmer. Laftevatt er en nålefiltet vare av polypropylenfiber, der fibrene er møll- og råtebestandige.

Hvor gamle er de eldste stokkene i laftehus vi kan se på museer rundt om i Norge?

Årringsprøver viser at det er 850 år gamle tømmerstokkar i laftehuset.

Leave a Comment