Hvor mye får man for å ha lærling?

Hvor lenge er du lærling?

De fleste er lærling i to år – men det kan variere. Noen er lærling i bare ett år, andre i tre år. Dette avhenger av hvilket utdanningsprogram du går, og hvordan de legger det opp der du bor. Når læretiden er fullført, må du bestå en prøve som gir deg enten fag- eller svennebrev.

Hvordan fungerer lærlinglønn?

Som lærling får du lønn under utdannelsen.

Lønnen du får som lærling utgjør en gitt prosentandel av begynnerlønnen til en arbeider med fagbrev i yrket du tar utdanning i. Lønnen er stigende jo lengre ut i læretiden du kommer.

Hvor mye skal en lærling jobbe?

Hvis lærlingen har tariffavtale i bedriften er det vanlig med 7,5 time per dag og 37,5 time per uke. Lærlinger har samme rett til ferie og fridager som andre ansatte. De har lovbestemt rett til fire ukers ferie i året.

Hvor mye får man for å ha lærling? – Related Questions

Er det lov å sparke lærlinger?

Ja, lærlinger kan bli sagt opp, men det skal være helt spesielle grunner til det og det skal ha være møte(r) for å avklare situasjonen og gi deg en reell sjanse til forbedring. Det er heller ikke nok med muntlige advarsler, det skal også være skriftlige advarsl(er).

Er det lov å si opp lærling?

Lærlingen er omfattet av arbeidsmiljøloven med unntak for opphør eller endringer av arbeidsavtalen. Lærlingen er derfor unntatt fra reglene om stillingsvern, og lærlingens oppsigelsestid er regulert av opplæringsloven og ikke arbeidsmiljøloven.

Kan lærlinger jobbe ekstra?

Godkjenning. De fleste arbeidsgivere og kommuner vil nok kreve å godkjenne en ekstra jobb. Husk at læretiden oftest er en 100% stilling, og å ta på seg mer utover dette kan gå utover både deg og læreplassen din. Du kan ikke jobbe mer enn 100% hos samme arbeidsgiver.

Hvor mye tjener man i lære?

Som lærling vil du tjene det samme som begynnerlønnen til en fagarbeider, fordelt over to år. Den lønnen utgjør per desember 2021, 363.700,-.

Hva er minste lønn i Norge?

Minstelønn per time (fra 1.

For ufaglærte uten bransjeerfaring: 198,30 kr [tidligere: 188,40 kr, 01.06.2019–30.06.2021] For ufaglærte med minst ett års bransjeerfaring: 206,50 kr [tidligere: 196,50 kr, 01.06.2019–30.06.2021] For arbeidstakere under 18 år: 132,90 kr [tidligere: 126,50 kr, 01.06.2019–30.06.2021]

Hvor mye tjener en Voksenlærling?

Hva slags lønn får jeg? Det spørs på alder! For voksne er den fra 45-85% av lønna til en fagarbeider (gjennomsnittlig rørleggerlønn <500 000) avhengig av hvor man er i læreløpet.

Hvilke lærlinger tjener mest?

Statistisk sentralbyrå (SSB) har for første gang publisert statistikk over lønnsnivået til lærlinger i forskjellige fag. Helt på toppen finner man lærlinger i yrkessjåførfaget. De tjener hele 10 000 kroner mer per måned enn gjennomsnittet.

Hvor gammel må du være for å være lærling?

Er du over 21 år kan du inngå lærekontrakt i en bedrift uten å ha gått i videregående skole. Dette kan du gjøre uavhengig om du har rett eller ikke har rett til opplæring.

Hvem betaler lønn til lærlinger?

Bedriften betaler kun lønn til lærlingen i løpet av læreperioden, det er derfor ingen andre kostnader. Dersom bedriften er godkjent gjennom et opplæringskontor vil opplæringskontoret tilby kurs og annet kostnadsfritt til lærlingen slik at bedriften ikke har ekstra kostnader for dette.

Hvor mange timer som lærling?

I utgangspunktet skal en lærling jobbe like mye som ordinære arbeidstakere, 37,5 timer per uke. Lærlingens arbeidsuker skal bestå av en kombinasjon av opplæring og verdiskapning for bedriften han eller hun er lærling hos.

Kan man slutte som lærling?

En lærling har ingen oppsigelsesrett, og dermed ingen oppsigelsestid. Dersom du ønsker å slutte som lærling, må lærlingen søke om å få hevet lærekontrakten. Lærekontrakten kan heves av fylkeskommunen.

Hva gjør man som lærling?

Å være lærling betyr at du utdanner deg til et yrke ved å jobbe i en bedrift. I bedriften får du både opplæring og praksis i et fag. I begynnelsen av læretiden går det meste av tiden med til opplæring, men etter hvert deltar du i de vanlige arbeidsoppgavene på arbeidsplassen.

Hvor mye skatt betaler man som lærling?

Lærling og skatt

Hvor mange prosent av inntekten din du må betale i skatt, avhenger av hvor mye du tjener. Tjener du under 60.000 kroner i løpet av et år, kan du bruke frikort. Det betyr at du ikke betaler skatt dette året. Så fort du ser at du kommer til å tjene mer enn 60.000 kroner, er det viktig at du skatter.

Hvorfor bli lærling?

Som lærling kommer du raskt ut i arbeid og starter å tjene penger allerede mens opplæringen pågår. Ønsker du et praktisk studieløp der du tidlig får erfaring fra arbeidslivet, er yrkesfaglig utdanning et utmerket valg.

Når kan lærlinger ta ferie?

Lærlinger har rett til ferie på lik linje med andre arbeidstakere. Er du ansatt før 01.09 kan du ta ut full ferie med 5 uker påfølgende kalenderår. Lærlinger har ikke opparbeidet seg lønn for ferie i 5 uker det første kalenderåret etter at de startet opp i lære, og kan ikke pålegges å ta ut ferie i 5 uker.

Hvem har ansvar for lærlinger?

Opplæringskontoret har det formelle ansvaret for lærlingene, mens kommunen/fylkeskommunen har arbeidsgiveransvaret.

Leave a Comment