Hvor er dompapen om vinteren?

Om vinteren derimot trekker den nærmere bebyggelse og åpne områder. Resultatet blir at vi nesten bare ser dompapen om vinteren. Næring. Dompapen spiser frø, bær, knopper og insekter.

Hvor legger dompapen reir?

Dompap-parene holder sammen år etter år. De bygger stort sett reir i grantrær i store skauer. Eggene de legger er lyseblå med svarte og brune flekker! De legger 5-6 egg i april-mai.

Hvor finnes dompap?

Dompapen forekommer fra De britiske øyer i vest, gjennom store deler av Europa og i et bredt belte gjennom Russland og Sibir. I Norge hekker den i barskog nord til Lofoten, men kan også finnes i bjørkeskog og har en mer spredt opptreden i Troms og Finnmark. Bestanden teller mellom 100 000 og 200 000 par.

Hvor er dompapen om vinteren? – Related Questions

Hva liker dompapen?

Dompapen spiser for det aller meste frø, knopper og bær. Om sommeren spiser den også litt insekter. Den trives best i barskog der det er mye grantrær. Der bygger den også sitt rede, som regel i ei gran.

Hva betyr ordet dompap?

Navnet dompap kommer av nedertysk dompape (domherre) og dompapen fikk navnet fordi dompapens fjærdrakt lignet på domherrens (geistlige) drakt. Ordet en dompap kan også beskrive en dumrian.

Hvor overvintrer dompap?

Dompap er ikke en trekkfugl, men det vi kaller en stand- og streiffugl. Dvs. at den overvintrer i vårt vinterklima, men kan streife rundt i store deler av landet på leting etter mat.

Hvilke fugler har vi i Norge?

I Fastlands-Norge er det per 2020 påvist 256 hekkende fuglearter i kategoriene A, B og C. I tillegg har snøgås blitt påvist hekkende, men den er satt som tilhørende kategori E, da den ikke regnes for å ha etablerte bestander i Europa. 231 arter regnes som regelmessige hekkefugler i Norge.

Er dompap en fink?

Finkefamilien

Finkefamilien
Finkefamilien (Fringillidae) er en gruppe sangfugler i ordenen spurvefugler (Passeriformes). Familien sorterer i overfamilien Passeroidea og omfatter 227 arter (508 taxa) fordelt i 49 slekter og tre underfamilier, hvorav én av med fem tribus.
https://no.wikipedia.org › wiki › Finkefamilien

Finkefamilien – Wikipedia

omfatter for øvrig blant annet sisiker, korsnebber, konglebit, stillits, kjernebiter og dompap.

Hva er dompap på engelsk?

Hvordan bruke “bullfinch” i en setning

The birds, probably bullfinches, then strip the trees bare.

Hvor mye veier en dompap?

24 g
Dompap / Masse

Hvilken fugl er det mest av i Norge?

Den mest tallrike hekkefuglen i Norge er fortsatt løvsangeren med 4,5-11 millioner hekkende par. Av de ti mest tallrike hekkefuglartene er det ni spurvefuglarter og én sjøfuglart (lunde).

Hvilken fugl er gul på brystet?

Kjøttmeisen er en fugl som dukker opp nesten over alt. Den besøker 95 % av alle hagene i landet, og er derfor en fugleart som mange kjenner. Fuglen har sort hode og strupe, med et metallisk sort brystbånd. Den er gul på undersiden, blå og grønn på ryggen og har et hvitt vingebånd.

Hvilken fugl er rød på brystet?

Dompap – En nydelig fugl i finkefamilien

finkefamilien
Finkefamilien (Fringillidae) er en gruppe sangfugler i ordenen spurvefugler (Passeriformes). Familien sorterer i overfamilien Passeroidea og omfatter 227 arter (508 taxa) fordelt i 49 slekter og tre underfamilier, hvorav én av med fem tribus.
https://no.wikipedia.org › wiki › Finkefamilien

Finkefamilien – Wikipedia

. Hannen har rødt bryst, mens hunnen har grått.

Hvordan få dompap på fuglebrettet?

De urolige og stressede meisene tar med seg frøet til en nærliggende busk eller tre hvor de holder frøet fast med føttene og hakker hardt til spissen av frøet, slik at skallet splittes og maten frigjøres. Dompap, grønnfink og bjørkefink sitter i ro og mak på fuglebrettet og knuser frøene med nebbet.

Når på året legger fugler egg?

Normalt legger fire eller fem egg i månedskiftet mellom april og mai. Eggene ruges i 15-20 dager, og ungene forlater reiret etter en måned.

Hvilken fugl sier TUIT?

Sang: Grønnfinken har en klangfull kanarifugllignende sang der en slags “tuit”-lyd gjentas i sekvens.

Hvilken fugl kan teller til 7?

Gulspurven teller til syv.

Den “teller” til syv og går hørlig ned på den siste strofen. Den begynner som oftest å synge i slutten april, og noen ganger mangler den sluttonen, men hvem gjør vel ikke det i blant?

Hvilken fugl lager lyd om natten?

Det er forresten ganske mange fugler som synger om natten i tillegg til uglene. Men det er litt tidlig på året enda. Eksempler på andre nattsangere kan være myrsanger, rørsanger, sivsanger, gresshoppesanger, åkerrikse, vaktel, vannrikse, nattravn, og nattergal.

Når kommer Trosten?

Besvarte spørsmål

Mange overvintrer i Norge, resten kommer nok mars-april.

Leave a Comment