Hvilke trær er Salix?

Vier, selje og pil (Salix)

Hva er Salix pollen?

Salix. Pollen fra selje, vier og pil går under fellesbetegnelsen Salix og kryssreagerer med hverandre. Disse blomstrer på bar kvist rundt to uker før bjørka, i Sør-Norge fra midten av april og i Nord-Norge fra midten av mai. En av fem som reagerer på pollen fra bjørk får også symptomer fra Salix.

Er Salix giftig?

– Tar du med deg gåsunger inn, ber du om bråk, advarer pollenanalytiker. Mange nordmenn er nemlig allergiske mot såkalt salixpollen. De ser kanskje uskyldige ut, men skinnet kan bedra. Gåsunger kommer fra trær som produserer salixpollen, og er allergifremkallende.

Hvilke trær er Salix? – Related Questions

Hvordan ser Salix ut?

Selje (Salix caprea) er en art av lauvtre i vierfamilien. Den har rødgul kjerneved og grå bark. Selja kan bli opptil 20 m høy, med en diameter på 40 cm og en alder på 80 år. Rolf Utgård rapporterer fra Hvaler om nålevende seljer med opptil 140 cm i diameter.

Er det lov å plukke gåsunger?

I utgangspunktet har man ikke lov til å plukke med seg kvister fra skogen uten grunneiers tillatelse. Dette gjelder både kvister som ligger løst på bakken, samt kvister som skjæres løs eller rives løs fra trærne. Alt innholdet på trærne (utenom eventuelle bær på bringebærbusker) er nemlig grunneiers eiendom.

Har man lov til å ta granbar i skogen?

Arild Sørensen i Miljødirektoratet sier det samme. – Det er ikke en allemannsrett å brekke friske kvister eller ta med seg granbar. Det å hugge et tre enten det er et juletre eller ikke vil uansett ikke være tillatt.

Har du lov til å hogge trær i skogen?

Visste du at det å knekke av friske greiner eller lage hakk i trærne faktisk ikke er lov? Selv om allemannsretten gir oss rett til å bruke naturen, er det ikke alt som er lov.

Er det lov å ta med stein i naturen?

Plukke stein og mose og liknende

Du kan likevel ta med deg mindre mengder “naturprodukter av liten eller ingen verdi” som for eksempel en stein du finner i naturen, noe mose til en juledekorasjon, skjell, tang eller døde trær og røtter for å lage skulpturer av. Dette sier friluftsloven om allmennhetens høstingsrett.

Er det lov å gå på ski på en åker på vinteren?

Du kan fritt gå på ski i utmark. Det er en del av allemannsretten. Allemannsretten gir rett til å ferdes og oppholde seg i utmarka i Norge – når ferdselen “skjer hensynsfullt og med tilbørlig varsomhet”. Allemannsretten er lovfestet i friluftsloven.

Kan man felle døde trær?

Du har ikke anledning til å hogge ned større tørrfuruer eller større liggende døde trær. I de fleste deler av landet er det å brekke av noen greiner av et større grantre for å bruke som sitteunderlag eller barseng ansett som innenfor allemannsretten.

Kan man fiske fra privat brygge?

Du trenger ikke ha fiskekort eller tillatelse fra grunneier når du fisker fra land. Du må passe på at du ikke fisker for nærme hus eller hytte slik at du er til ulempe eller sjenanse for grunneier. Du kan heller ikke fiske fra privat brygge uten å spørre eier om tillatelse. Fisker du fra båt kan du fiske hvor du vil.

Kan pensjonister fiske gratis?

Alle opptil 20 år og pensjonister kan fiske gratis. Men det gjelder kun på begrensede områder. – Barn og ungdom inntill 16 år som skal fiske innlandsfisk slipper å betale statlig fiskeravgift, men de må ha grunneiers tillatelse til å fiske. Det er gratis.

Hvor kan man fiske gratis?

Det er gratis å fiske i sjøen og havet, så lenge du bruker fiskestang eller håndsnøre. Det er takket være allemannsretten. Fisking er en super måte å kombinere en fin naturopplevelse med matauk!

Er det lov å gå gjennom gårdstun?

Hva menes med “privat sone” rundt hus, hytte og gårdstun? Alle har ferdselsrett til fots i utmark. Det gjelder også i strandsonen langs sjøen. Det er ikke ferdselsrett på innmark, med unntak av ferdsel til fots og på ski på dyrket mark som er frosset eller snødekt.

Hvem eier stranden?

Eier du stranden?: Så mye av sjøen eier du. De som eier stranden, eier også sjøen på utsiden.

Er det lov med privat strand?

Friluftslovens § 8 fastslår at enhver har rett til å bade fra strand i utmark når det skjer i rimelig avstand fra bebodd hus eller hytte og uten utilbørlig fortrengsel eller ulempe for andre. At grunneier finner det irriterende at noen bader i området, er ikke tilstrekkelig til å forby bading.

Er det lov å gå på andres tomt?

«I utmark kan enhver ferdes til fots hele året, når det skjer hensynsfullt og med tilbørlig varsomhet.» Dette vil si at folk kan fritt, og oppholde seg, i skog og mark. Dette er jo store områder hvor andres bruk normalt er til liten sjenanse for eier.

Hvor mye koster det å skille ut en tomt?

Hvor mye koster det å skille ut en tomt? Det kommunale gebyret for å skille ut en tomt ligger normalt på mellom 5.000 – 40.000, avhengig av kommune. I Alta oppgir de for eksempel at gebyret er på 2.000 kroner mens det i Bærum komme er på omkring 25.000 kroner.

Er det ulovlig å gå i hagen til noen?

Hvis området du går over kan regnes som utmark (på eiendommen), har alle lov til å ferdes der, uavhengig av hvem som er grunneier.

Leave a Comment