Hvor mye får man i ekstrastipend?

Hvis du har nedsatt funksjonsevne og derfor ikke kan jobbe ved siden av studiene, kan du et tilleggsstipend (tidligere kalt ekstrastipend). Stipendet er på 4 000 kroner per måned, eller 44 000 kroner for et helt studieår hvis du har støtte i elleve måneder.

Hvor mye kan man tjene uten å miste stipend?

Hvor mye kan jeg tjene? Mottar du lån og stipend hele året får du ikke fullt stipend hvis du tjener mer enn 199 591 kroner. Hvis du har fått støtte fra Lånekassen i sju måneder eller mindre av året, er inntektsgrensen på 498 977 kroner.

Når kan man jobbe med tilleggsstipend?

Du kan beholde tilleggsstipendet frem til datoen du starter å jobbe, men bare hvis du starter å jobbe etter at du har levert siste eksamen eller etter at all undervisning i semesteret er ferdig, dersom semesteret avsluttes uten eksamen.

Hvor mye får man i ekstrastipend? – Related Questions

Hvordan få tilleggsstipend?

Ekstrastipendet på 3549 kroner i måneden kan du søke om som tilleggsstøtte. For å søke må du fylle ut et skjema som du finner på Lånekassens nettsider. Fastlegen din, psykologen din, logopeden din, eller en annen fagperson som kjenner behovet ditt og funksjonsnedsettelsen din, må deretter skrive under på dette.

Kan man få stipend på sommeren?

Du kan få lån og stipend hvis det er fastsatt i utdanningsprogrammet ditt at undervisningen eller praksisen må skje om sommeren, det vil si fra 16. juni til 15. august. Du kan også lån og stipend om sommeren hvis du skal ta feltarbeid som av naturgitte årsaker bare kan gjennomføres om sommeren.

Hvor lang tid tar det å få tilleggsstipend?

Behandlingstid for ulike sakstyper
Type søknad eller henvendelse Behandlingstid
Søknader om tilleggsstipend ved nedsatt funksjonsevne Inntil 8 uker
Søknader om foreldrestipend Inntil 12 uker
Søknader om sykestipend Inntil 20 uker
Nye opplysninger til en søknad som er ferdig behandlet Inntil 20 uker

Når har man lov til å begynne å jobbe?

Du har lov til å jobbe etter at du har fylt 15 år. Når du er 13-15 år, kan du ha lette småjobber. Dette kan for eksempel være jobber som avisbud eller kontor- og butikkarbeid. Dersom du vil jobbe før du fyller 15 år, må foreldra dine godkjenne det.

Hva kan man jobbe som når man er 16 år?

Når du er 16 år kan du for eksempel jobbe deltid:
  • på kontor.
  • i bibliotek.
  • i butikk.
  • på kafé, i kiosk etc.
  • på restauranter, hytteutleie, pensjonater og liknende.
  • i parker, gravlunder etc.
  • som avisbud.

Kan man jobbe når man er 15 år?

Du må ha skriftlig samtykke før du begynner i arbeid dersom du er under 15 år eller går på ungdomsskolen. Dersom du er under 15 år eller går på ungdomsskolen, må du ha skriftlig samtykke fra foreldre eller andre foresatte før du kan begynne i arbeid. Det er arbeidsgiveren din som skal ha samtykket.

Hvor mye er det vanlig å tjene på sommerjobb?

Er du over 18 år bør du ha en lønn på minst 134 kroner i timen i de fleste stillingene, men det er store forskjeller i hvilke satser som gjelder. Hvis du er under 18 år får du ofte mellom ti og tretti prosent lavere lønn.

Kan en 13 åring jobbe på Kiwi?

Se spørsmål og svar som ligner for nyere spørsmål. Når du er mellom 13 og 15 år kan du utføre lett arbeid, eksempelvis i butikk. Noen butikkeiere ønsker at de ansatte er eldre for å kunne stå i kassa, ha ansvar for å åpne/lukke en butikk osv. Men ungdom kan få ryddejobber, eller være medarbeider i butikk.

Hva er normal lønn for en 15 åring?

Lønn til barn som arbeider i foreldres bedrift
Alder Timesats 01.01. – 31.03.2021 Alder
16 år 123 kroner 16 år
15 år 107 kroner 15 år
14 år 94 kroner 14 år
13 år 84 kroner 13 år

1 more row

Hva er en lav lønn?

Lønn som er spesielt lav sammenliknet med gjennomsnittslønna i en næring eller gjennomsnittet for alle lønnstakere, omtales gjerne som lavlønn. Det vi vanligvis omtaler som lavlønn i Norge, er lavere lønn enn 90 prosent av gjennomsnittlig industriarbeiderlønn.

Hva er minste lønn i Norge?

Minstelønn per time (fra 1.

For fagarbeidere: 189,39 kr [tidligere: 178,55 kr, 01.06.2019–30.06.2021] For spesialarbeidere: 180,87 kr [tidligere: 170,53 kr, 01.06.2019–30.06.2021] For hjelpearbeidere: 172,44 kr [tidligere: 162,60 kr, 01.06.2019–30.06.2021]

Hvor mye tjener du på Kiwi?

Gjennomsnittlig lønn som butikkmedarbeider er 380 000 kroner i året. Om du ikke har ansiennitet eller erfaring kan du regne med en lønn på rundt 340 000 kroner i året (ca. 28 000 kroner i måneden), mens de best betalte butikkmedarbeiderne har en årlig lønn på rundt 440 000 kroner i året.

Hvor mye tjener en Rema 1000 ansatt?

Gjennomsnittlig lønn som butikkmedarbeider er 380 000 kroner i året. Om du ikke har ansiennitet eller erfaring kan du regne med en lønn på rundt 340 000 kroner i året (ca. 28 000 kroner i måneden), mens de best betalte butikkmedarbeiderne har en årlig lønn på rundt 440 000 kroner i året.

Hvor mye tjener man på Coop?

Ifølge Statistisk Sentralbyrå er gjennomsnittslønnen for en butikkmedarbeider på ca kr 380 000 i året. Dette er gjennomsnittstallet på tvers av alle butikkmedarbeidere i Norge.

Hvor mye tjener man på Coop Extra?

Hva er minstelønn for 18 åringer? 18 år: 137,84 kroner. Begynnerlønn over 20 år, eller over 18 år etter fire måneders praksis: Minst 175,47 kroner per time.

Hva er en normal lønn?

I 2021 var median månedslønn 45 830 kroner per heltidsekvivalent. Det er nesten 5 000 kroner lavere enn gjennomsnittslønnen. Ganget med 12 gir det en årslønn på omtrent 550 000 kroner. Her kan du se både median og gjennomsnittlig månedslønn for alle yrkene SSB har statistikk for.

Leave a Comment