Hvilken lege skal jeg velge?

6 steg for å finne en god fastlege
  1. Spør familie, venner og kjente. Det første du kan gjøre er å spørre familie, venner og bekjente hvem som er deres favoritt-fastleger.
  2. Sjekk hva andre pasienter mener.
  3. Undersøk legekontoret.
  4. Sjekk tilgjengelighet.
  5. Møt fastlegen personlig.
  6. Bytt fastlege dersom du er misfornøyd.

Hva skjer med journalen når man bytter fastlege?

Ved bytte av fastlege kan pasienten kreve at journalen overføres til den nye fastlegen. Opprinnelig fastlege skal oppbevare kopi, men ikke lenger enn det som er nødvendig. Når fastlegen flytter har han rett til å ta med seg journaler for pasienter på egen liste.

Hvor lang tid tar det å bytte fastlege?

Hos svært populære fastleger kan det nok ta en god stund å få plass. Hvis dette gjelder en fastlege som f eks er ny, holder til i en by, kan det ta kortere tid. Det er altså ingen fasit og ikke et fast svar her. Det tar så lang tid som det tar at 25 stykker slutter å ha den fastlegen du ønsker.

Hvilken lege skal jeg velge? – Related Questions

Hva gjør man når fastlegen slutter?

Hvis fastlegen din slutter, vil du bli flyttet til en annen fastlegeliste. I noen tilfeller kan du bli flyttet til en liste uten fast lege. Når du står på en liste uten fast lege, vil det i noen tilfeller være en vikar som ivaretar fastlegens ansvar. Det kan også være at andre leger i kommunen tar dette ansvaret.

Hvor mange står uten fastlege?

En rekke kommuner sliter med å rekruttere fastleger, og en ny kartlegging utført av Allmennlegeforeningen viser at over 235.000 innbyggere i dag mangler fastlege. Det betyr at hver 24. innbygger står uten fastlege.

Hvor mange ganger i året kan man bytte fastlege?

Det er lov å foreta inntil to bytter av fastlege per kalenderår. I tillegg kan man bytte fastlege hvis man melder flytting til Folkeregisteret eller dersom fastlegen man har slutter eller reduserer lengden på listen sin. Det er mulig å velge blant alle fastleger i Norge som har ledig plass på listen sin.

Hvor mye tjener en fastlege?

Fastleger yngre enn 30 år hadde en gjennomsnittlig bruttoinntekt litt under 1 250 000 kroner, fastleger 67 år og eldre lå godt over 2 000 000 kroner. Fastleger med færre enn 750 pasienter på lista hadde en gjennomsnittlig bruttoinntekt på 1 400 000 kroner, de med 1 500 eller flere pasienter lå ca. 870 000 kroner over.

Hvordan få overført journal?

Når du har fått bekreftelse fra Helfo på at du har fått ny fastlege, kan du be om å din journal overført. Journalen overføres elektronisk, og om du også har en papirjournal, ettersendes denne pr post. Om der er originalpapirer som ikke kan erstattes, må brevet sendes rekommandert.

Har fastleger en fastlege?

Hei! Ja, fastleger har sin egen fastlege. Leger kan som alle andre mennesker også ha behov for en medisinskfaglig vurdering, behandling og oppfølging. Enkle undersøkelser kan en lege selvfølgelig kunne utføre på seg selv, og også ta prøver.

Hvem er Norges mest populære fastlege?

I 2018 hadde fastlegene i Norge i snitt 1.100 pasienter, ifølge Helsedirektoratet. Norges mest populære lege, ifølge vurderingene på Legelisten, Lars Erik Halvorsen, har 1.400 pasienter og 50 på venteliste. Han sier han er opptatt av et stabilt lege-pasientforhold.

Har man krav på fastlege?

Enhver som er bosatt i en norsk kommune, har rett til å stå på liste hos lege med fastlegeavtale. Det samme gjelder asylsøkere og deres familie når de er medlem av folketrygden.

Kan man som lege henvise seg selv?

All henvisning til videre helsehjelp er offentlig, siden legelisens er et høyst offentlig anliggende. Indikasjon for å henvise skal fylle de samme kriteriene om det gjelder deg selv eller pasienter, i praksis heller strengere om det er for deg selv.

Hva kan legen ta betalt for?

Betaling for annet enn konsultasjonen
  • Resept, sykmelding, rekvisisjoner og henvisninger.
  • Tillegg for smitteprofylakse.
  • Tillegg for forbruksmateriell.
  • Informasjon og kvittering.

Når legen ikke tar deg på alvor?

Dersom et møte ikke fører til endringer kan du sende en skriftlig klage til legekontoret. Ombudet kan bistå deg med dette. Du har rett til å bytte fastlege inntil to ganger per år. Hvis det er aktuelt kan du ringe 800 HELSE (800 43 573), eller gå inn på hjemmesiden www.helse.norge.no.

Hvor lang tid tar det å bli henvist?

Svar på henvisning

Behandlingssted som har mottatt din henvisning skal innen 10 dager vurdere om du har rett til utredning og/eller behandling hos spesialist. Du vil motta et brev fra behandlingsstedet med informasjon om du har blitt vurdert til å ha rett til helsehjelp eller ikke.

Kan fastlege henvise til hudlege?

For å gå til en offentlig hudlege MÅ du ha henvisning fra fastlegen eller en annen lege. På grunn av den offentlige subsidieringen vil egenandeler pasienten betaler som oftest være ganske begrenset. Offentlige hudleger kan ha relativt lange ventetider.

Når man ikke får hjelp?

Ring legevakten på 116 117. Legevakten er døgnåpen, og tilbyr hjelp ved akutt sykdom, skader og kriser. Ring nærmeste legevakt gratis på telefonnummer 116 117 når fastlegen ikke kan nås.

Hvem kan vurdere en henvisning?

Det er behandlingsstedet som mottar henvisningen din, som vurderer dette. Den konkrete avgjørelsen er det helsepersonell som tar, vanligvis en legespesialist. Du får tilbud om utredning og/eller behandling på sykehus eller hos spesialist. Du skal samtidig få en bindende frist for når helsehjelpen senest skal starte.

Hva vil det si at en henvisning er vurdert?

Når du blir henvist til sykehus vurderer de om du har rett til nødvendig utredning eller behandling i spesialisthelsetjenesten.

Leave a Comment