Hvor lenge kommer vi til å ha olje?

Med de oljeressursene som har blitt påvist på norsk sokkel så langt kan vi forvente at oljealderen varer inn i neste århundre. Det er lenge til solnedgang. Ekofisk-feltet startet produksjonen i 1971. To år etter at det ble funnet.

Hvor mye olje er det igjen i Norge?

Oppdagede ressurser

Feltene som har de største gjenværende oljereservene per 31.12.2021 er Johan Sverdrup, Johan Castberg og Snorre. De gjenværende gassreservene er størst i Troll, Snøhvit og Ormen Lange. De samlede gjenværende reservene er på 1044 millioner Sm³ olje (MSm3) og 1450 milliarder Sm³ gass (GSm3).

Hvor mye olje er det igjen i verden?

Verdens oljereserver har imidlertid økt med 1,1 prosent fra ifjor, tilsvarende 16-17 milliarder fat, ifølge BPs beregninger. Totalt er samlede oljereserver nå 1688 milliarder fat, og med dagens produksjonstakt på i underkant av 90 millioner fat per dag vil altså oljen rent matematisk rekke i drøyt 50 år til.

Hvor lenge kommer vi til å ha olje? – Related Questions

Kan Norge gå tom for olje?

Leting etter olje og gass løser ikke Europa sin energikrise

Det betyr at eventuelle nye olje– og gassfunn på norsk sokkel ikke kommer i produksjon før vi nærmer oss 2040. Det er ti år før hele EU har forpliktet seg til å være karbonnøytralt. Selve produksjonen kan vare i tjue til førti år videre.

Hva hadde Norge vært uten olje?

Ola Grytten, som også er professor i økonomihistorie, tror Norge ville vært et rikt land selv om vi ikke hadde funnet olje. – Bare ikke blant de superrike, slik vi er i dag, sier han. Hvis vi trekker fra det Norge tjener på olje, er vi fortsatt omtrent like rike som Sverige og Danmark.

Hvor mye olje er det igjen i Nordsjøen?

17.02.2021 I den oppdaterte ressursrekneskapen anslår Oljedirektoratet at det er 8 milliardar standard kubikkmeter oljeekvivalenter (Sm3 o.e.) igjen på norsk kontinentalsokkel. Det er 19 ganger meir enn det volumet som skal produserast frå Johan Sverdrup-feltet i Nordsjøen.

Hvilket land har mest olje i verden?

Olje
Rank Land Reserve
1 Venezuela 298,3
2 Saudi-Arabia 265,9
3 Canada 174,3
4 Iran 157,0

Hvor mye olje kommer fra Russland?

Omkring 26 prosent av den oljen som EU-landene bruker, kommer fra Russland. Det utgjør 3,8 millioner fat olje hver eneste dag. Avhengigheten av russisk olje varierer sterkt fra EU-land til EU-land. Flere av statene lengst øst er mer avhengig enn andre.

Hva heter verdens største oljeplattform?

Dimensjonene i Aasta Hansteen-plattformen er gigantiske – med 320 meter fra topp til bunn. Sylinderskroget i stål med plattformdekket er 320 meter høyt fra topp til bunn. Og plattformen er den største i verden av sitt slag – med sine 70.000 tonn.

Hva betyr ordet Equinor?

Navnet Equinor kombinerer «equi», utgangspunktet for ord som «equality» og «equilibrium» – likeverd, likevekt og balanse, og «nor» som signaliserer et selskap som er stolt av sin norske opprinnelse.

Hva er Norges største oljeplattform?

Troll A er en plattform for gassproduksjon på Trollfeltet i Nordsjøen. Plattformen er en Condeep-plattform som står på 303 meters havdyp omtrent 70 kilometer nordvest for Bergen.

Hvem fant Ekofisk?

Ekofiskfeltet er et olje- og gassfelt i den sørlige delen av norsk sektor i Nordsjøen. Feltet ble funnet av Phillips Petroleum Company høsten 1969 og var det første som kom i produksjon på norsk sokkel. I 1969 var det også det største kjente oljefeltet funnet til havs.

Er Norges olje bedre enn andres?

Nei, norsk olje og gass er ikke den reneste i verden.

Oljelobbyistene har forsøkt å skape myten om at norsk olje er bedre for klimaet fordi enkelte norske oljefelt har mindre utslipp knyttet til utvinning enn enkelte felt i andre deler av verden. Men norsk oljeproduksjon er ikke den reneste i verden.

Hvor mye gass har Norge?

Gassproduksjonen ble tre prosent høyere i 2021 enn i 2020. Det ble solgt totalt 115 milliarder Sm³ gass (113 milliarder Sm³ 40 megajoule gass). Produksjon av naturgass i 2021 utgjorde i underkant av 50 prosent av totalproduksjonen målt i oljeekvivalenter.

Hvem eier Nordsjøen?

Med resolusjonen av 31. mai 1963 hadde den norske staten gjort seg til eier av mulige naturforekomster på en stor del av kontinentalsokkelen i Nordsjøen.

Er Nordsjøen ekte?

I storfilmen «Nordsjøen» tar det norske oljeeventyret en dramatisk vending. I «Nordsjøen» følger vi en fiktiv historie, men filmen vil for mange gi assosiasjoner til den største katastrofen som har skjedd på norsk sokkel. Kielland-ulykken er fremdeles et dypt sår.

Hvor dypt kan en bore etter olje?

Det bores vanligvis ned 2000-3000 meters dyp, men iblant til mer enn 5000 meter.

Er Norge selvforsynt med olje?

Norge importerer nesten alt drivstoffet vi bruker, og har ikke kapasitet til å lage nok selv. Til tross for energikrise i Europa avviser regjeringen at vi kan gå tomme.

Hvem produserer mest olje i verden?

Hvem produserer olje? USA produserte mest olje i 2019, etterfulgt av Saudi-Arabia og Russland.

Leave a Comment