Hvilke virkemidler blir brukt i karen?

Språket i teksten er blant annet innpakket med metaforer og kontrastene. Den største kontrasten er Karen og postføreren (haren og reven). Karen er en fattig, liten og naiv jentunge, mens postføreren en rik mann som ikke bare er betydelig eldre enn henne, men også klokere og utnytter hennes uskyld.

Hva er motivet i Karens jul?

«Karens Jul» handler om ei fattig kvinne som ikke eier noe utover de usle klærne hun går i. Hun skal til og med ta seg av et lite barn. Hun har ikke noe hjem og må oppholde seg utenfor i dagtimene og i det iskalde huset på havna om natta. Det er altså denne kvinna og hennes spedbarn som er novellas hovedmotiv.

LES OGSÅ  Is Cadillac Eldorado a good car?

Hvilken synsvinkel bruker forfatteren i Karens jul?

Det er en vekslende synsvinkel. Den er stort sett autoral allvitende, men Karen skildres gjennom politimannens øyne. På den måten får vi gode miljøskildringer samtidig som vi får presentert det politimannen ser. Fortelleren går sjelden inn i personenes tanker.

Hvilke virkemidler blir brukt i karen? – Related Questions

Hvorfor er Karens jul naturalistisk?

Skram kan plasseres innenfor naturalismen. Hun var ikke redd for å skildre ting som ble regnet for stygt og frastøtende. I sine romaner og fortellinger tok hun også opp tabubelagte temaer, som seksualitet og død. I novellen «Karens jul» skildrer Amalie Skram fattigdom og nød med virkelighetsnære beskrivelser.

Hva er miljøet i Karens jul?

Det fysiske miljøet beskrives her som et område i oppløsning. Det er et område som befinner seg på kanten av sammenbrudd. På jorden markerer den smeltende snøen en overgang til en ny tilstand. Luften er ubestemmelig, tåkete og grå.

Hvilke naturalistiske trekk finner vi i novellen Karens jul?

NovellaKarens jul” er ei typisk naturalistisk novelle. Det er mange detaljerte hendinger, og skildringane av personane og miljøet er svært detaljerte og ”usminka”. Novella atterspeglar samfunnsforholda på denne tida, og novella er også fylt med kontrastar.

Hvordan er Karens jul samfunnskritisk?

Karens Jul” av Amalie Skram framstiller en kritikk av samfunnets kynisme overfor fattige. Det er verdt å bemerke seg at politimannen ikke på noe tidspunkt verken vurderer eller foreslår at Karen og barnet skal holde jul hos ham.

Hva er tema i karen?

Temaet i novellen er kvinnenes roller under 1800-tallet. Kvinnene hadde ikke veldig mye å si, og mennene var mektige de hadde høy stilling, det var dem så hadde høy utdanning. Postmannen var utro både mot Karen og kona. Og Karens kjærlighet var ekte, men postmanne misbrukte Karens kjærlighet.

LES OGSÅ  Er det farlig å ha hunden i senga?

Hva er forskjellen på Karen og Karens jul?

I Kiellands «Karen» er hovedpersonen gravid når vi møter henne. Hun sulter ikke men har til gjengjeld andre bekymringer. En viktig forskjell i novellas handling er at Karen i «Karens Jul» dør etter barnet er født, og at det skjer ufrivillig. I «Karens Jul» ønsker ikke Karen å dø, men hun vil bare klare seg selv.

Hva betyr Karen på norsk?

Karen er den vanlige danske varianten av det opphavlige greske navnet Katarina, slik det er med Kari på norsk og Karin på svensk. Katarina betyr ren med meningen seksuelt uberørt.

Hvordan dør Karen i Karens Jul?

Hun hadde blitt utnyttet av en mann, slik at hun ble med barn. Konstabelen vil jage henne vekk, men hun fryser så mye og ser så stakkarslig ut at han ikke har klarer det. Han lar hun få være der, men på selveste juleaften finner han Karen og barnet hennes døde. De hadde fryst i hjel.

Hvordan tolker du tittelen Karen?

Tittelen, Karen, er en enkel tittel. Karen var et vanlig jentenavn på den tiden novellen ble skrevet og man kan ganske enkelt tenke seg at det er navnet på hovedpersonen i novellen.

Er Karen naturalistisk?

Novellen Karens jul 1885 har blitt en klassiker og et godt eksempel på en naturalistisk tekst fra denne perioden.

Hvordan dør karen i karen?

I det øyeblikket styrtet Karen ut av kroa. Dette er vendepunktet i novellen. Ut i fra teksten dro hun til den lille gresstripa like ved kanten av den store torvgrava. Hun hadde oppdaget at postføreren utnyttet henne og tok derfor selvmord.

Hvor ligger Krarup Kro?

«Karen» utspiller seg på Krarup Kro, som ligger i Jylland. Stedsnavnet kan vise til Karup på Midtjylland. Det vil passe med de andre jyske byene som blir nevnte (Thisted, Lemvig, Ulstrup). Miljøet i «Karen» er kjennetegna av at Krarup Kro ligger på den øde, jyske heden.

Hvorfor var karen i skuret?

Hun har et nyfødt barn og har søkt tilflukt for kulden i huset fordi Madam Olsen, hennes arbeidsgiver og beskytter, har reist bort og ligger syk på landet. Karen overtalte politimannen til å la henne få bo i huset i tre dager til, selv om han helst mente at hun burde melde seg til fattigvesenet.

Når ble Karens jul gitt ut?

1885
Karens Jul / Opprinnelig utgitt

Er Karens jul aktuell i dag?

Selv om det ikke er noe tydelig konflikt, så kan “Karens jul” oppfattes som samfunnskritisk. Den skildrer forholdet mellom rik og fattig, og hvordan overklassen oppfører seg mot de som har lavere sosial status. Novellen kan også være aktuell i dag.

Leave a Comment