Hvor mye koster det å bygge en dobbel garasje?

Gjennomsnittsprisen for en spesialtilpasset garasje starter på rundt 11.000 kroner per kvadratmeter for de rimeligste prosjektene. Prisen inkluderer alle kostnader knyttet til prosjektet, også materialinnkjøp som kunden selv foretar. I den andre enden av skalaen ser vi prosjekter opp mot 20.000 kroner per kvadratmeter.

Hva koster en dobbel garasje med loft?

En garasje med loft kan fort koste 300 000 kroner eller mer. Du kan imidlertid også finne langt billigere alternativer. Leverandøren Agarasje har for eksempel en dobbelgarasje med loft som heter Storm, og denne koster 123 000 kroner. Denne prisen forutsetter selvmontering.

Hvor mye koster det å støpe garasje?

Når det gjelder bygging av garasje i betong, ser vi at de aller fleste prosjekter havner et sted mellom 400.000 og 800.000 kroner. Et prosjekt av gjennomsnittlig størrelse, med normal standard, vil typisk havne på ca. 550.000 kroner.

Hvor mye koster det å bygge en dobbel garasje? – Related Questions

Hvor tykt må garasjegulv?

Selve garasjegulvet trenger ikke å være fullt så tykt, men langs sidene hvor all vekten fra garasjen blir overført, bør det være ca. 20 cm tykt.

Hvorfor isolere garasjegulv?

Det er i hovedsak to årsaker til å isolere mot grunnen bygget står på. 1 Isolere for å unngå telehiv i massene bygget står på. 2 Isolere mot varmetap til grunden under bygget. Hvor mye og hva en skal isolerer for, avhenger av temperaturforhold på stedet, grunnforhold og bruksbehov.

Hvor mye koster støping?

Prisen på grunnmur avhenger av en rekke faktorer, men i gjennomsnitt koster det omtrent 130 000 kr å støpe grunnmur eller såle. Du kan få det så billig som 60 000 kr, men noen ganger kan det koste opp mot 200 000 kr.

Hvor mye koster det å støpe gulv?

Såle (fundament): 55.000 kr. Gulv på grunn med 30 cm iso, 8 cm betong: 100.000 kr. Radonsperre: 35.000 kr. Sum: 190.000 kr.

Hva koster en bil med betong?

Timepris betong bil 7,5 m³ pr. time kr 978 Timepris semi 11 m³ pr. time kr 1 150 Lass mindre enn 6 m³ pr. lass kr 750 Tømme/ventetid over 10 min pr.

Hvor mye koster fundament?

Pris på fundament

Ut ifra denne statistikken ser vi at gjennomsnittspris på bygging av grunnmur er på ca. 250.000 kroner. Dette er inkludert alle kostnader, både materialer og arbeid (men ikke eventuelle gravearbeider). Det er imidlertid store variasjoner, vi ser priser fra mellom 150.000 kroner og 500.000 kroner.

Hva koster det å støpe såle til garasje?

Fundament til en garasje på 40 kvm med 12 cm betong uten isolasjon, ender normalt på rundt 22.000 kroner, mens hvis man bygger fundament på en enebolig på 100 kvm med isolasjon og 8 cm betong, vil prisen ligge på rundt 160.000 – 220.000 kroner. Når man skal støpe såle vil kompleksiteten påvirke prisen i stor grad.

Hva koster en grunnmur på 100 kvm?

Vi ser at gjennomsnittspris for å bygge grunnmur for enebolig ligger på 250.000 kroner. Dette er basert på et hus med grunnflate på 100 kvadratmeter, og inkluderer ikke gravekostnader som varierer mye på tvers av prosjekter.

Hvor tykt må et fundament minst være?

På telefarlig grunn du isolere i minimum 30 cm dybde og 1,5 meters bredde langs fundamentet. Legg to 8–10 mm armeringsjern eller U-blokkarmering i fordypningen og fyll igjen med betong. Betongkvalitet B20 er tilstrekkelig.

Hvor dypt skal armeringen ligge?

Det skal være 5 cm fra armeringen til toppen av betongen.

Hvor tykk betong garasje?

Betonggulv i garasje: 18-20 cm. Oppkjørsel av betong: 18-20 cm. Innvendig i boligen: betonggulv på sand: 15-20 cm.

Hvor lenge skal plast ligge på betong?

Vanning under plasten etter at betongoverflaten har fått minimum 1 døgns modenhet. Hold gulvet fuktig og tildekket med plast i minimum 1 uke.

Hvorfor dekke betong med plast?

Plasten sørger for at overflaten ikke tørker ut og gir en jevn overflate på betongen. La plasten ligge så lenge som mulig, gjerne en uke eller to.

Leave a Comment