Hvilken utdannelse har Ingvild Kjerkol?

Ingvild Kjerkol/Utdanning

Hvem er helse og omsorgsminister i Norge?

Ingvild Kjerkol (Ap) har vært helse- og omsorgsminister siden 14. oktober 2021.

Hva står HOD for?

Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) har det overordnede ansvaret for at befolkningen får gode og likeverdige helse- og omsorgstjenester.

Hvilken utdannelse har Ingvild Kjerkol? – Related Questions

Hvem har ansvar for sykehusene?

Helse- og omsorgsdepartementet har et overordnet ansvar for alle sykehus i Norge, og staten eier de offentlige sykehusene. Sykehusene er organisert i fire regionale helseforetak.

Hvem har ansvar for helse i Norge i dag?

Helse– og omsorgsdepartementet har det overordnede ansvaret for helsepolitikk, folkehelse, helsetjenester, kommunale tjenester til eldre og funksjonshemmede, helselovgivning og deler av sosiallovgivningen i Norge.

Hvilke ministre har vi i Norge?

Jonas Gahr Støres regjering
Norges regjering
Ant. ministere 19
Partier Arbeiderpartiet Senterpartiet
Status Mindretallsregjering

Hva er helseministerens oppgaver?

Helse- og omsorgsministeren har ansvar for politikken knyttet til sykehus, legemiddelområdet, kommunale helse- og omsorgstjenester, rus og psykisk helsevern, og folkehelsepolitikken.

Hvor kommer helseministeren fra?

Ingvild Kjerkol (født 18. mai 1975 i Stjørdal) er en norsk politiker (Ap) som er helse- og omsorgsminister i Jonas Gahr Støres regjering siden 2021. Hun er leder av Trøndelag Arbeiderparti siden 2020 og stortingsrepresentant for Nord-Trøndelag siden 2013.

Hvem er Bent Høie gift med?

Dag Terje Klarp Solvang
Bent Høie / Ektefelle (g. 2000–2022)

Hvilken bakgrunn har Kjerkol?

Bakgrunn og yrkeskarriere

Kjerkhol har utdanning frå NTNU, der ho har ein samfunnsvitskapleg bachelorgrad innan psykologi. Ho har også studert drift og vedlikehald av EDB-system ved Høgskolen i Sør-Trøndelag. Ingvild Kjerkol har jobba som både lærar og miljøarbeidar i Stjørdal kommune.

Hvem er helseministeren gift med?

Bent Høie
Ektefelle Dag Terje Klarp Solvang (2000–2022)
Partner(e) Dag Terje Klarp Solvang (1995–2000)
Parti Høyre
Nasjonalitet Norge

Når er Bent Høie født?

4. mai 1971 (alder 51 år), Randaberg
Bent Høie / Født

Hvilket yrke har Bent Høie?

Politiker
Bent Høie / Yrke

Politiker er en person som deltar aktivt i politisk beslutningstaking og har politiske verv. Personer som har rent administrative stillinger regnes ikke som politikere. Oftest refererer begrepet til personer som politiske verv som hovedinntektskilde.

Wikipedia

Hvem er utdanningsminister i Norge?

Fra 14. oktober 2021 er Tonje Brenna (Ap) kunnskapsminister.

Hvilken utdannelse har Tonje Brenna?

Hun var Arbeiderpartiets førstekandidat i Viken til valget i 2019. Brenna var nestleder i Akershus Arbeiderparti 2017-2019. Brenna har fullført videregående skole, men har ikke tatt høyere utdannelse.

Hvor gammel er Tonje Brenna?

35 år (21. oktober 1987)
Tonje Brenna / Alder

Leave a Comment