Hvor mange programfag trenger man?

Hvilke programfag må jeg ha? I Vg2 må du ha fire fag, hvor et av fagene må være matematikk. I Vg3 må du ha minimum tre programfag, hvor to av fagene må gi fordypning innenfor programområdet ditt (realfag eller språk, samfunnsfag og økonomi (SSØ).

Hvilke programfag kan jeg velge?

Regler for valg av programfag
  • Idrettsfag.
  • Kunst, design og arkitektur.
  • Medier og kommunikasjon.
  • Dans.
  • Drama.
  • Musikk.
  • Realfag.
  • Språk, samfunnsfag og økonomi.

Når velger man programfag?

Du skal velge to programfag til, ett på Vg2 og ett på Vg3. Disse kan være fra programområdet ditt eller fra et annet programområde i studieforberedende utdanningsprogram (for eksempel realfag eller fremmedspråk).

Hvor mange programfag trenger man? – Related Questions

Hvilke programfag gir studiepoeng?

Det gis 1 tilleggspoeng for hvert av realfagene matematikk R2 og fysikk 2 og for programfaget fremmedspråk III. Øvrige programfag fra programområde for realfag og programfag i fremmedspråk med et omfang på 140 timer gir 0,5 tilleggspoeng. Programfagene latin og gresk med et omfang på 140 timer gir 0,5 tilleggspoeng.

Hvilke realfag må man ha for å bli lege?

Formelle opptakskrav til legeutdanningen:

Generell studiekompetanse. Matematikk R1 (eller S1 + S2). Fysikk 1. Kjemi 1 og Kjemi 2.

Hvilke programfag kan man ta på påbygg?

Du kan velge mange forskjellige programfag. Det kan være psykologi, sosiologi, rettslære, økonomi, internasjonal engelsk osv. Du kan lese mer om programfagene på vilbli.no under studiespesialisering.

Hva kan du bli hvis du tar yrkesfag?

Yrkesfaglige opplæring er for deg som ønsker et praktisk yrke, for eksempel elektriker, kokk eller frisør. Det er 10 yrkesfaglige utdanningsprogram å velge mellom. I de fleste yrkesfag gis opplæringen to år i skole og to år i bedrift. Opplæring i bedrift kalles læretid.

Hva heter programfagene på RM?

Elevene har fellesfagene matematikk, norsk, engelsk, naturfag og kroppsøving. Programfagene er kosthold og livsstil, yrkesfaglig fordypning, råstoff og produksjon, bransje, fag og miljø. Læreplanmålene tas ut fra læreplanen på VG3.

Hvilke fellesfag?

norsk, engelsk, matematikk og naturfag. De fleste fellesfag er gjennomgående fag; de har felles læreplan i grunnskolen og videregående skole. Opplæringen i fellesfag skal tilpasses de ulike utdanningsprogrammene i videregående skole.

Hva er fellesfag og programfag?

Fellesfag er med betegnelsen på de grunnleggende fagene alle elever i den videregående skolen som er obligatoriske innenfor et valgt utdanningsprogram. Hvert utdanningsprogram er bygd opp av et sett fellesfag, og et sett programfag.

Hvor mange timer på vgs?

Mange skoler opererer fortsatt med gamle 45 minutters enheter (skoletimer). I snitt skal elevene på yrkesfag da ha minst 35 skoletimer i uka, mens elever på studiespesialisering skal ha minst 30 skoletimer. Gjennomsnittlig opplæringstid per dag blir da cirka 4,5 klokketimer på studiespesialiserende utdanningsprogram.

Hvor mange karakterer må man ha på vitnemålet?

Hei, Når man regner karakterer i fellesfag og programdag så kommer de fleste ut med ca. 20 karakterer. Det kommer litt an på hvilke fag du velger og om du blir trukket ut til eksamen.

Hvordan kan jeg få 5 i snitt?

Du summerer alle tallkarakterene og deler deretter på antall karakterer. Dette gjennomsnittet, med to desimaler, multipliseres med 10. Les mer om hvordan du regner det i linken. Du går helse og du kan like gjerne karakter 5 der som en annen linje.

Hva er vanlig å få i snitt?

Skoleåret 2021–2022 hadde avgangselevene i grunnskolen i gjennomsnitt 43,4 grunnskolepoeng, en liten økning fra 43,3 året før. Med dette er elevenes karaktersnitt nok en gang rekordhøyt.

Hvilken VGS i Norge har høyest snitt?

Snittet er høyest på Elvebakken videregående skole, med en bukk på 52,2 i snitt for å komme inn. Deretter kommer Nydalen på 50.6 og Ullern videregående skole med 48,8 i snitt.

Er 4.3 i snitt bra?

Dette er ikke noe dårlig snitt. En skal også være litt forsiktig med å si at noe er dårlig, passe eller godt, fordi det på en måte er individuelt.

Er 4 8 i snitt bra?

4,8 er veldig bra, og det høres riktig ut mtp. det du forteller om hvilke karakterer du har. Husk at det regnes ut ved å legge sammen alle karakterene og så dele på antallet.

Er det vanskelig på videregående?

Mange elever opplever at det er vanskeligere på videregående enn det var på ungdomsskolen. Kravet for å få gode karakterer er større. Hvis du lærer fort og tar ting lett, er det ikke sikkert du må jobbe så veldig mye ekstra. Men de fleste som ønsker høy kompetanse må jobbe målrettet.

Hva er vanlig snitt på vgs?

Samlet har gjennomsnittskarakteren for alle fellesfag med minst 50 elever økt fra 4,1 før pandemien (2018–19), til 4,2 i fjor (2019–20). Karaktersnittet er 4,2 også i år (2020–21).

Leave a Comment