Hvor lenge kan man heve kjøpet?

Etter kjøpsloven er fristen på 2 år, mens forbrukerkjøpsloven har en ytterligere 5 års frist for varer som er ment å vare lenger enn 2 år. For å kunne heve kjøpet, må du reklamere innenfor begge fristene.

Kan selger kreve å heve kjøpet?

(1) Selgeren kan heve kjøpet når kjøperen ikke medvirker til kjøpet, dersom kontraktbruddet er vesentlig. Selgeren kan på samme vilkår heve kjøpet når kjøperen ikke overtar tingen etter § 50 bokstav (b) og selgeren har en særlig interesse i å bli av med den.

Hva er forbrukerkjøpsloven?

Lov om forbrukerkjøp, også kalt forbrukerkjøpsloven, er en norsk lov som regulerer salg av ting til en forbruker når selgeren eller selgerens representant opptrer i næringsvirksomhet. Kjøperen er en forbruker som kjøper noe til personlig bruk.

Hvor lenge kan man heve kjøpet? – Related Questions

Hva er forskjell på kjøpsloven og forbrukerkjøpsloven?

Kort fortalt, er kjøpet ditt regulert av forbrukerkjøpsloven hvis du har handlet fra en næringsdrivende. Hvis du derimot har kjøpt en vare fra en privatperson, vil kjøpet reguleres av kjøpsloven. Begge tilfellene forutsetter at du har handlet varen som privatperson, og at tingen som kjøpes er til privat bruk.

Kan man angre et kjøp?

Angrerett. Forbrukeren har i utgangspunktet angrerett i 14 dager. Dette gjelder ved handel fra alle EØS-land. For tjenester starter fristen å løpe dagen etter at avtalen er inngått, mens fristen ved kjøp av varer løper fra dagen etter at varen er mottatt.

Hvor finner vi definisjonen av forbrukerkjøp?

De mest alminnelige reglene om forbrukerkjøp finner man i lov 21. juni 2002 nummer 34 om forbrukerkjøp (forbrukerkjøpsloven). Man har imidlertid også særlige regler om forbrukerkjøp i andre lover, som avhendingslova. For visse typer forbrukerkjøp gjelder også andre lovregler, se angrerett og kredittkjøp.

Hva er forskjellen på garanti og rettighetene i forbrukerkjøpsloven?

Reklamasjon er lovfestede rettigheter du har overfor selger ved feil eller mangler. Garanti er en avtale mellom deg og produsenten eller selger som skal gi deg bedre rettigheter enn de du har etter de lovfestede reklamasjonsreglene.

Har man rett til å få pengene tilbake?

Bytterett. De fleste butikker lar deg få bytte det du har kjøpt, så sant det er ubrukt og uskadet. Dette er ingen lovbestemt rett, men er så vanlig at du kan regne med å få bytte. Ta vare på kvitteringen eller byttelappen, og hold fristen som står på den.

Hva vil det si at forbrukerkjøpsloven er ufravikelig til ugunst for forbruker?

Forbrukerkjøpsloven § 3 fastslår lovens utgangspunkt om ufravikelighet. Første ledd fremhever at det ikke kan avtales eller gjøres gjeldende vilkår som er mer ugunstig for forbrukeren enn det som følger av loven. Annet ledd begrenser adgangen til å treffe avtale om lovvalget til skade for forbrukeren.

Hva har 5 års garanti?

For varer som ved vanlig bruk er ment å vare mye lenger, kan du klage i fem år. Joggesko og barneleker har typisk to års klagefrist, mens møbler og mobiltelefoner har en klagefrist på fem år (forbrukerkjøpsloven). Du har to års klagefrist når du kjøper noe fra en privatperson (kjøpsloven).

Når kan man kreve ny vare?

Du kan kreve at selger gir deg en ny vare (kalles omlevering), eller at manglene rettes (kalles avhjelp). Selger har rett til å forsøke å rette mangelen to ganger, før du har krav på ny gjenstand. Det må i så fall særlige grunner til for at selger skal få flere forsøk.

Hvor lang tid kan du bruke på reparasjon?

Etter forbrukerkjøpsloven skal utbedringen skje uten kostnad eller vesentlig ulempe for deg, og dersom reparasjonen tar mer enn en uke, har du krav på erstatningsgjenstand. Normalt vil rimelig tid innebære at man må tåle cirka fire uker reparasjon før man kan snakke om utenfor rimelig tid.

Hva menes med innen rimelig tid?

Etter kjøpsloven § 32 skal kjøper reklamere innen rimelig tid etter at han oppdaget eller burde ha oppdaget mangelen. Fristen løper fra mangelen faktisk ble oppdaget eller fra det tidspunktet den normalt sett burde ha vært oppdaget.

Hva vil det si at forbrukerkjøpsloven er tvingende?

Til forskjell fra kjøpsloven er forbrukerkjøpsloven tvingende, se § 3. Det vil si at partene ikke kan avtale noe som er mindre gunstig for forbrukeren enn det som følger av loven. Partene står likevel fritt til å avtale det de vil innenfor lovens rammer.

Hva kan Forbrukerrådet gjøre?

Vi treffer forbrukerne gjennom forbrukerpolitikk, digitale tjenester, direkte dialog, informasjon, nemder, rettssaker og internasjonalt arbeid. Vårt kjerneområde for veiledning og påvirkning er privatpersoners kjøp av varer og tjenester fra private og næringsdrivende.

Hva er mine rettigheter som forbruker?

Forbrukerne har krav på god informasjon om varene og tjenestene de kjøper, og god informasjon om hvilke rettigheter og plikter de har. Det skal også finnes gode ordninger for konfliktløsning mellom kjøpere og selgere.

Kan man klage på faktura?

Du er i din fulle rett til å klage på en faktura. Om du mener fakturaen er feil er det opp til deg å gi beskjed. Er kravet ikke åpenbart grunnløst, må leverandøren ta klagen til etterretning. Ikke vent med å klage hvis du er uenig i en faktura.

Hva er forskjellen på Forbrukerrådet og Forbrukerombudet?

Forbrukerombudet skal gjøre det enklere og tryggere å være forbruker. Du kan klage til Forbrukerombudet hvis du opplever at noen driver ulovlig markedsføring, telefonsalg eller liknende, men ombudet hjelper deg ikke hvis du for eksempel angrer på et kjøp. Da må du kontakte Forbrukerrådet.

Hvor kan jeg klage som forbruker?

Forbrukertilsynet kan mekle i klagesaker om kjøp av varer og tjenester mellom forbrukere og næringsdrivende. Både privatpersoner og næringsdrivende kan sende saker til mekling hos oss.

Leave a Comment