Hvilke røde dager er betalt?

Rett til lønn for røde dager
  • nyttårsdag.
  • Skjærtorsdag.
  • Langfredag.
  • påskedag.
  • Kristi Himmelfartsdag.
  • pinsedag.
  • mai.
  • mai.

Hvor mye ekstra får man på røde dager?

Høytider utløser fri eller høyere lønn

Tariffavtalen regulerer også når den ansatte skal ha helgetillegg. Der de jobber inn i det som kalles røde dager får de tariffmessig utbetalt et helgetillegg på 133 prosent.

Hvor mye får man i helligdagstillegg?

Jobber du ordinær vakt på en helligdag, eller påskefaten, har du krav på 133,3 prosent i tillegg. Noen tariffavtaler kan ha andre bestemmelser om dette. Har du en ordinær timelønn på 205 kroner timen, vil du på en rød dag få utbetalt 477 kroner i timelønn.

Hvilke røde dager er betalt? – Related Questions

Hvor mye er 100% overtid?

Overtid etter loven registreres først når man passerer 9 timer pr dag og/eller 40 timer pr uke. En annen forskjell på lov og tariffavtale er at loven sier 40 % overtidstillegg, mens tariffavtaler i privat sektor gjerne gir 50 % frem til kl 21.00 og 100% etter kl 21.00 og på søndager.

Hvor mye er 100% tillegg?

For arbeid på de tre søndagene før jul gjelder reglene om søndagstillegg, som gir de ansatte et tillegg på 110 kroner pr time. Ved overtidsarbeid på søndager skal det betales 100% tillegg.

Hvordan regner man ut helligdagstillegg?

Jobber du ordinær vakt på en helligdag, eller etter klokka 12.00 på julaften og nyttårsaften, har du krav på 133,3 prosent i tillegg. Det vil si at hvis du har en timelønn på 222 kroner, kan du på en rød dag få et tillegg på 295 kroner.

Når får man 133%?

Ansatte i kommunene og helseforetakene har krav på et tillegg på 133 1/3 prosent per arbeidet time for arbeid mellom kl. 00:00 og 24:00 på helligdager (med unntak av søndager), samt mellom kl. 12:00 og 24:00 på pinse-, jul- og nyttårsaften og onsdag før skjærtorsdag.

Har man krav på 100 på røde dager?

Ansatte som arbeider på en helligdag, vil ha rett til betaling og overtidsbetaling på samme måte som arbeid på en søndag. I bedrifter med tariffavtale, er det vanlig at tariffavtalen gir rett til et tillegg for arbeid på helligdager. Mange tariffavtaler har et helligdagstillegg på 100 %.

Hvordan fungerer helligdagstillegg?

Arbeidstaker blir pålagt, eller ønsker å jobbe på helligdag. Medfører ikke nødvendigvis krav om lønnstillegg. Utgangspunktet er at arbeidstaker skal ha samme lønn på helligdager som på en vanlig arbeidsdag. Arbeidsgiver er pålagt å betale helligdagstillegg etter tariffavtale eller individuell avtale.

Har man krav på 100 på søndager?

Mange tror at de har krav på ekstra penger hvis de jobber søndager og helligdager, eller røde dager som det ofte kalles. Det stemmer ikke. Etter norsk lov har man ikke krav på noe helligdagstillegg foruten 1. mai og 17.

Hvor mye tjener man på søndager?

Arbeidsmiljøloven gir ikke rett til høyere lønn på søndager enn på andre dager. Tillegg i lønn på søndager avhenger av avtale mellom arbeidsgiver og arbeidstaker, eller en tariffavtale som gir rettigheter til tillegg.

Er 2 juledag en rød dag?

Det er tre helligdagsdøgn tilknyttet jule- og nyttårsfeiringen: 1. juledag, 2. juledag og 1. nyttårsdag.

Har man krav på lønn julaften?

Julaften er en arbeidsdag og man har i utgangspunktet ikke krav på fri denne dagen. Dersom man ikke arbeider julaften, skal denne som utgangspunkt tas ut som en vanlig feriedag.

Har man rett på lønn?

Det er ingen generell minstelønn i Norge. Lønn blir avtalt mellom arbeidsgiver og arbeidstaker som en del av den skriftlige arbeidsavtalen. Selv om det ikke er noen generell minstelønn i Norge, er det i enkelte bransjer innført minstelønn.

Er det ekstra betalt på nyttårsaften?

Også andre tariff- og særavtaler kan ha denne bestemmelsen. Nyttårsaften er ikke en rød dag, men de fleste av Fagforbundets medlemmer får likevel tillegg for arbeid etter klokken 12:00 denne dagen. Men dagen etter, 1. nyttårsdag, er rød.

Er julaften dobbelt betalt?

Tariffavtalen som LO/Fagforbundet har med KS og Spekter Helse, gir rett til ekstra betaling etter klokken 12 på julaften. I noen år vil dette gi arbeidstaker ekstra høy lønnsutbetaling. Hvis julaften faller på en søndag, utløses først søndagstillegg og deretter, fra klokken 12, 133,3 prosent ekstra i timen.

Er det lov å ta ferie på røde dager?

Søndag, andre lovbestemte helligdager og offentlige høytidsdager regnes ikke som virkedag i ferieloven. Det betyr at de ikke skal regnes med i arbeidstakers ferie. Det gjelder også når slike dager inngår som arbeidsdager i skift- eller turnusordninger.

Hvor mange røde dager kan man jobbe?

Hovedregelen i arbeidsmiljøloven er at man skal ha annenhver søn- og helgedag fri. Det vil si at om du har jobbet en rød dag, skal du ha den neste fri. Loven gir imidlertid en mulighet til å gjennomsnittsberegne søn- og helgedager.

Hvor mange timer er en 100% stilling?

I en 100% stilling er det 37,5 timers arbeidsuke og 5 ukers ferie, da vil et årsverk utgjøre ca. 1 695 timer.

Leave a Comment