Hvilken type kirurg tjener mest?

Den best betalte yrkesgruppen av alle, er ortopediske kirurger, leger som opererer i muskler, bein, sener og ledd. De tjener i gjennomsnitt 450.000 dollar.

Hvor mye tjener en plastisk kirurgi i året?

Hva kan man forvente i lønn i dette yrket? – En overlege med en 40 timers arbeidsuke kan forvente å få en brutto årslønn på 750.000-800.000 kroner på et offentlig sykehus og omtrent 1 million på et privat sykehus. Man kan tjene mer basert på hvilke vakter du jobber, hvor mange timer du jobber og ansvarsomfanget ditt.

Hvor mange år tar det og bli kirurg?

For å kunne spesialisere deg som kirurg , må altså først bli lege. Dette tar 6 år, som du skriver. Det er også riktig at etter legestudiet så begynner legespesialiseringen – som vil være nye 6,5 år, altså rundt 12,5 år til sammen for å kunne bli kirurg.

Hvilken type kirurg tjener mest? – Related Questions

Hvor mye tjener en kirurg lege?

Lønnsnivå – Kirurg

Tall fra Statistisk sentralbyrå viser at gjennomsnittslønnen for leger i helseforetakene er 61 400 kroner i måneden, mens gjennomsnittet for leger i private helse- og sosiale omsorgstjenester er 65 100 kroner. Den gjennomsnittlige årslønnen blir dermed omlag 750 000.

Hvor mye tjener en lege i året?

Fastleger yngre enn 30 år hadde en gjennomsnittlig bruttoinntekt litt under 1 250 000 kroner, fastleger 67 år og eldre lå godt over 2 000 000 kroner. Fastleger med færre enn 750 pasienter på lista hadde en gjennomsnittlig bruttoinntekt på 1 400 000 kroner, de med 1 500 eller flere pasienter lå ca. 870 000 kroner over.

Hvor mange år for å bli hjernekirurg?

Etter at du har blitt utdannet lege begynner du på det som kalles legespesialiseringen, og det tar minst 6,5 år. Så til sammen vil det ta minst 12,5 år å bli nevrokirurg. En viktig ting er at de første 6 årene er en ren utdanning på skolebenken, men de siste 6,5 årene du spesialiserer deg, er du i jobb med lønn.

Hva må jeg gå for å bli kirurg?

Hei. Dersom du vil bli kirurg må du studiespesialisering med realfag. Så du medisinstudiet. Dette krever topp karakterer på videregående skole for å komme inn på medisin.

Hva må man gå på vgs for å bli kirurg?

Du ta fagene matematikk R1 (eller S1+S2), fysikk 1 og kjemi 1+2. Disse realfagene er du kun sikret å få tatt på utdanningsprogrammet studiespesialisering med realfag. Derfor anbefales det å velge dette dersom du vil bli lege og senere kirurg.

Hvor mye tjener en ortoped kirurg?

Rikshospitalets spesialister på kirurgi i rygg, armer og ben – ortopedene – tjener fra 800 000 til en drøy million kroner i året.

Hva slags lege tjener mest?

På topp. De aller best lønnede i Norge er handels- og skipsmeglere. I gjennomsnitt har de en månedslønn på 115.060 kroner før skatt.

Hvor mye tjener en gynekolog?

Hva kan man forvente i lønn som gynekolog? – Minstelønn for en gynekolog på sykehus, inkludert vakttillegg, er litt over en million kroner i året. Når du jobber privat tjener du mer enn ved et sykehus.

Hvor mye tjener en LIS lege?

En fast ansatt allmennpraktiserende lege har en årslønn på mellom 750.000 og 900.000 (Statistisk Sentralbyrå), avhengig av hvilke og hvor store tillegg. En legespesialist blir lønnet cirka 200.000 – 300.000 over dette, men variasjonene kan være store.

Hvor mye tjener man på å være politi?

Se spørsmål og svar som ligner for nyere spørsmål. Ifølge Utdanning.no tjener en politibetjent 638 040 kr i året, det vil si ca 53 170kr brutto i måneden (før skatt). Dette regnes ikke som lav lønn. Denne lønna er gjennomsnittet for alle som jobber i politiet.

Hvor mye tjener man som pilot?

Gjennomsnittslønnen for piloter er høy. I følge utdanning.no er den på 932.000 i året. Men det er mange faktorer som spiller inn på lønn for piloter, både hvor de er ansatt, hvor mye de flyr og hvor mye ansiennitet (erfaring) de har. Du må nok regne med å tjene mindre som nyutdannet, og at det stiger etterhvert.

Hvor mye tjener en sykepleier?

Som sykepleier har du en gjennomsnittslønn på 566 520 kroner i året, og siden du som sykepleier kan jobbe turnus; det vil si kvelds-, natt- og helgeskift, har du muligheten til å tjene mer.

Hvor mye tjener en elektriker?

Hvor mye tjener en elektriker? Ifølge Statistisk Sentralbyrå tjener en elektriker i snitt 517 440 kr per år. Det vil si at den gjennomsnittlige elektrikeren i Norge tjener 43 120 kr per måned.

Hvor mye tjener en jordmor i måneden?

Ifølge Den norske jordmorforenings lønnskalkulator for 2021 ligger gjennomsnittlig grunnlønn på 606 735.

Hva er lønnen til en ingeniør?

Stor stigning i lønn

Teknas lønnsstatistikk viser at lønnen i 2021 i gjennomsnitt var på 911 938 kroner i privat sektor, 727 755 kroner i kommune og 712 166 kroner i staten. I 2011 var årslønnen i privat sektor 724 056 kroner, 561 498 kroner i kommune og 536 294 kroner i staten.

Hva er vanlig lønn i Norge?

I 2021 var median månedslønn 45 830 kroner per heltidsekvivalent. Det er nesten 5 000 kroner lavere enn gjennomsnittslønnen. Ganget med 12 gir det en årslønn på omtrent 550 000 kroner. Her kan du se både median og gjennomsnittlig månedslønn for alle yrkene SSB har statistikk for.

Leave a Comment