Hvilket blad til sirkelsag?

Når du kjøper en sirkelsag, følger det typisk med et standardblad. Det er et allround sagblad, som kan sage i det meste av treverk. Bladet har ofte få og store tenner, som gir et forholdsvis grovt snitt i det du sager.

Hvordan bruke bordsirkelsag?

Sagen har et grep eller et håndhjul, som hever/senker sagbladet. På skalaen kan høyden avleses, men sjekk uansett høyden med en tommestokk også. Du skal måle avstanden fra sideanlegget til sagbladet. Bladet er 3-5 mm i tykt, så du skal passe på at du sager på den riktige siden av strekene dine.

Hva brukes en bordsag til?

Bordsirkelsagen, som også kalles bordsag eller splittesag, er et enkelt, men effektivt verktøy som du kan bruke til å splitte planker og kutte opp store plater med stor nøyaktighet.

Hva kan man bruke sirkelsag til?

En sirkelsag brukes til alle typer kapping og kløyving av planker og bord. Den er også ideell til å skjære plater. Den er liten og lett slik at den er enkel å dra med seg.

Hvilket blad til sirkelsag? – Related Questions

Hvor mange tenner på sirkelsag?

Den enkle huskeregelen er at jo flere tenner bladet har, desto penere blir snittet. Et blad med 24 tenner er derimot godt egnet til raskt å kutte grove materialer, der det ikke er avgjørende at snittet er så veldig pent. Et sagblad med 60 tenner gir et annerledes fint snitt, uten oppflisete kanter.

Hva er forskjellen på dykksag og sirkelsag?

Sammenlignet med tradisjonelle sirkelsager kan dykksager gi økt sikkerhet for operatøren (mindre fare for at sagen tar tak og sparker), samt at de kan gi mindre flising. Mens man må benytte teip for å unngå flising med sirkelsag har dykksager en gummikant på skinnen som ligger tett inntil bladet for å hindre flising.

Kan dykksag brukes som sirkelsag?

En dykksag er en type sirkelsag som har muligheten til å skli på en skinne, for å få helt perfekte rette kutt. Den har en funksjon som lar bladet være inne i selve maskinen og du må selv presse bladet ned mot underlaget for å lage et kutt. Dette åpner mange nye muligheter som en vanlig sirkelsag ikke har.

Hva kan Kapp og gjærsag brukes til?

En kapp- og gjærsag er en sag som brukes til å utføre kapp og gjæring, og regnes som en av de viktigste sagene i moderne tømring. Den kombinerer egenskaper fra kappsagen og gjærsagen, og kan stilles inn til å sage inn i arbeidsstykket både med horisontal og vertikal vinkel.

Hvordan kappe lister på langs?

Bordsag er det mest egnede verktøyet.

Her er fremgangsmåten:

  1. Legg skrapmaterialer på tvers på et bord.
  2. Legg på listen som skal sages.
  3. Legg en tilsvarende list ved siden av slik at skinnen ligger støtt.
  4. Juster saga så den akkurat går gjennom – såvidt ned i skrapmaterialene.

Hvordan sage rett med håndsag?

Pass på at sagen, albuen og skulderen er på linje. Da er det lettere å få et rett drag på saga. Hold øye med begge strekene hele tiden. La sagen jobbe, ikke press bladet nedover.

Hvordan kutte 45 grader?

Sett dreiebordet til 0 grader, og tipp sagen til venstre for å sage i 45 grader. Dermed er du klar til å sage fire sider til en kasse. Når du setter sammen de fire sidene, skal hvert hjørne danne en vinkel på nøyaktig 90 grader. Gjør de ikke det, må du justere sagen igjen.

Hvilken side skal man sage på?

Da fjerner bladet for mye treverk. Hvis du er høyrehendt, er det opplagt alltid å sage på høyre side av streken. Treet på høyre side er altså det du IKKE skal bruke.

Hvilken Dykksag er best?

1. Bosch GKT 55 GCE – BEST I TEST DYKKSAG. Bosch GKT 55 GCE utmerker seg med millimeterpresise kutt, og den klarer en imponerende samling styrketester. Den håndterer alt fra enkle bygningsplater til saging av massivt tre både med og mot fibrene.

Hvilken Ryobi sirkelsag?

Ryobi R18CS kåres til beste batteridrevne sirkelsag på grunn av kombinasjonen av kraft og ergonomi. Den har alt det vi forventer oss av en 18-volts sirkelsag i budsjettklassen. Den er behagelig å holde i, lett å justere og klarer alt fra enklere kapping til kløyving av relativt tykke materialer.

Hva kan man bruke en stikksag til?

Hvis du skal sage et større hull rundt et eksisterende boret hull kan du bruke en stikksag. Den minner om en håndsag, men har en smal og spiss form som gjør at du enkelt kan komme inn i mindre hull for å sage. Den er også nyttig å bruke når du sager avrundede former.

Når ble sirkelsag oppfunnet?

Første sirkelsagen kom i 1777 av Samuel Miller fra England. Han lagde sagbladet av en metallskive og lagde tenner rundt kanten.

Leave a Comment