Hvor finner jeg tidligere karakterer?

Ved hjelp av Vitnemålsportalen kan du selv hente ut dine resultater fra høyere utdanning og dele dem med studiesteder, potensielle arbeidsgivere og andre relevante parter. Tjenesten er gratis å benytte.

Hvordan laste ned karakterer fra videregående?

For å få lastet ned det digitale vitnemålet ditt, gå til Vitnemålsportalen sine nettsider. Der må du så logge inn med ID-Porten eller FEIDE, og får tilgang til alle vitnemålene dine fra høyere utdanning. Her må du velge skolen du vil ha vitnemål fra, og hvilke fag eller grader som skal vises.

Hvordan få kopi av vitnemål?

Du kan altså ikke selv ta en kopi. Vitnemålet må kopieres og attesteres ved skolen du har gått på, eller eventuelt et offentlig kontor. Tidligere var det mulig å be postkontor og bibliotek om rett kopi, i dag er ikke dette mulig. Det er offentlige kontorer i Norge som i dag kan gi deg rett kopi.

Hvor finner jeg tidligere karakterer? – Related Questions

Hvor kan jeg laste ned vitnemålet mitt?

Ved hjelp av Vitnemålsportalen kan du selv hente ut dine resultater fra høyere utdanning og dele dem med studiesteder, potensielle arbeidsgivere og andre relevante parter. Tjenesten er utviklet på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet og er gratis å benytte.

Kan man laste ned vitnemål fra vgs?

Kan jeg laste ned vitnemålet mitt fra videregående? Nei, det kan du ikke. Vitnemålet som du kan se i søknaden din er kun en elektronisk kopi som vi bruker i saksbehandlingen av søknaden din. Vitnemålet er sendt til oss fra den videregående skolen din.

Er kompetansebevis og vitnemål det samme?

Kompetansebevis er offisiell dokumentasjon på de karakterene du har fått i ett eller flere fag. Det er kun fag tatt ved Privatistkontoret i Oslo som står på kompetansebeviset. Vitnemål får du fra din tidligere videregående skole. De fleste videregående skoler har tilgang til privatistkarakterer.

Hvor finner man snitt på skoler?

Men det går an å ta en telefon til Inntakskontoret i fylket ditt . De plikter ikke å svare på dette, men det kan hende at de kan gi deg en pekepinn! Det går også an å kontakte selve skolen du vil begynne på, hvis du er ordentlig nysgjerrig.

Hvordan dokumentere vitnemål?

Vidaregåande utdanning dokumenterer du med elektronisk vitnemål. Viss du ikkje har eller får elektronisk vitnemål, må du laste opp eit bilete av papirvitnemålet ditt.

Hvordan få vitnemål fra videregående?

For å sjå om vitnemålet ditt ligg i NVB må du logge deg inn i søkerportalen med ID-porten. Finn du ikkje vitnemålet ditt, må du kontakte den vidaregåande skolen din og sjekke om skolen har høve til å lagre vitnemålet ditt i NVB.

Hvordan få tak i fagbrev?

Fagbrev og svennebrev er dokumentasjon på bestått fagprøve og svenneprøve.

Du kan bestille utskrift av fag-/svennebrevet ditt og det i posten

  1. Fag-/svennebrevet er et dokument i A3-format.
  2. Fag-/svennebrev utstedes enten ved bestilling for å det tilsendt i posten, eller ved å delta på høytidelig utdeling.

Når får man vitnemål fra universitet?

Studenter som har fullført og bestått et gradsgivende studium, en yrkesutdanning eller en praktisk-pedagogisk utdanning får vitnemål fra universitetet.

Har ikke fått vitnemål?

Det er fylkeskommunen du bor i som utsteder vitnemål, vanligvis betyr det at du skal kontakte den skolen hvor du sist var elev for å be om det. Ta kontakt med den som er vitnemålsansvarlig på din gamle skole, for å få svar på om det er fag du mangler.

Hvor mange karakterer må man ha på vitnemålet?

Hei, Når man regner karakterer i fellesfag og programdag så kommer de fleste ut med ca. 20 karakterer. Det kommer litt an på hvilke fag du velger og om du blir trukket ut til eksamen.

Har jeg generell studiekompetanse?

Fullført 3-årig videregående

Du har fullført og bestått 3-årig videregående opplæring som gir generell studiekompetanse.

Hva er 23 5 regelen?

23/5regelen sier at dersom du fyller 23 eller mer det året du søker opptak til høyere utdanning, og kan dokumentere minst fem års praksis, vil seksfagspakken gi deg generell studiekompetanse.

Hvordan vet jeg om jeg har realkompetanse?

Realkompetanse er det du har lært deg deg gjennom lønnet eller ulønnet arbeid, organisasjonsarbeid eller fritidsaktiviteter. Dersom du ikke har formell utdanning som grunnlag for opptak til utdanning, kan du søke om opptak på grunnlag av din realkompetanse.

Hvor finner jeg dokumentasjon på generell studiekompetanse?

Det er den videregående skole som utsteder dokumentasjon. Spørsmål om hvorvidt du oppnår generell studiekompetanse og hvilken dokumentasjon du vil få, kan rettes til din videregående skole.

Hvordan dokumentere karakterer?

Forbedringer av karakterer og nye fag må du dokumentere med vitnemål og/eller kompetansebevis.

Hvordan få dokumentasjon på skolegang?

Det er to typer dokumentasjon: kompetansebevis og vitnemål.

Alle som fullfører og består 3-årig utdannelse får vitnemål, jf. forskrift til opplæringslova § 3-39. Vitnemål som gir generell studiekompetanse lastes automatisk opp i vitnemålsdatabasen (NVB) som offentlige høyskoler og universitet bruker ved opptak.

Leave a Comment