Hvilken vedovn gir mest varme?

Moderne, rentbrennende vedovner gir mer varme og mindre forurensning enn gamle. De beste nye rentbrennende ovnene har en virkningsgrad på rundt 80 prosent, mens gamle ovner kan ha en virkningsgrad ned mot 50 prosent. Dessuten reduseres partikkelutslippet opp mot 90 prosent.

Hva er forskjellen på vedovn og peis?

Innsatsen er derfor selve brennkammeret med dører osv, men ferdig montert i en omramming blir dette altså kalt en Peis. Vedovn: Med en ovn mener man gjerne en eldre ovn i støpejern, uten noe særlig glassdør og innsyn til bålet. I mange tilfeller er ovnen utstyrt med kokeplate og fine dekorasjoner på sidene.

Hvor effektiv er en vedovn?

En åpen peis vil normalt ha en virkningsgrad på ca 30%, mens en moderne vedovn har en virkningsgrad på 75-85%. Ved lav virkningsgrad sendes uforbrente gasser og partikler opp i pipa. Dette gir høye partikkelutsslipp og fyring for kråka.

Hvor varmt kan det bli i en vedovn?

Litt etter litt vil flammene få fatt i de store kubbene som ligger i bunnen. Men temperaturen må faktisk opp i 680 grader, før de store kubbene brenner helt rent.

Hvilken vedovn gir mest varme? – Related Questions

Skal veden stå eller ligge i peisen?

Plasser veden liggende, da utnytter du brennverdien i veden bedre. Bruk aldri parafin, tennvæske eller lignende til opptenning. Trekkventilen åpnes på fullt og la døren stå på gløtt i opptenningsfasen. Lukk døren når det brenner godt.

Er det lønnsomt å fyre med ved?

Siden det meste av strømmen vi bruker i boligen går til oppvarming vil vedfyring være et økonomisk godt alternativ selv med statens strømstøtte. Ifølge Norsk Varme – bransjeforeningen for miljøvennlige ildsteder og skorsteiner, er det lønnsomt å fyre med ved når strømprisene stiger.

Kan ovnen sprekke?

Ovner er skrudd sammen av flere deler og det brukes kitt og pakninger for å få ovnen tett nok. Pakninger slites og kitt har en tendens til å sprekke opp etter noen års bruk. Derfor bør du sjekke at det ikke er sprekker i støpejernet eller lekkasjer ved skjøter, spesielt ved utgang fra ovn og inngang til skorstein.

Er det farlig å puste inn sot?

– Men det er i et helt annet forurensningsklima og under ekstremt dårlige spredningsforhold, påpeker Hertel. En del forskning har vist at å puste inn røyk fra peisen kan skade cellene våre, påvirke lungene våre og til og med føre til kreft.

Hva skal ikke i peisen?

Fyrer du med annet enn ved kan peisen ødelegges over tid, ifølge Messel. Ikke bruk papp, papir eller behandlet tre. Partiklene fra materialene kan sette seg fast i luftekanalen, som kan tettes. Når du skal fyre er det veldig viktig at veden er tørr.

Er aske giftig?

Aske fra vulkaner i Eyjafjallajökull er kjent for å inneholde mye fluor, noe som kan være både akutt og kronisk giftig ved svelging. Vulkanasken kan også ha en skadende effekt på luftveier og mage/tarmkanalen.

Hvor ofte må man tømme aske?

Slik fjerner du aske forsvarlig

Vent alltid er par dager før du tømmer vedovnen. Ikke tøm hele vedovnen. Det er faktisk fordelaktig å ha et tynt lag av aske igjen på bunnen av vedovnen.

Hva gjør man med aske fra peisen?

Kastes med restavfallet

Aske skal sorteres som restavfall, og ikke blandes med matavfallet.

Hva gjør man med aske fra ovnen?

Aske skal sorteres som restavfall. Når du kaster aske i bosset er det fint om du fukter asken med vann før du knyter en solid dobbelknute på posen. Slik går du frem: Legg noen avissider nederst i posen, fyll med aske, fukt med vann og brett avissidene over før du knyter godt igjen.

Kan man støvsuge aske?

Tøm peisen for aske

Ikke bruk vanlig støvsuger; det er brannfarlig og asken inneholder små partikler som kan ødelegge selve støvsugeren. For trygg fjerning av aske skal du bruke enten en bøtte i metall eller askesuger.

Kan man bruke aske som gjødsel?

Treaske er fin gjødsel i hagen. Den er rik på kalk og kalium, og kan brukes på gressplenen i stedet for innkjøpt dolomittkalk. Dosering: inntill 10-15 kg pr 100 kvadratmeter. Aske er veldig basisk, og skal derfor ikke brukes til planter som trives i sur jord.

Leave a Comment