Hvor mye får en lærling i timen?

I starten av perioden mottar lærlingen som oftest 30 prosent av grunnlønnen for en fagarbeider. Mot slutten av lærlingtiden ender lønna normalt opp på 80 prosent. Med tariffavtale må bedriften betale ut lærlinglønn ut ifra et angitt minstenivå.

Hvilke lærlinger tjener mest?

Statistisk sentralbyrå (SSB) har for første gang publisert statistikk over lønnsnivået til lærlinger i forskjellige fag. Helt på toppen finner man lærlinger i yrkessjåførfaget. De tjener hele 10 000 kroner mer per måned enn gjennomsnittet.

Hvordan funker lærling lønn?

Som lærling får du lønn under utdannelsen.
  • halvår: Du får 30 prosent av begynnerlønn.
  • halvår: Du får 40 prosent av begynnerlønn.
  • halvår: Du får 50 prosent av begynnerlønn.
  • halvår: Du får 80 prosent av begynnerlønn.

Hvor mye får en lærling i timen? – Related Questions

Er det lov å si opp lærling?

Kan lærekontrakten endres eller heves? Lærlingen er omfattet av arbeidsmiljøloven med unntak for opphør eller endringer av arbeidsavtalen. Lærlingen er derfor unntatt fra reglene om stillingsvern, og lærlingens oppsigelsestid er regulert av opplæringsloven og ikke arbeidsmiljøloven.

Har lærlinger lov å jobbe natt?

Det følger av arbeidsmiljøloven § 11-3 (2) at ungdom mellom 15 og 18 år som ikke er skolepliktig (= ferdig med 10 årig grunnskole) skal ha en arbeidsfri periode på minst 8 timer som omfatter tiden mellom kl. 23:00 – 06.00.

Hvor mye betaler man i skatt som lærling?

Lærling og skatt

Tjener du under 60.000 kroner i løpet av et år, kan du bruke frikort. Det betyr at du ikke betaler skatt dette året. Så fort du ser at du kommer til å tjene mer enn 60.000 kroner, er det viktig at du skatter.

Når utbetales lærlingtilskudd?

Godkjente lærebedrifter får tilskudd fra fylkeskommunen til opplæring av lærlinger, lærekandidater og for kandidater i ordningen fagbrev på jobb. Det kreves ikke egen søknad, tilskuddet utbetales to ganger i året fra den dato læreforholdet begynner.

Hva har man krav på som lærling?

Rettigheter som lærling : Lærlinger skal ha en kontrakt og arbeidsavtale med lærebedriften eller opplæringskontoret. Lærekontrakten kan heves av både bedriften og lærlingen selv. Læretiden kan avbrytes med permisjon på grunn av for eksempel lengre sykefravær, fødselspermisjoner, militærtjeneste og lignende.

Har lærlinger rett på ferie?

Lærlinger har samme rett til ferie og fridager som andre ansatte. De har lovbestemt rett til fire ukers ferie i året. Noen kan ha rett til lengre ferie ifølge tariffavtale.

Kan man slutte på dagen som lærling?

En lærling har ingen oppsigelsesrett, og dermed ingen oppsigelsestid. Dersom du ønsker å slutte som lærling, må lærlingen søke om å få hevet lærekontrakten. Lærekontrakten kan heves av fylkeskommunen.

Kan man være lærling uten vgs?

Er du over 21 år kan du inngå lærekontrakt i en bedrift uten å ha gått i videregående skole. Dette kan du gjøre uavhengig om du har rett eller ikke har rett til opplæring. Som voksenlærling har du selv ansvaret for å finne deg en bedrift som vil ta imot deg som lærling.

Kan man være lærling i 4 år?

0+4 står for fire års læretid, altså opplæring i bedrift , og null år på skole. Du må i tillegg ta fag, men det er lærebedriften som har ansvar for opplæringen din. Det vil si at det er bedriften, og ikke fylkeskommunen, som har ansvar for at du får teoriopplæringen du skal ha.

Kan man være lærling i 3 år?

Opplæring i skole og bedrift (skole 1 – 3 år/bedrift 1 – 3 år) Den vanligste måten er å starte på en yrkesfaglig linje på videregående skole. Her går du først på skolen, og deretter har du læretiden i en bedrift. Normalt 2 år på skolen og deretter en læretid på 2 år i en bedrift.

Kan en lærling være alene på jobb?

Ja, du kan gjerne jobbe noe alene som lærling. Det er naturlig at en erfaren lærling jobber mer og mer alene etterhvert. Hvis bedriften skal gjøre alt dette, er det umulig å la deg gå alene hele tiden. Du skal dessuten kjenne deg trygg når du jobber alene.

Kan man få sparken som lærling?

Ja, lærlinger kan bli sagt opp, men det skal være helt spesielle grunner til det og det skal ha være møte(r) for å avklare situasjonen og gi deg en reell sjanse til forbedring. Det er heller ikke nok med muntlige advarsler, det skal også være skriftlige advarsl(er).

Kan man bli sykemeldt som lærling?

Sykemelding kan brukes fra og med første ansettelsesdag. Sykemeldingen skal underskrives av lærlingen og snarest mulig overleveres arbeidsplassen! En del bedrifter har IA-avtale, snakk med tilsynsperson eller veileder hva dette betyr for deg om du blir syk.

Hvorfor bli lærling?

Å være lærling betyr at du utdanner deg til et yrke ved å jobbe i en bedrift, og tar en yrkesfaglig utdannelse. Du kommer deg raskt ut i jobb, samtidig som at du får lønn under opplæring.

Har man skole når man er lærling?

De fleste lærlinger har ungdomsrett. Det betyr at du har rett til videregående opplæring ut det skoleåret du fyller 24 år. Informasjonen gjelder også for deg som er lærekandidat, praksisbrevkandidat eller kandidat for fagbrev på jobb.

Er en lærling en student?

Lærlinger har allerede en del rettigheter som elever og studenter har, som rett il å søke lån og stipend. De kan bruke PP-tjenesten, men det har altså ikke rett til studentbevis. – Lærlinger er verken studenter eller arbeidstakere, sier Elin Andrea Brurok. De mottar lønn, men kun halv årslønn per år.

Leave a Comment