Hvor kan jeg skyte med rifle?

– Utgangspunktet er at man kun trenger grunneiers tillatelse, og at det skytes mot sikker bakgrunn. Det forutsettes at det er i et område hvor det er tillatt å skyte, man kan f. eks. ikke skyte på egen plen i et boligfelt.

Kan man skyte på skytebane uten jegerprøve?

Hva må til for at jeg kan skyte på banen? For å skyte på banen må man ha jegerprøven, eller ha skutt med en av våre instruktører.

Hvor gammel må man være for å skyte med rifle?

For at du skal kunne eie skytevåpen og ammunisjon, du etter våpenloven § 7 , være 18 år.

Hvor kan jeg skyte med rifle? – Related Questions

Er det lov å eie år 15 i Norge?

Ifølge våpenforskriften er det tillatt å eie AR15 til øvelses- og konkurranseskyting i Norge, forutsatt at våpenet ikke kan avfyre helautomatisk ild.

Hvor mye koster det å skyte?

Det koster 70-80 øre pr skudd. En vanlig treningskveld skyter man 35-50 skudd. Når man blir 14 år og eldre, vil de fleste skyte med grovere kaliber, med 6,5 mm, i utesesongen. Her koster hvert skudd ca 6 kroner.

Hva kan man skyte når man er 14?

Fra og med det året du fyller 14 år til du har fylt 16, kan du allikevel delta i opplæringsjakt på småvilt. Dette forutsetter at du har foreldrenes/foresattes samtykke og at du har forsvarlig tilsyn av en erfaren jeger som har fylt 20 år. Det kreves ikke bestått jegerprøve under opplæringsjakt på småvilt.

Kan man jakte når man er 14?

Generell aldersgrense for jakt, felling og fangst. Den som utøver jakt på småvilt må være fylt 16 år, og den som utøver jakt på eller felling av storvilt må være fylt 18 år.

Når kan man begynne med skyting?

Utgangspunktet er at ingen under 18 år skal kunne skyte med våpen uten tillatelse. Politimesteren i området kan gi slik tillatelse, men ikke til personer under 16 år.

Kan barn skyte med luftgevær?

Barn som skal skyte med luftvåpen må være under tilsyn av en person over 18 år, ifølge våpenloven. Luftpistoler kan føre til permanent ødeleggelse av øynene, og kjøttsår. Prosjektiler ifra geværer kan penetrere langt under huden og føre til indre blødninger eller dødsfall.

Kan man bli drept av luftgevær?

Luftpistoler kan føre til permanent ødeleggelse av øynene, kjøttsår med tilhørende blyforgiftning, og prosjektiler ifra geværer kan penetrere langt under huden og føre til indre blødninger eller dødsfall. Luftvåpen kan også drepe om skuddet er velplassert. Derfor er også bruk strengt regulert.

Er det lov å skyte rotter?

Selv om både dyrevelferdsloven og viltloven prinsipielt gjelder for rotter og mus, er det gjort unntak fra forbudet mot bruk av gift og kjemikalier til avliving av dyr. Det kreves ikke godkjenning av fangstfeller, og det finnes heller ingen krav om kunnskap hos privatpersoner som skal bruke fellene.

Hvor langt går et luftgevær skudd?

Hastighet på skudd er viktig for nøyaktighet og luftgevær til konkurranse har ofte 180-260m/s og det skytes på 10 meters hold. Høyere hastighet kan gi varierende nøyaktighet fordi det blir større luftmotstand på skuddet og selve kulene veier veldig lite.

Er det lov å skyte med luftgevær i hagen?

Reglene om bruk av våpen finnes i våpenloven og våpenforskriften . Det kreves våpentillatelse for å ha våpen. Dette gjelder også luftgevær (som har grovere kaliber enn 4,5 mm), og også ved bruk på hytta og i hagen. Formålet med kravet om våpentillatelse er å hindre at personer som ikke er egnet til det har våpen.

Er det lov med luftpistol i Norge?

Du må ha tillatelse for å skaffe deg luftvåpen og fjærvåpen med grovere kaliber enn 4,5 mm. Du trenger ikke tillatelse for luftvåpen og fjærvåpen med mindre kaliber. Men du må ha fylt 18 år.

Hvor mange år må man være for å skyte med luftgevær?

Luft- og Fjærvåpen (luftgevær og luftpistol med cal. 4,5), softgun og paintball våpen kan erverves (kjøpes) uten politi tillatelse. Men det kreves at du har fylt 18 år.

Er softgun farlig?

Folk kan føle seg truet når barn leker med noe som ser ut som et våpen, sier lensmann Snorre Haugdahl i Steinkjer til NRK. Lensmann Snorre Haugdahl advarer mot å la barn leke med softgun. Softgun er laget av plast, men ligner veldig på et virkelig våpen.

Er airsoft farlig?

Airsoftvåpen er ikke designet for å skade, og skyter 6mm runde plastkuler med en utgangshastighet på 70-150m/s. Disse kulene veier 0,12 – 0,40 g. og har derfor liten anslagsenergi. Airsoft er derfor ikke farligere enn for eksempel paintball, og grunnet mindre anslagsenergi er det faktisk mindre smertefullt.

Hvor kan man skyte med softgun?

For å skyte med airsoftvåpen ute må du i hvert fall ha tillatelse av grunneier, enten det er kommunen eller privat.

Kan barn spille airsoft?

Airsoft regnes som våpen etter våpenlovens regler. Aldersgrensen for å eie både airsoft og paintballvåpen er 18 år.

Leave a Comment