Hvilken stein holder best på varme?

Kleberstein er naturens eget varmelagrende materiale. Å kle inn en ovn helt eller delvis med kleberstein er en åpenbar estetisk måte å oppnå varmelagring på. Denne steinen er en myk bergart, som er meget varmebestandig og tåler temperaturer opp til 1550 grader.

Hvordan skifte stein i vedovn?

Slik gjør du
 1. Fjern de gamle steinene i brennkammeret.
 2. Rengjør ovnen innvendig før du setter inn de nye steinene, slik at de plasseres på en helt plan flate.
 3. Sett på plass steinene.
 4. Sett på plass metallrammen, slik at de løse steinene blir låst fast.
 5. Legg på plass bunnsteinene.

Hvordan tette vedovn?

Å tette en ovn med ovnskitt fra tube klarer de fleste selv. Husk at kittet skal herde over natta før ovnen brukes. Pakninger får du kjøpt hos ovnsleverandøren. De første gangene du fyrer opp kan du godt gjøre et forsøk med å legge inn en pose eller to med kobbersulfat.

LES OGSÅ  Hvorfor får man rennende avføring?

Hvilken stein holder best på varme? – Related Questions

Er det lov å montere vedovn selv?

Når det gjelder vedfyrte ildsteder, så er svaret på dette spørsmålet ja! Det er fullt lovlig å gjøre dette selv. Det er heller ikke søknadspliktig å installere et nytt ildsted til en eksisterende pipe. Det er derimot krav til hvordan jobben skal utføres, slik at brannsikkerheten ivaretas.

Er det lov å montere en gammel vedovn?

Hus med ovner produsert før 1940 er ok, men huseier må melde fra om han eller hun bytter ildsted. I nyere hus er det lov å montere eldre ildsteder, men man kunne få problemer med å bruke dem. Nyere hus er tettere enn gamle hus og ildstedene må ha tilluft for å fungere optimalt.

Hvordan få bedre trekk i vedovn?

Pipa har god nok trekk når den klarer å suge tilstrekkelig luft gjennom luftspjeldene til å forsyne forbrenningen med nok luft.

Fyringstips

 1. Bruk tørr ved.
 2. Sørg for god trekk.
 3. Tenn opp fra toppen av veden.
 4. Tenn opp med små, tørre vedkubber.
 5. Ikke brenn ovnens bruksanvisning.
 6. Ikke brenn søppel.

Hvordan få mest mulig varme ut av peisen?

God forbrenning sikres ved tilstrekkelig forbrenningstemperatur, oppholdstid og lufttilførsel på rett sted. Karbonet og hydrogenet i brenselet forbrennes da til CO2 og vanndamp. Best mulig forbrenning er når nok luft tilføres tørre vedkubber i en moderne vedovn som sikrer god utbrenning.

Når skal man lukke spjeldet?

Til å begynne med skal spjeldet stå helt åpent så ovnen får maksimal lufttilførsel under opptenningen. Når ilden har godt fatt, lukkes spjeldet ned til midtposisjon. Når det er et fint lag med glør, legges det litt mer ved på samtidig med at spjeldet åpnes litt mer – til ilden har godt fatt.

LES OGSÅ  Hvor mange gram er 1 dl?

Hvorfor kommer det røyk ut av peisen?

Skorsteinen er peisens motor, og den fungerer så lenge luften i skorsteinen er varmere enn luften utendørs. Det er da det skapes god trekk som trekker røyken fra peisen ut gjennom pipa. Hvis temperaturen er lavere i skorsteinen enn utendørs vil trekken gå motsatt vei, og gi nedslag.

Skal veden stå eller ligge i peisen?

Plasser veden liggende, da utnytter du brennverdien i veden bedre. Bruk aldri parafin, tennvæske eller lignende til opptenning. Trekkventilen åpnes på fullt og la døren stå på gløtt i opptenningsfasen. Lukk døren når det brenner godt.

Hvordan unngå pipebrann?

Det er noen enkle huskeregler for å unngå pipebrann;
 1. Ha god trekk, tørre vedkubber og skikkelig fyr.
 2. Del opp kubbene om de er store.
 3. Pass på å ha godt med trekk i pipa.
 4. Bruk tennbriketter fremfor papir for opptenning.
 5. Juster trekken mer ned når veden har tatt ordentlig fyr.
 6. Pass på at veden bør brenne, ikke bare ulme.

Hvordan vet man om man har pipebrann?

Tegn på pipebrann
 • Høye knitrelyder fra skorsteinsrøret, omtrent som et stort bål.
 • Mye tett og tykk røyk som kommer ut av ovnen/peisen eller skorsteinen.
 • Flammer, eller partikler som har tatt fyr, som stikker opp fra skorsteinen.
 • En intens og sterk varmelukt.
 • Rumle- eller buldrelyder, omtrent som et godstog eller fly.

Kan det bli for varmt i peisen?

– Ja, det er faktisk mulig. Spesielt hvis du har en ovn av litt billigere type. Da er kanskje ikke stålkvaliteten like god som i en dyrere ovn. Fyrer du hardt med tørre bygningsmaterialer og holder flammen i full effekt over lang tid kan det bli for høy temperatur i ovnen.

LES OGSÅ  Hvor kan jeg finne MVA nummer?

Er det lov å feie pipa selv?

Fei pipa selv Selve feiingen bør gjøres av den lokale feieren, ofte som en bestillingstjeneste. Men er du komfortabel med å gå på taket, kan du gjøre det selv. Start med å feie røykrøret som går fra ovnen og inn i pipa, her kan du bruke en røykrørskost.

Hvor ofte må man fjerne aske?

Slik fjerner du aske forsvarlig

Vent alltid er par dager før du tømmer vedovnen. Ikke tøm hele vedovnen. Det er faktisk fordelaktig å ha et tynt lag av aske igjen på bunnen av vedovnen.

Hvorfor soter glasset på peisen?

Sot oppstår når det er manglende tilgang på oksygen i peisen. Da er det en ufullstendig forbrenning i peisen. Når veden ikke forbrennes godt nok blir det mye sot og svevestøv. Ved å sørge for god kvalitet på veden og riktig tilgang på oksygen vil forbrenningen øke og dermed redusere mengden med sot.

Leave a Comment