Hvilken el sparkesykkel til barn?

E-way E-2520. Den helt nye el sparkesykkelen for barn, E-2520 fra E-Way, er utnevnt til testvinner blant de beste for barn fra 12 år. Den har en optimal rekkevidde fra 15-20 km, og drar godt i motbakker (18A) med lav egenvekt.

Hvilken sparkesykkel er best?

Testvinner – El-sparkesykkel
  • Xiaomi Pro 2 Nordic Edition – BEST I TEST EL-SPARKESYKKEL.
  • Segway-Ninebot Max G30D II – BESTE PREMIUMVALG INNEN EL-SPARKESYKKEL.
  • Segway-Ninebot E25D – BESTE BUDSJETTVALG.
  • E-WAY E500.
  • Segway-Ninebot F30D.
  • Xiaomi 1S Nordic Edition.
  • E-way E250.
  • GoRunner Comfort 10.

Hvor høy sparkesykkel?

Personhøyde Typisk alder Anbefalt sparkesykkel høyde
138-149 cm 9-11 år 75-80 cm
149-160 cm 11-13 år 75-85 cm
160-172 cm 13-15 år 78-85 cm
Over 172 cm 15+ år 79+ cm

Hvilken el sparkesykkel til barn? – Related Questions

Kan barn under 12 år kjøre el sparkesykkel?

Aldersgrense på elsparkesykkel

Aldersgrensen for å kjøre elsparkesykkel er 12 år.

Hva skjer hvis barn under 12 år kjører el sparkesykkel?

Den viktigaste lovendringa er at ingen under tolv år får lov til å køyra elektrisk sparkesykkel. Dette gjeld både leigesyklar og eigne. Det betyr at sjølv om ungen fekk elsparkesykkel til 10-års dagen har ho ikkje lov til å bruka han før ho feirer 12 år. – Dette er eit høgrisiko køyretøy med høgt skadepotensiale.

Hva er aldersgrensa på el-sparkesykkel?

Brudd på de nye elsparkesykkelreglene beholder dagens satser, ifølge Samferdselsdepartementet. Nå er det dessuten forbudt for barn under tolv år å kjøre elsparkesykkel, i tillegg til at det er påbud om bruk av hjelm for alle under 15 år.

Hva er straffen for å kjøre el-sparkesykkel?

Straffen for brudd på reglene for elsparkesykler vil mest sannsynlig være en bot, etter vegtrafikkloven § 31 . Elsparkesykkelen kan også bli inndratt og man kan bli sittende med ansvaret for ulykke, dersom det skjer.

Kan man miste lappen ved å kjøre sparkesykkel?

Fra i dag kan du miste lappen om du kjører i fylla på elsparkesykkel. Du kan også miste forsikringsdekningen om du kjører elsparkesykkel med for høy promille. De nye reglene for elsparkesykkel trer i kraft i dag, og det innføres blant annet en promillegrense på 0,2 og aldersgrense på 12 år.

Blir el-sparkesykkel ulovlig?

Etter kjøretøyforskriften § 2-5 regnes en elektrisk sparkesykkel som en “sykkel” i lovens forstand. Det vil blant annet si at det ikke er lov med elektriske sparkesykler som har en hastighet på mer enn 20 km/t. Brudd på den bestemmelsen vil normalt resultere i en bot etter vegtrafikkloven § 31 .

Er det påbudt med hjelm på sparkesykkel?

Aldersgrensen for å kjøre elsparkesykkel blir 12 år. Det blir påbud om at barn under 15 år skal bruke hjelm. Små elektriske kjøretøy omklassifiseres fra «sykkel» til «motorvogn».

Hva skjer om man blir stoppet med ulovlig sparkesykkel?

Blir du tatt i å bruke en elsparkesykkel som går fortere enn 20 kilometer i timen, står du i fare for å bli bøtelagt, tape førekortet og i verste fall havne i fengsel. Havner du i en ulykke vil forsikringsselskapet neppe hjelpe deg, og du vil måtte ta erstatningsansvaret selv.

Kan politiet ta sparkesykkel?

Ett av fokusområdene er nettopp kontroll som inkluderer test av hastighet. Bakgrunnen for dette er at det har skjedd flere stygge ulykker med el-sparkesykkel som har medført alvorlige skader. Politiet kan blant annet sjekke el-sparkesykkelen din dersom de mistenker at du har gjort noe straffbart.

Er det påbudt med hjelm på elsykkel?

Det er ingen plikt til å bruke hjelm for voksne og for barn over 15 år, men NAF oppfordrer alle til å bruke hjelm, enten du bruker elektrisk sparkesykkel, eller sykkel. Hjelm reduserer risikoen for hodeskader betraktelig.

Er det lov å kjøre el sparkesykkel uten hjelm?

Du må være minst 12 år for å kjøre elsparkesykkel. Du må bruke hjelm hvis du er under 15 år. Du skal holde deg edru.

Kan man kjøre elsparkesykkel på natta?

Alarmfunksjoner med lyd skal være avslått på elsparkesykler mellom kl. 20:00 og 07:00 natt til hverdager, og mellom kl. 20:00 og 09:00 natt til lørdager, søndager og helligdager. Tillatelsesordningen gjelder for all offentlig grunn, det vil si grunn som er eid av en kommunal, fylkeskommunal eller statlig virksomhet.

Kan man bruke el sparkesykkel i regn?

Ja, noen el-sparkesykler kan brukes i regnvær. Det er viktig å sjekke IP-graden til ditt produkt for å se hvor støv og vannresistent produktet ditt er. Vi anbefaler å unngå vanndammer og tungt regn.

Leave a Comment