Hvilken farge på garasjeport?

Fargen på garasjeporten bør være tilpasset hovedhuset og fremheve husets farger, men unngå allikevel gjerne at det blir en ren gjentakelse av fargene på hovedhuset.

Hvor bred bør garasjeporten være?

En garasjeport med bredde på 4,90 m, gjør det enkelt å kjøre inn og ut, selv om det allerede står en bil parkert i garasjen. 4,90 m er standardstørrelsen på en 6,2 m bred garasje. Høyden på portene leveres fra 1,87 – 3,95 m. Dersom du har en SUV med skiboks bør du ha 2,30 m høyde.

Hva skal man smøre garasjeport med?

Hvis garasjeporten din bråker, skyldes det ofte at trinsehjul og beslag er tørre. Disse bør smøres med olje/smøremiddel en gang i året. Smør opp alle bevegelige deler med olje. Dersom du har torsjonsfjær (fjær som går på tvers av garasjeporten) så skal du også smøre denne.

Hvilken farge på garasjeport? – Related Questions

Hvorfor stopper garasjeporten?

Garasjeportåpneren har en innebygget sikkerhetsfunksjon så den skal stoppe når den møter motstand eller en hindring. Dette er for å unngå personskader, skade på port og skade på garasjeportåpneren.

Hvordan vedlikeholde garasjeport?

Når garasjeporten bråker unormalt mye er det på tide å smøre bevegelige deler som hengsler, hjul, skinner og fjærer. Alle bevegelige deler bør smøres minst en gang i året, gjerne før vinteren virkelig setter inn. Spesialt viktig er det å smøre fjærene da disse ofte blir glemt.

Hvordan vaske garasjeport?

Vask porten med svamp og mildt såpevann

Med garasjeporten vil spyling med hageslangen ta det meste av skitten, og deretter, for en mer grundig vask, bør du bruke en god svamp og mildt såpevann uten slipemiddel. Har du en flaske grønnsåpe stående, kan du bruke den, eller en god bil-sjampo.

Hvordan justere liftmaster?

Trykk og hold den firkantede programmerings-tasten (mellom OPP- og NED-tastene) til OPP-tasten begynner å blinke. 2. Trykk og hold så OPP-tasten til den ønskede endeposisjonen for OPP er nådd. og justeres svært nøyaktig.

Hvor høy må en garasje være?

Mønehøyden skal ikke være over 4,0 m og gesimshøyde ikke over 3,0 m. Høyde måles i forhold til ferdig planert terrengs gjennomsnittsnivå rundt bygningen. Bygningen kan oppføres i én etasje og kan ikke underbygges med kjeller. Tiltaket skal plasseres minst 1,0 m fra nabogrense og annen bygning på eiendommen.

Er det lov å bo over garasjen?

Kan jeg bygge en leilighet i eller over garasjen? En garasje kan i utgangspunktet ikke brukes som boenhet. Dersom garasjen ønskes brukt som bolig/varig oppholdsrom legges andre krav til grunn fra kommunen.

Hvor langt må garasjen stå fra huset?

Avstand til andre byggverk: Mindre frittliggende bygninger, slik som garasje med grunnflate under 50 m², skal plasseres minst 1,0 meter fra bygning i samme bruksenhet, og minst 2,0 meter fra bygning i annen bruksenhet. For garasjer større enn 50 m², er avstandsregelen minimum 8 meter fra annen bygning.

Er garasje søknadspliktig?

Regler og byggesøknad

Regler for å bygge garasje er at man slipper å søke kommunen dersom bygget blir lavere enn fire meter, har gesimshøyde lavere enn 3 meter og ikke overstiger 50 kvm i grunnflate. Bygget kan ikke ha flere enn en etasje og ikke kjeller.

Kan man bygge garasje inntil husvegg?

Trenger jeg å søke kommunen? Bygging av garasje inntil huset vil i de aller fleste tilfeller kreve en byggesøknad og tilhørende nabovarsel. Det er bare tilbygg under 15 kvadratmeter som ikke vil være søknadspliktig. For frittstående garasjer er grensen 50 kvadratmeter.

Hvem skal ha nabovarsel Ved bygging av garasje?

Alle naboer og gjenboere skal motta nabovarsel i en byggesak. Både eiere og festere av eiendommer som er bebygde og eiendommer som er er ubebygde skal ha varsel. Det er ikke nødvendig å sende nabovarsel til kommunale veier. I spesielle tilfeller kan kommunen kreve at andre eiere eller festere skal få nabovarslet.

Leave a Comment