Hvilken forsikring dekker knust vindu?

Er vinduet knust som følge av en skade kan du være dekket av husforsikringen.

Hva dekker LO innbo forsikring?

Innbo dekker:
  • Brann, lynnedslag og eksplosjon.
  • Vannskader.
  • Tyveri og skadeverk.
  • Tyveri av sykkel og barnevogn inntil kr 40 000.
  • Ansvar & rettshjelp.
  • Naturskader.
  • Merkostnader når boligen er ubeboelig etterskade.
  • Bekjempelse av insekter (veggedyr, skjeggkre og kakerlakker)

Hva dekker ikke innboforsikring?

Det kan være greit å være klar over hva innboforsikringen ikke dekker, så du ikke får deg en overraskelse om uhellet skjer: Skader som ikke kan knyttes til en hendelse eller tidspunkt, som for eksempel at gjenstanden kun er borte/mistet. Skader som skyldes manglende vedlikehold og slitasje.

Hva er inkludert i innbo?

Innbo inkluderer som sagt løse gjenstander i boligen din. En enkel tommelfingerregel på hvorvidt en gjenstand er innbo eller ikke, er å tenke over hva som ville blitt med deg når du flytter.

Hva defineres som skadeforsikring?

Hva er skadeforsikring? Skadeforsikring er forsikring av eiendeler, ting og ansvar som gir økonomisk tap hvis skade inntreffer. Eksempler på skadeforsikringer er bil-, hus-, båt- og bunadsforsikring. Både kjøretøy-, bolig-, reise- og dyreforsikringer går under kategorien skadeforsikringer.

Er kjøkkeninnredning innbo?

Ting som gulv, varmepumpe, kjøkkeninnredning og integrerte hvitevarer er ikke ansett som innbo, men som en del av huset. Har du hatt skade på disse tingene er det som hovedregel husforsikringen som dekker dette.

Er mobil dekkes av innboforsikring?

Ja, standard innboforsikring dekker både tyveri og skader på mobil, pc og nettbrett. For å også være sikret mot uhellsskader i og utenfor boligen din, må du velge topp innboforsikring.

Er briller dekket av innboforsikring?

Innboforsikring standard dekker briller ved brann og tyveri. Innboforsikring topp dekker i tillegg fysisk skade på brillene hvis du har hatt et uhell. Har du ekstra dyre briller, anbefaler vi en egen brilleforsikring. Da er du også dekket hvis du mister brillene.

Hva er forskjellen på innbo og løsøre?

Innbo er gjenstander som naturlig hører til inne i et hus. Både veggfaste og løse gjenstander kommer inn under begrepet innbo, men noen fastmonterte ting kan også falle inn under boligen. Løse gjenstander som sykler, plenklippere, snøfresere og hagemøbler kalles ofte for løsøre.

Hva dekker innboforsikring i borettslag?

Bor du i et borettslag eller sameie har du sammen med resten av beboerne en felles hus- og bygningsforsikring. I tillegg velger de fleste å kjøpe en innboforsikring som dekker møbler, klær, elektronisk utstyr og andre eiendeler.

Hvem arver innbo?

Det normale ved fordeling av innbo er at arvingene foretar en fordeling seg imellom og kaster det som blir igjen. Hvis arvingene ikke blir enige om fordelingen, kan hvem som helst av dem forlange at innboet eller deler av det blir solgt. Det vanlige er imidlertid at arvingene blir enige på basis av loddtrekning el.

Kan man nekte barn arv?

Arveloven sin hovedregel betyr ikke at barn har krav på å arve. Ingen har plikt til å etterlate seg noe hverken til barn eller ektefelle. Så lenge man er i live, står man fritt til å gjøre hva man vil med de verdiene man selv eier.

Kan barn arve foreldres gjeld?

Som arving kan du selv velge hvorvidt du ønsker å arve gjeld, som forbrukslån, boliglån og/eller gjeld fra kredittkort. Man arver altså ikke gjelden automatisk, og det er enkelt å frasi seg arv av gjeld.

Kan foreldre gi bort arv?

Utgangspunktet er at foreldre kan gjøre akkurat som de vil med sin egen formue så lenge de selv lever. De kan bruke den opp, gi den bort til et Frelsesarmeen eller gi alt til den ene av ungene (gullungen). Derimot kan foreldre ikke forvalte den andre forelder sin formue på denne måten.

Kan man gi bort hele sin formue?

Utgangspunktet er at enhver kan gi bort hele sin formue i levende live, uten at arvelovens regler kommer inn på forholdet. Foreldre kan således i prinsippet gi bort hele sin formue til en av sine barn eller til fremmede, uten at det krenker reglene om pliktdelsarv eller krever testaments former.

LES OGSÅ  Hvor mye mosjon trenger en Border Collie?

Kan man nekte å arve gjeld?

I utgangspunktet tar arvinger over både gjeld og formue når de arver. Det er likevel viktig å være klar over at de kan velge om de ønsker å gjøre det eller ikke. Man arver ikke gjelden automatisk, man kan frasi seg både arv og gjeld.

Kan man gi huset til et av barna?

Det er ikke noe i veien for at en forelder gir bort eiendom i gave til kun ett av barna sine. Det er ingen lov som krever rettferdig fordeling mellom to barn, så lenge forelderen er i live. Det avgjørende, for at det ikke skal rammes av arvelovens regler, er at gaven gis med virkning mens man lever.

Hvor mye penger kan man arve uten å betale skatt?

Arveavgift er avgift på arv eller gave. Fribeløpet er inntil kroner 470 000. Arveavgiften reguleres av arveavgiftsloven og satsene fastsettes hvert år av Stortinget.

Leave a Comment