Hvilken skiboks er best?

Glassfiberboks er årets vinner

Takboksen NX Premium fra Packline kommer best ut i testen. Glassfiberboksen fra Packline får toppscore både i kollisjonstest i 30 km/t og i 40 km/t. I tillegg får den gjennomgående positive tilbakemeldinger fra brukerpanelet som har testet hvor enkel den er å håndtere.

Hvordan velge skiboks?

Du bør velge en takboks med en lengde som gjør at du fortsatt kan åpne bakluken. Vi anbefaler dessuten at takboksen ikke stikker ut over frontrutens øverste kant med mer enn 10 cm, da vinden på ruten kan ha en uhensiktsmessig effekt på takboksen.

Hvor fort kan du kjøre med skiboks?

– Last på taket flytter bilens tyngdepunkt, så en bør alltid kjøre varsomt og lære seg bilens kjøreegenskaper i fart med takboks. De fleste takbokser har dessuten en fartsbegrensning på rundt 130 km/t og det er ikke uten grunn, sier Setnes.

Hvor lang skiboks?

Spesifikasjoner
Sport Large
Volum (L) 300 450
Bredde (cm) 67,5 89
Lengde (cm) 189 195
Høyde (cm) 43 44

1 more row

Hvilken skiboks er best? – Related Questions

Hvor mye mer drivstoff med skiboks?

Det har lenge vært en uskreven regel at forbruket øker med 5-10 prosent når man kjører med takboks. – Når du kjører med noe på taket, øker naturligvis forbruket. Og kjører du mye på motorvei i høye hastigheter øker forbruket ytterligere.

Hvor mye vekt kan man ha i skiboks?

Hvis belastningene på boksens festepunkter til bilen, lastereimer og selve takboksens materiale blir høyere enn det takboksen er beregnet for, risikerer du at boksen ikke klarer å holde på bagasjen. En boks som rommer rundt 450 liter vil normalt tåle en maksvekt på rundt 75 kg, men det er ingen fast regel for dette.

Hvor mye bygger Skiguard?

Boksene som har tunnel til lastebøylene (de fleste av våre modeller) bygger fra 3 til 7 cm ned fra toppen av lastebøylene. Avstanden mellom biltaket og boksen er altså avhengig av høyden på lastebøylene som skal benyttes.

Hvor lang kan taklast være?

– Alle kan kjøre med 12 meter udelt gods på taket, men det kan ikke stikke ut mer enn én meter foran bilen. I tillegg må man være nøye med å feste godt og sørge for god merking.

Hvor lang er Skiguard 850?

Detaljer: 228 x 88 x 31 (utvendig mål) 220 x 86 x 29 (innvendig mål)

Hva er tillatt taklast?

Alle biler har en maks tillatt taklast. Informasjon om dette finner du i vognkortet eller i teknisk underlag fra billeverandøren. Generelt ligger maksgrensen på 100-150 kg. Du er selv fullt ansvarlig for å ha kontroll på maks taklast på din bil og overholde dette.

Hvor mye vekt tåler taket på bilen?

Ja det er riktig at det finnes begrensninger for hvor mye vekt man kan ha på biltaket. Dette er ikke noen fast regel, men varierer fra biltype til biltype. Vanligvis er det mellom 25 og 75 kilo – og de aller, aller fleste har 50 kilo som maks taklast.

Hvor langt kan last stikke ut foran?

Du må sikre all last du frakter på tilhenger. Lasten skal ikke strekke seg mer enn 15 centimeter. utenfor kjøretøyets sider, og last som stikker med enn 1 meter ut bak kjøretøyet skal være tydelig merket. Lasten skal ikke kunne forskyve seg eller falle av.

Er nyttelast inkludert fører?

Nyttelast er tillat last inklusive fører, drivstoff og annet materiell som medbringes i kjøretøyet. I vognkortet står tillatt nyttelast oppført, inkludert passasjerer. Dette betyr at man må trekke fra vekten på eventuelle passasjerer for å finne ut hva man kan laste av verktøy, varelager og annet nødvendig utstyr.

Hva skjer om man overstiger nyttelast?

Resultatet blir kjøreforbud, inntil bilen er innenfor tillatt totalvekt igjen. Det betyr i praksis at man må sette igjen enten bagasje eller passasjerer.

Hvor mye kan en 4 akslet lastebil?

Kjøretøy med 4 aksler

32 tonn hvis drivakselen med dobbeldekk og luftfjæring, eller med en tilsvarende anerkjent utrustet fjæring, eller hvis hver drivaksel er utrustet med dobbeldekk og maksimal aksellast på 9,5 tonn per aksel ikke overskrides.

Leave a Comment