Hvilken informasjon kan man få fra elektromagnetisk stråling fra verdensrommet?

Strålinga fra verdensrommet kan gi oss informasjon om fjerne planeter, solsystemer og galakser. Denne informasjonen er umulig for oss å få ved å reise ut i rommet, fordi det tar for lang tid. Stråling reiser med lysets hastighet, og det trengs med de enorme avstandene som skal tilbakelegges.

Hvilken type stråling når jorda fra verdensrommet?

Jordas atmosfære stopper gammastråling, røntgenstråling, lange radiobølger (over ca. 11 meter), store deler av mikrobølgestrålingen, det meste av det infrarøde lyset og så å si alt ultrafiolett lys fra verdensrommet.

Hva er en elektromagnetisk stråling?

Elektromagnetisk stråling er stråling av energi i form av fotoner som strømmer med lysets hastighet fra en strålingskilde. Elektromagnetisk stråling kan oppfattes som bølger, derfor kalles det også «elektromagnetiske bølger».

Hvilken informasjon kan man få fra elektromagnetisk stråling fra verdensrommet? – Related Questions

Hvor farlig er elektromagnetisk stråling?

Basert på oppsummert forskning konkluderer WHO med at det ikke foreligger resultater som bekrefter noen helsekonsekvenser av eksponering for lave nivåer av elektromagnetisk stråling. Det er behov for å vite mer om eventuelle biologiske effekter. Slike effekter er ikke nødvendigvis helseskadelige.

Hvordan elektromagnetisk stråling dannes i et atom?

Emisjonsspektre – elektromagnetisk stråling fra atomene: Når et elektron i et atom blir tilført energi, for eksempel når to atomer skumper borti hverandre eller et annet elektron gir det en dytt, hopper elektronet til et av de høyere nivåene i atomet. Senere kan det falle ned igjen til et lavere nivå.

Hva er elektromagnetisk stråling Quizlet?

Hva er elektromagnetisk stråling? Elektromagnetisk stråling er energi i form av elektromagnetiske bølger. EM oppstår når leddede partikler sender ut energi. Stråling er energi i form av bølger eller partikler.

Er elektromagnetisk stråling lys?

Synlig lys, radiobølger og røntgenstråling er eksempler på elektromagnetisk stråling (EMS). EMS er energi som overføres gjennom det tomme rom eller gjennom materie i form av elektromagnetiske bølger. Når en elektriske ladning forandrer sin energitilstand fører det til bølger som beveger seg.

Hva er ikke elektromagnetisk stråling?

Ikke-ioniserende stråling omfatter frekvensområdet for UV-lys (ultrafiolett lys), synlig lys, IR-lys (infrarødt lys), laser, lydbølger (akustisk), mikrobølger og radiobølger samt elektromagnetiske felt (se illustrasjonen).

Er lyd elektromagnetisk stråling?

På samme måte som elektromagnetiske stråler er lyd bølger. Men dette er også omtrent det eneste disse to har tilfelles. Når vi snakker bruker vi stemmebåndet til å presse ut luften i mengder, ettersom hvilken lyd vi vil lage.

Hvordan blir det sendt ut elektromagnetisk stråling?

Hvordan strålingen oppstår

Gammastråling sendes ut i forbindelse med kjernereaksjoner. Langbølget stråling (radio- og mikrobølger) sendes ut fra elektroniske svingekretser og antenner og skyldes en samlet bevegelse av de elektriske ladningene i antennen.

Hvilken type stråling har høyest energi?

Gammastråling er den stråletypen som har kortest bølgelengde og inneholder mest energi.

Hvordan måle elektromagnetisk stråling?

Elektromagnetiske feltmålinger er målinger av omgivelsene (rundt) elektromagnetiske felt. Målingene utføres ved hjelp av spesielle sensorer eller sonder, slik som EMF-meter. Disse sensorene eller måleapparatene kan bli generelt ansett som antenner, men med forskjellige egenskaper.

Er magnetisme farlig?

Magneter gir ingen forgiftningsfare ved svelging og vil normalt passere gjennom mage- og tarmkanalen i løpet av noen dager. Problemer kan imidlertid oppstå dersom flere magneter eller andre metallbiter svelges samtidig.

Hvor farlig er stråling fra mobil?

Fant ikke helseeffekter

Ekspertgruppen tok for seg en rekke mulige helseeffekter av svake elektromagnetiske felt og vurderte forskningen på hvert enkelt område. Den konkluderte med at mobiltelefoner og annet utstyr ikke kunne gi vesentlige helseeffekter, slik som kreft eller annen alvorlig sykdom.

Kva type elektromagnetisk stråling er aller mest energirik?

a) Ultrafiolett stråling (UV-stråling) er elektromagnetisk stråling med bølgelengde 200−400 nm. UV-stråling har lavere bølgelengde enn synlig lys. b) UV-A, B og C har alle forskjellig bølgelengde, A med lengst bølger og C med kortest. UV-C er mest energirik, UV-A trenger lengst inn i huden.

Er elektromagnetisk stråling radioaktiv stråling?

Radioaktivitet – eForelesning

Radioaktivitet er partikler eller elektromagnetisk stråling som blir sendt ut fra ustabile atomkjerner.

Hva slags stråling har vi?

Denne strålingen kalles nukleær stråling; noe misvisende kalles den også radioaktiv stråling, selv om det ikke er strålingen som er radioaktiv. De tre vanligste strålingstypene er alfastråling, betastråling og gammastråling. Atomene som strålingen kommer fra kalles radionuklider (figur 2).

Hvilken elektromagnetisk stråle har mest energi?

Energien i elektromagnetiske bølger øker med proporsjonalt med frekvensen. Dvs. at energien = konstant frekvensen, og dermed vet vi at strålingen som har høyest frekvens (eller kortest bølgelengde) er mest energirik.

Hva skjer når solstrålene treffer jorda?

Solstrålene som absorberes av jorden fører til oppvarming av bakken og verdenshavene, som igjen stråles ut som langbølget stråling. Men ikke all denne energien sendes ut som stråling, en god del av energien fører til fordampning (evaporasjon) av vann som stiger opp i atmosfæren .

Leave a Comment