Hvor høyt snitt må man ha for å bli psykolog?

I 2020 lå snittet mellom 5,5 – 5,7. På denne nettsiden finner du en oversikt over alle psykologistudier i Norge, og hva snittet var i 2020 for å komme inn. Det er kun profesjonsstudiet i psykologi som gir deg autorisasjon til å jobbe som psykolog.

Kan alle bli psykolog?

Ja, det er fullt mulig, men du må ha helse til å ta den nødvendige utdanningen. For å bli klinisk psykolog , altså en som behandler pasienter, må man ta en seksårig profesjonsutdanning etter videregående skole. For å kunne søke trenger du generell studiekompetanse fra videregående skole.

Hvordan bli psykolog uten profesjon?

Mange ønsker å bli psykolog, men slett ikke alle kommer gjennom det smale nåløyet. For andre er ikke drømmejobben avhengig av at du har gjennomført profesjonsstudiet eller tatt en klinisk master. Dette kan du oppnå ved å ta en bachelor- eller mastergrad i psykologi.

Hvor høyt snitt må man ha for å bli psykolog? – Related Questions

Er det matte i psykologi?

Det er ingen krav om å ha valgt en spesiell matematikk for å bli psykolog! Du trenger kun generell studiekompetanse, i tillegg til veldig gode karakterer for å komme inn.

Hvor mye tjener en psykolog i året?

Hvor mye tjener en psykolog 2020? En psykolog tjener i snitt rundt 635.000 kr i året mens minstelønnen for psykologer i Norge ligger på rundt 530.000 kr i året.

Hvem kan kalle seg psykolog?

Psykolog er en beskyttet tittel for dem som har tatt profesjonsstudiet i psykologi, som er en seksårig utdanning med integrert klinisk praksis. Det er også mulig å studere psykologi som fag, men da kan du ikke jobbe med pasienter.

Hvor mye tjener en nyutdannet psykolog?

Men det vil likevel være naturlig å anta at man ligger litt under gjennomsnittslønnen når man er nyutdannet. Et sted midt i mellom minstelønn og gjennomsnittslønn vil være et greit utgangpunkt. Det tilsvarer mellom 44.000 kr og 53.000 kr i lønn før skatt hver måned.

Hvor mye tjener en privat psykolog i året?

Så det er ikke noe fasitsvar på dette. Men på utdanning.no står det en lønnsoversikt for psykologer , hvor det sist gang de samlet informasjon fant at psykologer i alle sektorer hadde en medianlønn på ca 622.000 ,- i året.

Hvor mye tjener en privatpraktiserende psykolog?

En psykolog tjener i gjennomsnitt 570 000 kroner og psykologspesialister en god del mer. Psykologer som satser på en karriere i næringslivet eller som organisasjonskonsulenter kan tjene vesentlig mer.

Hvilke jobber er best betalt?

Yrkene med høyest lønn
 • Handels- og skipsmeglere, 115.060.
 • Ledere av olje- og gassutvikling, 110.850.
 • Finansmeglere, 104.520.
 • Ledere av forsikring og finansvirksomhet, 103.280.
 • Toppledere i offentlig administrasjon, 103.180.
 • Flygeledere, 99.050.
 • Finans- og økonomisjefer, 97.690.
 • Flygere, 94.240.

Hvor mye tjener en psykolog per time?

Salærsatsen er fra 1. januar 2021 økt til kr 1085 per time. Satsen gjelder kun dersom psykologen har påtatt seg oppdrag for retten, der retten/dommeren er oppdragsgiver.

Hvor mye tjener en LIS lege?

En fast ansatt allmennpraktiserende lege har en årslønn på mellom 750.000 og 900.000 (Statistisk Sentralbyrå), avhengig av hvilke og hvor store tillegg. En legespesialist blir lønnet cirka 200.000 – 300.000 over dette, men variasjonene kan være store.

Hvor mye tjener en kirurg?

Lønnsnivå – Kirurg

Den gjennomsnittlige årslønnen blir dermed omlag 750 000. Dette er gjennomsnittet for alle legeyrker, inkludert kirurger. Lønnsnivået vil variere mye etter spesialiseringer og hvor man jobber.

Hva er vanlig lønn i Norge?

I 2021 var median månedslønn 45 830 kroner per heltidsekvivalent. Det er nesten 5 000 kroner lavere enn gjennomsnittslønnen. Ganget med 12 gir det en årslønn på omtrent 550 000 kroner. Her kan du se både median og gjennomsnittlig månedslønn for alle yrkene SSB har statistikk for.

Hva slags leger tjener mest?

Det er fastlegene som tjener best i Norge. Fastleger har en lønn på mellom 800.000 og 2.6 millioner i følge forskning.no.

Per i dag jobber følgende leger i legevakt:

 • Fastleger.
 • Fast ansatte legevaktleger.
 • Leger i spesialisering, del 1.
 • Vikarleger.

Hva er laveste lønn i Norge?

Minstelønn per time (fra 1.

For ufaglærte uten bransjeerfaring: 198,30 kr [tidligere: 188,40 kr, 01.06.2019–30.06.2021] For ufaglærte med minst ett års bransjeerfaring: 206,50 kr [tidligere: 196,50 kr, 01.06.2019–30.06.2021] For arbeidstakere under 18 år: 132,90 kr [tidligere: 126,50 kr, 01.06.2019–30.06.2021]

Hvilken jobb tjener man minst på?

Det lavest lønnede yrket har en gjennomsnittlig lønn på 337.000 kroner.
Yrke 2020 Endring
Renseri- og vaskerimaskinoperatører 396 480 1,9 %
Melke- og husdyrprodusenter 380 760 4,7 %
Hotellresepsjonister 389 280 0,9 %
Bingoverter, bookmakere mv. 381 840 2,7 %

Hva tjener man som politi?

Gjennomsnittlig årslønn for politibetjenter i 100 % stilling ligger på omtrent 610 000 kroner i året, noe som tilsvarer nesten 51 000 kroner i måneden. Når man inkluderer gjennomsnittlig overtidsbetaling med grunnlønna ligger årlig gjennomsnittslønn for politibetjenter på 628 000 kroner.

Hva har lærere i lønn?

Lønn
 • Universitets- og høyskolelektorer/-lærere: 622 320kr / år.
 • Lektorer mv. ( videregående skole): 635 520kr / år.
 • Grunnskolelærere: 592 320kr / år.
 • Førskolelærere: 536 280kr / år.
 • Yrkesfaglærere: 579 720kr / år.
 • Spesiallærere / spesialpedagoger: 572 040kr / år.

Leave a Comment