Hvilken motorsag er best?

1. Husqvarna 135 – BEST I TEST MOTORSAG. Husqvarna 135 blir best i test, fordi den er en velbalansert og god avveid motorsag med få vibrasjoner og mye kraft. Den passer huseiere med både små og store trær på tomten.

Hvordan vedlikeholde motorsag?

Hvordan vedlikeholde motorsagen
  1. Kontroller kjede og oljenivået før hver bruk.
  2. Hold kjedet skarpt for effektiv bruk og for å forhindre tilbakeslag.
  3. Fjern smuss og skitt fra motorsagen etter hver bruk.

Hvordan funker en motorsag?

Motorsag er en motordrevet sag for felling og kvisting av tømmer. Sagen kutter ved hjelp av sagtenner som er festet til en kjede. Kjeden roterer langs kanten av et ovalt sverd og drives av en bensinmotor eller elektrisk motor (se figur).

Hvilken motorsag er best? – Related Questions

Kan man bruke vanlig bensin på motorsag?

Bruk bare bensin med et minimumsoktantall på 90 ROZ (av hensyn til helse og miljø, anbefaler vi å bruke blyfri bensin.)

Hvor langt sverd på motorsag?

Anbefalt lengde er 12″ og 14″. Mest optimalt vil være 12″ sverd. På motorsager som er på 40-50 cc er det mest vanlig med . 325 i 1.3mm og 1.5mm (1,6mm på en del Stihl sager), lengder fra 13″-18″.

Hvordan stramme kjede på motorsag?

Veiledning for stramming av kjedet på motorsagen
  1. Koble ut kjedebremsen.
  2. Bruk kombinøkkelen til å løsne sverdmutrene som låser koplingsdekselet.
  3. Løft opp sverdspissen og stram sagkjedet med strammeskruen ved å dreie den med klokken med kombinøkkelen.
  4. Bruk kombinøkkelen til å stramme sverdmutteren igjen.

Kan hvem som helst bruke motorsag?

Motorsag/ryddesag kurs – hvem trenger det? Alle som skal bruke motorsag i næringsrettet virksomhet og trenger bevis på dokumentert sikkerhetsopplæring, skal iht Arbeidsmiljøloven (forskrift om utførelse av arbeid §§ 10-1 og 10-2) gjennomføre teoretisk og praktisk opplæring.

Hvorfor skjærer motorsagen skjevt?

Forhold som kan føre til at motorsagkjeden skjærer skjevt, er: 1. Sløve kniver som er skadet av steiner eller andre harde gjenstander. Det er viktig å fjerne alle nærliggende gjenstander før du bruker en motorsag.

Hvor mye koster motorsag kurs?

Prislapp: 4000 -8000 kroner. De som er erfarne skogsarbeidere kan lese en god del på egen hånd, slik at de slipper billigere unna, blant annet gjennom et web-kurs. Et førerkort koster mellom 4000 og 8000 kroner – alt avhengig av hvilken utdanning som kreves.

Hva er aldersgrensa på motorsag?

Bruk av motorsag har en nedre aldersgrense på 15 år.

Er det aldersgrense på motorsag?

Aldersgrense for bruk av motorsag er regulert i forskriften «Arbeid av barn og ungdom». Denne sier at ungdom mellom 15 og 18 år har forbud mot arbeid som kan medføre særlig fare. Både motorsag, båndsag o.l. kommer inn under denne forskriften. Det betyr at aldersgrensa for selvstendig bruk er 18 år.

Hvordan lagre motorsag?

Motorsagen skal alltid oppbevares tørt. Sørg for at stedet er godt ventilert og beskyttet mot vær og vind. Det er ikke tilrådelig å oppbevare maskinen utendørs.

Når må man skifte sverd på motorsag?

Hvis sporet er for slitt og V-formet, vil kjedet kunne bikke eller velte i skåret. Da slutter plutselig kjedet å skjære noen centimeter nedi stokken. Du må da skifte sverdet.

Hvor ofte file motorsag?

Vi anbefaler filing av rytterne når sagtennene er filt tre til fire ganger på grunn av normal slitasje. Hvis kjedet har saget i f. eks. stein eller grus, og derfor må files ordentlig, er det også viktig å sjekke rytternes skarphet.

Hvor ofte skifte tennplugg motorsag?

Bytt tennplugg regelmessig

Det er også bra å bytte tennpluggen regelmessig, gjerne 1-2 ganger per år, avhengig av hvor mye sagen er bruk. En ny tennplugg gir bedre gnist og dermed bedre forbrenning, noe som igjen gjør at sagen går bedre og får mer kraft.

Leave a Comment