Hvilke yrker bør man satse på 2021?

Her er de 15 mest etterspurte jobbene i 2021:
 • Lærere.
 • Digitale innholdsprodusenter.
 • Profesjonelle og personlige trenere.
 • Spesialiserte ingeniører.
 • Spesialister innen mental helse.
 • UX-designere.
 • Spesialister innen data science.
 • Spesialister innen kunstig intelligens.

Hvordan velge riktig yrke?

10 tips til valg av utdanning
 1. Velg noe du interesserer deg for! Hvilke verdier og interesser har du?
 2. Ta hensyn til egenskaper og ferdigheter. Hva har du anlegg for?
 3. Skaff informasjon!
 4. Vurder jobbmulighetene.
 5. Sjekk lønnsnivå
 6. Velg riktig studiested.
 7. Vil du studere i utlandet?
 8. Fullfør utdanningen!

Hva skal jeg gjøre etter videregående?

Etter videregående er det vanlig enten å begynne å jobbe, studere ved høgskole eller universitet eller gå folkehøgskole. Noen velger også å reise for gøy, for å lære språk eller jobbe. Les mer her. Det stemmer at man velger seg et slags fag og studerer det i for eksempel 3 eller 5 år på universitet og høgskole.

Hvilke yrker bør man satse på 2021? – Related Questions

Er det lurt å ta friår etter vgs?

Men det er mulig å bruke opptil to friår etter videregående og fortsatt søke seg inn på høyere utdanning med førstegangsvitnemål . Noen vet ikke hva de vil studere – da kan det være lurt å bruke den første tiden etter videregående til å få litt andre impulser og tenke seg godt om før man begynner på et studieløp.

Hvor mange tar friår etter vgs?

Hver femte tar friår

Hver femte student i Norge tar to friår før de fortsetter på høyere utdanning etter videregående. Dette er også vanlig i de andre nordiske landene, skriver de i artikkelen.

Hva kan man gjøre etter studiespesialisering?

Du oppnår
 • sykepleier, lege eller veterinær.
 • ingeniør, jurist eller økonom.
 • lærer, psykolog eller forsker. Du kan også utdanne deg til andre yrker – med generell studiekompetanse kan du søke de fleste studier ved høyskoler og universiteter.

Hvilke jobber kan man få uten utdanning?

Start med blanke ark! Det finnes en rekke yrker der du kan starte uten utdanning. I noen yrker kan du ta utdanningen underveis. Her er noen eksempler: Konduktør, kabinbesetning (fly), trikkefører, gravferdskonsulent, barnehageassistent, vekter, butikkmedarbeider, fengselsbetjent.

Hva skal man gjøre når man ikke vet hva man vil bli?

Å skulle ta avgjørende valg for fremtiden kan kjennes helt umulig når du er ung og ikke aner hva du vil bli.

Hvis det er vanskelig å velge kan det være lurt å:

 1. snakke med rådgiver.
 2. snakke med kontaktlærer.
 3. dra på «åpen dag».
 4. ta kontakt med skolen/skolene du er interessert i.

Hvor mange alderspoeng har jeg?

Du får automatisk alderspoeng ut i fra hvilket år du er født. Fra og med det året du fyller 20 år får du 2 alderspoeng for hvert år, hvis du har fullført og bestått videregående opplæring. Du kan ikke få mer enn 8 alderspoeng. Tabellen gjelder for opptak til studier med studiestart høsten 2022 eller våren 2023.

Hvordan kan jeg få 5 i snitt?

Du summerer alle tallkarakterene og deler deretter på antall karakterer. Dette gjennomsnittet, med to desimaler, multipliseres med 10. Les mer om hvordan du regner det i linken. Du går helse og du kan like gjerne karakter 5 der som en annen linje.

Hva er 23 5 regelen?

Universitet og høgskole – 23/5regelen. Fyller du 23 år eller meir det året du skal søkje om opptak, kan du få generell studiekompetanse på grunnlag av 23/5regelen. Du må fylle 23 år eller meir det året du søkjer om opptak. Du må dokumentere at du har fullført og bestått alle dei seks studiekompetansefaga.

Hvor mange alderspoeng 22 år?

Året du fyller 20: til sammen 2 alderspoeng. Året du fyller 21: til sammen 4 alderspoeng. Året du fyller 22: til sammen 6 alderspoeng. Året du fyller 23: til sammen 8 alderspoeng.

Hva er vanlig å få i snitt?

Skoleåret 2021–2022 hadde avgangselevene i grunnskolen i gjennomsnitt 43,4 grunnskolepoeng, en liten økning fra 43,3 året før. Med dette er elevenes karaktersnitt nok en gang rekordhøyt. Tallene finner du i statistikkbanken.

Hva er det høyeste du kan få i snitt?

Over 6 i snitt

Siden tallkarakterskala i videregående opplæring går fra 1 til 6, er det ikke mulig å snittkarakter som er høyere enn 6.

Hvor mye er 180 studiepoeng i snitt?

En bachelorgrad er på 180 studiepoeng. Du får studiepoeng for hvert fag du fullfører, og når et studium gir 180 studiepoeng, betyr det den består av fag som til sammen gir dette. Du kan få 2 tilleggspoeng i ordinær kvote for å ha tatt fag som til sammen gir 60 studiepoeng.

Hva er et B snitt?

​​​For søkere med bokstavkarakterer benyttes følgende​ omregningsskala som grunnlag for utregning av vektet gjennomsnitt: A=5, B=4, C=3, D=2, E=1.

Hvilke karakterer teller på vitnemålet?

Poengsum og karakterer

Slik regner du ut poengsummen din: Du summerer alle tallkarakterene og deler deretter på antall karakterer. Dette gjennomsnittet, med to desimaler, multipliseres med 10. Det er avsluttende karakterer i alle fag som legges til grunn, det vil si alle standpunkt- og eksamenskarakterer.

Hvor mye går man opp i lønn med 60 studiepoeng?

Som Fagbladet har skrevet om tidligere, så gir hovedavtalen mellom Fagforbundet og KS anledning til å sette fagarbeidere med 60 studiepoeng i en høyere stillingskode. Dette kan gi opptil 20.000 kroner i lønnsøkning, med visse forbehold og betingelser (se faktaboks).

Hva er minste lønn i Norge?

Minstelønn per time (fra 1.

For ufaglærte uten bransjeerfaring: 198,30 kr [tidligere: 188,40 kr, 01.06.2019–30.06.2021] For ufaglærte med minst ett års bransjeerfaring: 206,50 kr [tidligere: 196,50 kr, 01.06.2019–30.06.2021] For arbeidstakere under 18 år: 132,90 kr [tidligere: 126,50 kr, 01.06.2019–30.06.2021]

Leave a Comment