Hvor mye får man ut av en plante marijuana?

Under gode forhold kan bladene til en fullvokst plante gi omtrent 50 gram marihuana, og en plante bruker cirka tre måneder på vokse helt ut. Det betyr at plantasjene har vært i stand til å produsere mellom 930 og 1020 kilo marihuana i året.

Kan marijuana bli lovlig i Norge?

Nei, per dags dato er det kun medisinsk bruk av cannabis/cannabisprodukter som er lovlig i Norge. Det betyr at all bruk uten resept er ulovlig og straffbar.

Hva er straffen for å selge hasj?

Salg av hasj og oppbevaring av narkotika straffes vanligvis etter straffeloven § 231 eller 232 , avhengig av hvor alvorlig forholdet vurderes å være. Etter § 231 er straffen «bot eller fengsel inntil 2 år». Etter § 232, som gjelder ved grove narkotikaovertredelser, er straffen «fengsel inntil 10 år».

Hvor mye får man ut av en plante marijuana? – Related Questions

Hvor mye koster 100 gram hasj?

1 gram hasj (ca 3-5 rusdoser) koster mellom 60 og 200 kroner. Prisen avhenger av hvor man kjøper det (i en stor by eller på bygda), hvor mye man kjøper: en person som kjøper 100 gram betaler omtrent 50 kroner per gram, en person som kjøper 1 gram på gaten betaler kanskje 200 kroner for det (den som selger sier f. eks.

Kan man bli arrestert for å røyke hasj?

RUStelefonen svarer:

Det vi kan si er at om du bruker illegale rusmidler, bryter du legemiddelloven § 24. Straffen for dette er bøter eller fengsel inntil 6 måneder, eller begge deler. Den mest vanlige reaksjonen på bruk vil være et forelegg.

Hvor mye hasj uten straff?

Hei, Ifølge Riksadvokatens rundskriv fra 2014 gis det som regel forelegg (bot) for å bli tatt med hasj til eget bruk (straff etter legemiddelloven, og ikke straffeloven). Grensen går ved ca. 15 gram cannabis.

Kommer hasj på rulleblad?

Straff for besittelse og bruk av cannabis vil som hovedregel bli tatt med på en «uttømmende politiattest», men det finnes unntak der straff for besittelse og bruk av hasj ikke skal registreres på den uttømmende politiattesten heller. Dette følger av politiregisterloven § 41.

Hvor mye hasj er lovlig?

februar 2021. Så kan man ha på seg 15 gram Cannabis i Norge, det er uansett ikke lov og bruke det her, men man skal ikke bli straffet for det hvis man har på seg 15 gram eller mindre. Man skal heller få oppfølging. og politiet kan heller ikke gi deg noe bot eller noe på rulle bladet for det.

Hvor lenge er hasj på rullebladet?

En dom på ubetinget fengsel (innebærer at du må sone en dom i fengsel) i inntil 6 måneder vil også vises i politiattesten i 5 år. Dom på ubetinget fengsel i over 6 måneder vil vises på politiattesten i 10 år.

Kan du bli politi med rulleblad?

Hei! Tusen takk for ditt spørsmål. Et av opptakskravene for å komme inn på politiutdanningen, som man må ta for å bli politi, er plettfri vandel . Plettfri vandel vil si at det ikke er noe å anmerke om en person med tanke på kriminalitet.

Kan politiet rusteste deg uten grunn?

Politiet må ha skjellig grunn til mistanke for en rustest. Det å ta rustest, som en urinprøve eller blodprøve, vil være en kroppslig undersøkelse og det kreves skjellig grunn til mistanke.

Kan politiet rusteste deg?

Hvis du ikke kjører når du blir stoppet av politiet, og det ikke er noe som tilsier at du nettopp har kjørt, kan politiet ikke rusteste deg selv om de mistenker at du er påvirket.

Kan man chatte med politiet?

Slik fungerer Sikker Chat

Sikker Chat brukes når du vil snakke om vanskelige og alvorlige ting med politiet, og vi vil sikre at dine personlige opplysninger blir håndtert på en ordentlig måte. Politiets nettpatrulje, som er på Facebook, Messenger og Instagram, sender deg en lenke til Sikker Chat.

Kan politiet sjekke sekken din?

Dersom du ikke frivillig oppgir personalia, kan politiet kroppsvisitere deg for å finne legitimasjon. De kan da undersøke veska di også. Politiet kan også visitere deg uten at de har noen mistanke om at du har gjort noe straffbart, feks for å undersøke om du har noe våpen på deg. Se mer i politiloven § 7 og § 7a.

Har politiet kamera på seg?

Et kroppskamera festes på politibetjentens uniform, og tar opptak under oppdragene som politiet er på.

Kommer politiet inn på Iphone?

Hvis du åpner mobilen din med ansiktsgjenkjenning eller fingeravtrykk (eller en annen type biometrisk autentisering ), så kan politiet pålegge deg å åpne mobilen på denne måten for dem. Hvis du nekter, kan politiet gjennomføre det med tvang. Dette står i straffeprosessloven § 199 a .

Kan politiet avlytte telefonen min?

Politiet kan i noen tilfeller avlytte telefoner, men det er et veldig strengt regelverk som skal følges og det brukes kun i veldig alvorlige tilfeller, som hvis noen planlegger terror, eller for eksempel i narkotikasaker.

Kan politiet ta mobilen min?

Det følger av straffeprosessloven § 195 at politiet ved skjellig grunn til mistanke om lovbrudd som kan medføre frihetsstraff, har rett til å ransake den mistenkte. Politiet har i denne sammenheng også rett til å beslaglegge og gjennomgå mobilen din, jf. straffeprosessloven § 203 .

Er det lov å filme mens du kjører?

Du kan få bot og prikker i førerkortet

Hovedregelen i forskriften om bruk av mobiltelefon i bilen, er at du som fører av bilen ikke må bruke håndholdt mobiltelefon når du kjører. Forbudet gjelder all betjening av funksjonene på telefonen, så lenge telefonen regnes for å være håndholdt.

Leave a Comment