Hvor lenge må man hvile etter hjernerystelse?

Den umiddelbare behandlingen for personer med hjernerystelse er hvile og overvåking de første 24-48 timene. Første natten er det viktig at personen vekkes 1 gang hver 2-3 time og stilles spørsmål som for eksempel navn, fødselsdato og hvor de bor for å teste bevissthet.

Hvorfor kan man ikke se på TV når man har hjernerystelse?

– Det kan være vanskelig for hjernen å håndtere mange inntrykk. Den er i en reparasjonsfase. Derfor er det et godt råd å unngå for mange sanseinntrykk – for eksempel skjermer, sier hun. – Pasienter med hjernerystelse får ofte hodepine når de får for mange inntrykk.

Når er hjernerystelse farlig?

Tilstanden er livsfarlig hvis en ikke tidsnok får drenert blodet ut av skallen. En kraftig hjernerystelse med bevisstløshet over flere dager vil også være farlig fordi hjernen etter hvert kan svulme opp.

Hvor lenge må man hvile etter hjernerystelse? – Related Questions

Kan man gå tur med hjernerystelse?

– Det vi ser at jo tidligere man kommer i gang med behandling etter en akutt hjernerystelse, desto bedre. Samtidig ser vi at hvis man blir passivt sengeliggende for lenge, kan det bidra til at symptomene varer lenger. Hvis man kan komme i gang med å en tur på inntil ti minutter etter to døgn, er det en fordel.

Hva skal man ikke gjøre når man har hjernerystelse?

De aller fleste hjernerystelser er milde og gir bare forbigående plager.

Vi anbefaler at du begrenser disse aktivitetene de følgende dager, inntil du føler deg kjekk igjen:

  • Langvarig TV-titting og lesing.
  • Videospill.
  • Alkohol.
  • Sportsaktiviteter som innebærer risiko for nye hodeskader (f. eks. fotball og slalåm)

Når kontakte lege ved hjernerystelse?

Kontakt alltid lege hvis det er mistanke om at barnet har fått hjernerystelse. Legen vil kunne gi råd om videre observasjon og om legebesøk eller innleggelse er nødvendig. Oppsøk alltid lege eller legevakt hvis barnet har økende eller kraftig hodepine, gjentatte episoder med kvalme og brekninger eller forvirring.

Hvilke to symptomer er typiske tegn på Kraniefraktur?

Rødsprengt hevelse omkring øynene (brillehematom) tyder på basisbrudd. Hørselstap tyder på brudd i ørebenskjeden, blod i mellomøret eller skade på hørselsnerven. Tap av lukt og syn skyldes skade på luktenerven og synsnerven. Dobbeltsyn og nedsatt syn kan skyldes skader på hjernenervene til øyemusklene.

Hvor lenge kan man ha vondt i hodet etter hjernerystelse?

Hodepine er vanlig

Hodepine er veldig vanlig etter hjernerystelse. Denne hodepinetypen kalles posttraumatisk hodepine. Heldigvis blir de fleste bra igjen etter 2 til 7 dager. Hos noen varer hodepinen i 1-3 måneder.

Kan man få hjerneblødning av å slå hodet?

Etter et kraftig slag mot hodet kan man få brudd på hodeskallen, blødning utenpå eller innenfor den harde hjernehinnen, og ulike typer blødninger kan dannes i selve hjernesubstansen. I tillegg kan trykket i hjernen stige og medføre redusert blodtilførsel til ulike deler av hjernen.

Når kontakte lege etter fall?

Skulle noen av de følgende symptomer likevel dukke opp, må du/dere ta kontakt med sykehus med en gang: Økende kraftig hodepine. Gjentatte episoder med kvalme/brekninger. Nedsatt bevissthet (vanskelig å vekke)

Hvordan sjekker man om man har hjernerystelse?

Det er ingen blodprøve (per nå) eller tilgjengelig bildediagnostikk som kan bekrefte mistanken om hjernerystelse, men disse undersøkelsene kan være relevante for å utelukke mer alvorlige skader.

Hva skjer hvis man slår hodet hardt?

Du kan få en lett hodeskade ved å få et slag i hodet som enten gjør at du svimer av, blir svimmel eller får hodepine. Det tar vanligvis noen få dager før hjernen din blir bedre. Imens kan det hende du blir litt søvnig og sliten, og du klarer kanskje ikke å gjøre alle ting så greit som før.

Hva er mild hjernerystelse?

En hjernerystelse (commotio) er en undertype til mild hjerneskade. Per definisjon skal det ved en hjernerystelse ikke påvises blødning i eller utenpå hjernen. Umiddelbart etter en mild hjerneskade foreligger vanligvis enten en kortvarig periode med bevissthetstap eller hukommelsestap eller desorientering.

Hva skjer om man ser på TV med hjernerystelse?

Du kan godt se på TV, lese og bruke telefonen

Et av de vanligste rådene ved hjernerystelse er at du ikke bør se på TV, telefon, data eller lese bøker i de første dagene. Men ifølge forskerne finnes det ikke noe i vitenskapen som viser at dette er sant. Det viktigste er at hjernen vår får hvile mens den blir bedre.

Hvordan vet man at man har hjerneblødning?

Halvsidig lammelse, ansiktslammelse og eventuelt talevansker er de vanligste symptomene, i tillegg kan hodepine og påvirket bevissthet forekomme. Ved blødning i lillehjernen kan det oppstå kvalme, oppkast, styringsvansker og påvirket bevissthet. Den slagrammede kan bli vanskelig å vekke.

Er trykk i hodet farlig?

Trykkstigning i hodet kan blant annet gi hodepine, svimmelhet og sløvhet. Lege skal kontaktes øyeblikkelig.

Hva gjør man ved mistanke om slag?

Ring 113 straks ved mistanke om hjerneslag – kvart sekund tel.

Dersom du mistenker hjerneslag, kan du spørje den det gjeld om å gjere dette:

  1. PRATE – prøv å seie ei enkel samanhengande setning.
  2. SMILE – prøv å smile, le eller vise tennene.
  3. LØFTE – prøv å løfte begge armane.

Kan man ha hatt hjerneslag uten å vite om det?

Et TIA-anfall varer vanligvis bare i noen få minutter. De fleste symptomene forsvinner i løpet av en time, og alle symptomene er borte innen 24 timer. Symptomer og tegn på TIA minner om dem vi finner i en tidlig fase av et hjerneslag: PRATE: Bablende eller uforståelig tale, ordleting, vansker med å forstå andre.

Hva er tegn på slag?

Vanlige symptomer er lammelser, tap av hudfølelse, språkforstyrrelser (afasi), talevansker (dysartri), koordinasjonsforstyrrelser i arm eller bein, dobbeltsyn og/eller uttalt svimmelhet. Et lite slag kan for eksempel gi en lett lammelse i en hånd, mens et stort slag kan medføre raskt nedsatt bevissthet, koma og død.

Leave a Comment