Hvor lenge kan man bråke om kvelden?

Hver kommune har vedtekter, og disse sier noe om støy. Noe variasjon er det mellom kommunene, men det er stort sett konsensus ang nattero. Det skal være nattero mellom kl. 23 og 06 (07 enkelte steder).

Hva skal man gjøre når naboen bråker?

6 gode råd når naboen bråker
  1. Må akseptere at naboene lever sine liv.
  2. Lovfestet forbud mot urimelig eller unødvendig støy.
  3. Ta kontakt med naboen.
  4. Sjekk husordensregler og vedtekter.
  5. Klag til styret.
  6. Opptre saklig og korrekt overfor nabo og styret.
  7. Sørg for skriftlighet dersom problemet ikke løses raskt.

Når skal det være stille i blokk?

Enhver som ferdes på eller i umiddelbar nærhet av offentlig sted plikter å overholde nattero etter kl. 23.00 og til kl. 06.00. Støyforskriften for Oslo sier at støy skal unngås i boligstrøk mellom 23 og 07 på natten og at høyttalere ikke skal brukes utendørs mellom 20 og 07.

Hvor lenge kan man bråke om kvelden? – Related Questions

Kan man anmelde naboen for bråk?

Om bråket er meget sjenerende og strekker seg ut over lang tid kan du kontakte politiet på telefon nummer 02800. De har etter politiloven § 7 lov til å gripe inn ved forstyrrelser av den offentlige ro og orden.

Når naboen spiller høy musikk?

Har man noen rettigheter dersom man er plaget av at naboen hører på høy musikk, spiller instrument, danser, løper, tramper i gulvet eller lignende på dagtid? – Ja, det har man. I slike tilfeller er det mulig å fremsette en formell henvendelse til styret i borettslaget eller sameiet.

Hvor lenge kan man spille musikk på kvelden?

Når det gjelder offentlig sted, har politiet i et rundskriv om normalpolitivedtekter for kommunene fastsatt at det skal være nattero på offentlig sted mellom kl. 23.00 og 06.00.

Når skal musikk dempes?

I loven står det at: «På helligdag fra kl 00 til kl 24 samt påske-, pinse- og julaften etter kl 16 skal det være helligdagsfred som ingen noe sted må forstyrre med utilbørlig larm».

Når skal det være nattero?

Enhver som ferdes på eller i umiddelbar nærhet av offentlig sted plikter å overholde nattero mellom kl. 23.00 og kl. 06.00.

Hva sier naboloven om støy?

Ja. Naboloven gir deg rett til å kreve retting. Hvis støy fra naboen er over tålegrensen kan du kreve at det for eksempel settes opp støyskjerm eller at støyen begrenses til visse perioder av døgnet. Dette beror på en skjønnsmessig vurdering som veier fordelene for den som skaper støy opp mot ulempene for naboen.

Er det lov å spille høy musikk offentlig?

Ofte er dette mellom 23.00 og 06.00. Politiet kan gripe inn og stanse forstyrrelser av den offentlige ro og orden. Denne muligheten finner man i politiloven § 7 . Politiet kan da pålegge personer å dempe musikken eller de kan pålegge dem å forlate stedet.

Hvor høyt kan treet til naboen være?

Det er avstanden til hus, hage, tun eller lignende som gjelder, ikke til gjerdet. Men i villastrøk vil det i praksis være avstanden til gjerdet, fordi din hage begynner på din side av gjerdet. Med regelen om 1/3 av trehøyden kan du altså be naboen fjernet et tre som er 9 meter høyt hvis det står nærmere enn 3 meter.

Hvordan klage på støy?

Slik klager du
  1. Ta først kontakt med de som bråker. Dette kan være både de som utfører arbeidet eller de som eier eiendommen.
  2. Finn ut av om borettslaget eller sameiet kan løse problemet. Hvis flere beboere er berørt, bør klagen sendes av borettslaget, sameiet eller utleier.
  3. Send skriftlig klage til oss. Husk å skrive.

Hva er akseptabel støy?

Støy fra eksisterende veg

Boliger som har et gjennomsnittlig innendørs støynivå gjennom døgnet over 42 dB, har krav på tiltak. Grenseverdien på 42 dB gjelder i rom som er godkjent for varig opphold; det vil si stue, kjøkken og soverom.

Når kan man ringe politiet for nabobråk?

Blir du plaget av høy musikk eller annen støy etter klokken 23.00 anbefaler politiet deg å snakke med naboen. Nytter ikke dette kan du ringe politiet på 02800.

Hva defineres som støy?

Støy er definert som uønsket lyd og lyd som kan gi helseskade. Støy kan føre til søvnforstyrrelser, redusert livskvalitet og redusert helse. Noen typer støy kan også føre til hørseltap. Støy anses som forurensning etter forurensningsloven.

Hva er forskjellen på lyd og støy?

Støy defineres innen akustikken som uønsket lyd. Det som er støy for en person, kan være behagelig lyd for en annen. Støy er altså et subjektivt begrep. Støy kan beskrives ved hjelp av lydens objektive egenskaper, som lydtrykk, frekvensinnhold, tidsvariasjon og så videre.

Er det lov å bråke på lørdag?

Derav, er det lov å bygge på lørdag? Tidene det er lov å bråk /hamre/bygge er mellom 10-17 og mellom 19-21 på hverdager, som betyr at vi på grunn av jobb bare får brukt to timer daglig. Lørdager er det lov mellom 10-15. Søndager skal det være stille.

Leave a Comment